Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/44401–44500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44401 1998 SD106 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44402 1998 SX107 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44403 1998 SH111 26/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44404 1998 SB113 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44405 1998 SS123 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
44406 1998 SU127 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44407 1998 SO132 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44408 1998 SK133 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
44409 1998 SW134 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
44410 1998 SQ137 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,5 km MPC · JPL
44411 1998 SX138 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,1 km MPC · JPL
44412 1998 SJ139 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44413 1998 SR139 26/09/1998 Socorro LINEAR 9,9 km MPC · JPL
44414 1998 SC141 26/09/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
44415 1998 SF143 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
44416 1998 ST143 18/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,4 km MPC · JPL
44417 1998 SS146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 7,5 km MPC · JPL
44418 1998 SY146 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
44419 1998 SM151 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
44420 1998 SC155 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44421 1998 SL156 26/09/1998 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
44422 1998 SD159 26/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44423 1998 SP162 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
44424 1998 TL1 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
44425 1998 TY1 13/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,2 km MPC · JPL
44426 1998 TJ4 12/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 8,6 km MPC · JPL
44427 1998 TC5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
44428 1998 TF5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,1 km MPC · JPL
44429 1998 TU5 13/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
44430 1998 TZ6 15/10/1998 Reedy Creek J. Broughton 3,4 km MPC · JPL
44431 1998 TJ18 14/10/1998 Xinglong SCAP 2,4 km MPC · JPL
44432 1998 TP19 15/10/1998 Xinglong SCAP 10 km MPC · JPL
44433 1998 TL30 10/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
44434 1998 UD4 20/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
44435 1998 UB7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
44436 1998 UE7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,6 km MPC · JPL
44437 1998 UN7 22/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 1,7 km MPC · JPL
44438 1998 UG8 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 14 km MPC · JPL
44439 1998 UR8 17/10/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
44440 1998 UM15 23/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 2,0 km MPC · JPL
44441 1998 UO16 24/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 5,8 km MPC · JPL
44442 1998 UG17 17/10/1998 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
44443 1998 UY19 26/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 9,1 km MPC · JPL
44444 1998 UZ19 26/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 6,1 km MPC · JPL
44445 1998 UX20 29/10/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,5 km MPC · JPL
44446 1998 UJ21 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
44447 1998 UM21 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44448 1998 UU22 31/10/1998 Gekko T. Kagawa 6,5 km MPC · JPL
44449 1998 UK24 18/10/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
44450 1998 UB25 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
44451 1998 UT30 18/10/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
44452 1998 UO32 30/10/1998 Xinglong SCAP 5,6 km MPC · JPL
44453 1998 UL40 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44454 1998 UE43 28/10/1998 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
44455 Artdula 1998 VK 07/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,7 km MPC · JPL
44456 1998 VP4 11/11/1998 Caussols ODAS 5,6 km MPC · JPL
44457 1998 VG7 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44458 1998 VJ8 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
44459 1998 VW11 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44460 1998 VC15 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44461 1998 VH17 10/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
44462 1998 VU17 10/11/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44463 1998 VT18 10/11/1998 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
44464 1998 VN21 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44465 1998 VR23 10/11/1998 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
44466 1998 VT23 10/11/1998 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
44467 1998 VU27 10/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44468 1998 VH34 11/11/1998 Fair Oaks Ranch J. V. McClusky 8,8 km MPC · JPL
44469 1998 VP34 10/11/1998 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
44470 1998 VZ35 12/11/1998 Xinglong SCAP 6,0 km MPC · JPL
44471 1998 VB37 10/11/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44472 1998 VH53 14/11/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44473 Randytatum 1998 WB 16/11/1998 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
44474 1998 WE 16/11/1998 Zeno T. Stafford 8,7 km MPC · JPL
44475 Hikarumasai 1998 WF 16/11/1998 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 4,6 km MPC · JPL
44476 1998 WN3 19/11/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,2 km MPC · JPL
44477 1998 WL5 20/11/1998 Gekko T. Kagawa 3,5 km MPC · JPL
44478 1998 WK6 23/11/1998 Zeno T. Stafford 6,0 km MPC · JPL
44479 Oláheszter 1998 WS8 24/11/1998 Piszkéstető L. Kiss, K. Sárneczky 5,9 km MPC · JPL
44480 1998 WU9 16/11/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44481 1998 WN10 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
44482 1998 WQ14 21/11/1998 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
44483 1998 WL16 21/11/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
44484 1998 WV17 21/11/1998 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
44485 1998 WZ17 21/11/1998 Socorro LINEAR 9,7 km MPC · JPL
44486 1998 WZ19 29/11/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,6 km MPC · JPL
44487 1998 WC20 26/11/1998 Uto F. Uto 8,4 km MPC · JPL
44488 1998 WO20 18/11/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44489 1998 WK22 18/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
44490 1998 WL23 18/11/1998 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
44491 1998 WU30 28/11/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 12 km MPC · JPL
44492 1998 WE31 19/11/1998 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
44493 1998 WT40 16/11/1998 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
44494 1998 WD41 18/11/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44495 1998 XL4 12/12/1998 Socorro LINEAR 6,8 km MPC · JPL
44496 1998 XM5 08/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 10 km MPC · JPL
44497 1998 XJ11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
44498 1998 XL11 13/12/1998 Oizumi T. Kobayashi 7,5 km MPC · JPL
44499 1998 XV16 15/12/1998 Višnjan Observatory K. Korlević 3,0 km MPC · JPL
44500 1998 XT17 12/12/1998 Dynic Y. Ikari 8,6 km MPC · JPL