Danh sách tiểu hành tinh/444801–444900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444801 2007 TZ277 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
444802 2007 TP330 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
444803 2007 TH356 12/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444804 2007 TT398 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444805 2007 TP427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444806 2007 TR427 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444807 2007 TQ440 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
444808 2007 TR440 07/10/2007 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
444809 2007 TT443 11/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444810 2007 UT2 08/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444811 2007 UD9 17/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
444812 2007 UO10 18/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
444813 2007 UW12 08/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
444814 2007 UB21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444815 2007 UJ23 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444816 2007 UV23 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444817 2007 UV33 16/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
444818 2007 UC52 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
444819 2007 US67 18/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
444820 2007 UW77 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444821 2007 UO83 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
444822 2007 UN86 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444823 2007 UC127 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
444824 2007 UQ135 24/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
444825 2007 UJ136 16/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
444826 2007 UX137 18/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444827 2007 UM138 19/10/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444828 2007 VH4 02/11/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
444829 2007 VB25 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
444830 2007 VW38 02/11/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
444831 2007 VE64 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444832 2007 VP65 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
444833 2007 VF66 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444834 2007 VF67 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
444835 2007 VJ72 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
444836 2007 VN77 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444837 2007 VM86 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
444838 2007 VM87 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
444839 2007 VW90 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
444840 2007 VF92 08/11/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
444841 2007 VK93 02/11/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
444842 2007 VN97 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
444843 2007 VV98 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444844 2007 VQ99 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444845 2007 VN100 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444846 2007 VW100 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
444847 2007 VJ112 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
444848 2007 VM158 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 670 m MPC · JPL
444849 2007 VW167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
444850 2007 VU179 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444851 2007 VM185 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444852 2007 VW185 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444853 2007 VM186 31/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444854 2007 VR188 11/11/2007 Bisei SG Center BATTeRS 1,8 km MPC · JPL
444855 2007 VF201 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
444856 2007 VC203 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444857 2007 VA215 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444858 2007 VW219 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444859 2007 VV230 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
444860 2007 VJ235 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444861 2007 VG240 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444862 2007 VK241 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444863 2007 VQ242 03/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444864 2007 VL255 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
444865 2007 VW255 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444866 2007 VM257 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 930 m MPC · JPL
444867 2007 VQ276 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444868 2007 VB277 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444869 2007 VA278 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444870 2007 VX298 11/11/2007 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
444871 2007 VB322 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
444872 2007 VF327 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
444873 2007 VV328 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444874 2007 VB329 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444875 2007 VV329 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
444876 2007 VL332 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
444877 2007 VC334 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444878 2007 WF 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
444879 2007 WO7 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
444880 2007 WD8 15/10/2007 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
444881 2007 WL8 07/11/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
444882 2007 WN14 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
444883 2007 WJ19 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
444884 2007 WO20 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444885 2007 WZ24 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
444886 2007 WX37 18/11/2007 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
444887 2007 WO44 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444888 2007 WM54 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444889 2007 WU59 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444890 2007 WB60 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
444891 2007 XX15 08/12/2007 La Sagra Mallorca Obs. 890 m MPC · JPL
444892 2007 XF26 02/11/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
444893 2007 XU27 14/12/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444894 2007 XP34 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
444895 2007 XE43 15/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
444896 2007 XS51 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
444897 2007 XJ54 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444898 2007 XA57 04/12/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
444899 2007 XG58 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444900 2007 XJ59 15/12/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL