Danh sách tiểu hành tinh/444701–444800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444701 2007 EZ81 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
444702 2007 EG89 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
444703 2007 EY95 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444704 2007 EA121 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
444705 2007 EX126 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
444706 2007 EW127 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
444707 2007 EA132 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
444708 2007 EJ133 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
444709 2007 EJ140 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444710 2007 EV140 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444711 2007 EG151 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
444712 2007 ES161 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
444713 2007 EE186 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444714 2007 EH190 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
444715 2007 EV190 13/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
444716 2007 ES194 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
444717 2007 EU210 09/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444718 2007 EG216 13/03/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
444719 2007 EE221 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
444720 2007 FP 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
444721 2007 FP1 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444722 2007 FQ6 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
444723 2007 FA16 13/03/2007 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
444724 2007 FM16 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
444725 2007 FA20 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
444726 2007 FY25 25/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
444727 2007 FN27 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
444728 2007 FO47 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444729 2007 FQ48 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
444730 2007 GT10 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
444731 2007 GS17 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444732 2007 GC29 26/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
444733 2007 GT31 15/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
444734 2007 GG46 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
444735 2007 GB70 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444736 2007 HY12 16/04/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
444737 2007 HO26 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
444738 2007 HT44 13/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
444739 2007 HE48 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444740 2007 HM74 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444741 2007 HU88 22/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
444742 2007 HJ93 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
444743 2007 HO93 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444744 2007 JP40 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
444745 2007 JF43 10/05/2007 Palomar Palomar Obs. 386 km MPC · JPL
444746 2007 LR9 26/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
444747 2007 LW26 26/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
444748 2007 MB19 21/06/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
444749 2007 QU10 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
444750 2007 QL15 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444751 2007 RZ33 05/09/2007 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
444752 2007 RW34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
444753 2007 RP37 08/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
444754 2007 RD105 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
444755 2007 RS116 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
444756 2007 RP132 14/09/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
444757 2007 RL148 12/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
444758 2007 RP150 15/09/2007 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
444759 2007 RK175 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 800 m MPC · JPL
444760 2007 RS187 13/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444761 2007 RK195 12/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444762 2007 RC220 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444763 2007 RN227 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444764 2007 RH253 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
444765 2007 RR259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444766 2007 RS259 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
444767 2007 RT262 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
444768 2007 RG270 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444769 2007 RR273 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444770 2007 RV291 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
444771 2007 RX308 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444772 2007 RE313 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
444773 2007 SC21 18/09/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
444774 2007 TV10 06/10/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
444775 2007 TM16 07/10/2007 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
444776 2007 TR23 12/09/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
444777 2007 TZ24 11/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
444778 2007 TY32 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
444779 2007 TP36 04/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
444780 2007 TZ39 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444781 2007 TP46 18/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
444782 2007 TC59 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444783 2007 TQ63 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444784 2007 TC64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
444785 2007 TZ82 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444786 2007 TL85 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
444787 2007 TM106 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444788 2007 TN121 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444789 2007 TO124 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444790 2007 TO136 18/09/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
444791 2007 TR160 08/09/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
444792 2007 TK187 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
444793 2007 TB202 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444794 2007 TJ209 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
444795 2007 TR216 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
444796 2007 TK227 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444797 2007 TV229 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444798 2007 TZ236 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 510 m MPC · JPL
444799 2007 TA246 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
444800 2007 TX271 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL