Danh sách tiểu hành tinh/443801–443900

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443801 1996 LG3 11/06/1996 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443802 1997 RH13 06/09/1997 Caussols ODAS 620 m MPC · JPL
443803 1997 SE6 23/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443804 1997 SE23 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443805 1997 WW 20/11/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443806 1998 FL3 22/03/1998 Kitt Peak Spacewatch APO · 290 m MPC · JPL
443807 1998 FG48 20/03/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
443808 1998 QP36 17/08/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
443809 1998 TP38 11/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
443810 1998 WF40 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443811 1998 XJ6 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443812 1999 RG31 08/09/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
443813 1999 TQ68 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443814 1999 TW81 12/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443815 1999 TH84 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
443816 1999 TR107 04/10/1999 Socorro LINEAR 8,3 km MPC · JPL
443817 1999 TP211 15/10/1999 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
443818 1999 TS299 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443819 1999 TT322 08/10/1999 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
443820 1999 UB18 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
443821 1999 UO34 06/10/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
443822 1999 VP101 09/11/1999 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
443823 1999 VN209 14/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443824 1999 WF14 28/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443825 1999 WX18 30/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443826 1999 XM187 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
443827 2000 AW167 08/01/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
443828 2000 CC79 02/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443829 2000 CZ123 06/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443830 2000 GP131 07/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443831 2000 HV80 28/04/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
443832 2000 OP60 29/07/2000 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
443833 2000 QP110 24/08/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
443834 2000 SO174 25/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
443835 2000 SR229 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
443836 2000 SM232 28/09/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
443837 2000 TJ1 01/10/2000 Socorro LINEAR 250 m MPC · JPL
443838 2000 UL29 24/10/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
443839 2000 WW28 23/11/2000 Drebach J. Kandler 1,0 km MPC · JPL
443840 2000 WT110 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
443841 2000 WG170 25/10/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
443842 2001 FA24 19/03/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
443843 2001 FO185 26/03/2001 Kitt Peak M. W. Buie cubewano ( 154 km MPC · JPL
443844 2001 HU18 25/04/2001 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
443845 2001 OK36 21/07/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443846 2001 OR54 22/07/2001 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
443847 2001 OJ113 29/07/2001 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
443848 2001 PY29 10/08/2001 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
443849 2001 QW170 24/08/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
443850 2001 QC203 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
443851 2001 QE261 25/08/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
443852 2001 RB39 09/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
443853 2001 RE41 11/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
443854 2001 RM51 12/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
443855 2001 RT99 12/09/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
443856 2001 RC107 11/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
443857 2001 SB4 18/09/2001 Prescott P. G. Comba 820 m MPC · JPL
443858 2001 SY30 16/09/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
443859 2001 SF77 17/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
443860 2001 SP89 20/09/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
443861 2001 SY195 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
443862 2001 SX207 19/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
443863 2001 SZ246 19/09/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
443864 2001 SL267 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
443865 2001 ST278 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 3,6 km MPC · JPL
443866 2001 SB293 16/09/2001 Socorro LINEAR 490 m MPC · JPL
443867 2001 SM304 20/09/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
443868 2001 SX339 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 650 m MPC · JPL
443869 2001 TO24 14/10/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
443870 2001 TB25 20/09/2001 Socorro LINEAR 18466| 3,9 km MPC · JPL
443871 2001 TU50 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
443872 2001 TK95 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
443873 2001 TW99 14/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
443874 2001 TV141 10/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
443875 2001 TZ146 10/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
443876 2001 TF161 11/10/2001 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
443877 2001 TZ184 14/10/2001 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
443878 2001 TB213 13/10/2001 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
443879 2001 TL257 10/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
443880 2001 UZ16 25/10/2001 Socorro LINEAR APO · 230 m MPC · JPL
443881 2001 UX43 17/10/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
443882 2001 UO87 21/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443883 2001 UB101 20/10/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
443884 2001 UZ110 21/10/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
443885 2001 UX135 22/10/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
443886 2001 UF229 16/10/2001 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
443887 2001 VU5 09/11/2001 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
443888 2001 VX38 09/11/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
443889 2001 VP109 12/11/2001 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
443890 2001 VO125 11/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
443891 2001 WQ55 19/11/2001 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
443892 2001 XT4 09/12/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
443893 2001 XT20 09/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
443894 2001 XU104 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
443895 2001 XP170 14/12/2001 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
443896 2001 XH220 15/12/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
443897 2001 YO36 18/12/2001 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
443898 2001 YO92 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
443899 2002 AE19 06/01/2002 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
443900 2002 CU13 08/02/2002 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 940 m MPC · JPL