Danh sách tiểu hành tinh/44301–44400

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44301 1998 QM96 19/08/1998 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
44302 1998 QQ99 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
44303 1998 QA101 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
44304 1998 QD102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 5,9 km MPC · JPL
44305 1998 QK102 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 3,3 km MPC · JPL
44306 1998 QC104 26/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,1 km MPC · JPL
44307 1998 QH105 25/08/1998 La Silla E. W. Elst 4,3 km MPC · JPL
44308 1998 RG 01/09/1998 Woomera F. B. Zoltowski 3,8 km MPC · JPL
44309 1998 RT 09/09/1998 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 3,3 km MPC · JPL
44310 1998 RU1 14/09/1998 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
44311 1998 RP6 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,9 km MPC · JPL
44312 1998 RC8 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
44313 1998 RV12 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
44314 1998 RV15 04/09/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
44315 1998 RG16 14/09/1998 Xinglong SCAP 4,5 km MPC · JPL
44316 1998 RN22 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44317 1998 RC23 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44318 1998 RK24 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
44319 1998 RR29 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44320 1998 RJ31 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL
44321 1998 RY42 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44322 1998 RZ42 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44323 1998 RT44 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44324 1998 RA45 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
44325 1998 RU45 14/09/1998 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
44326 1998 RM47 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44327 1998 RC48 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44328 1998 RC55 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,8 km MPC · JPL
44329 1998 RN58 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44330 1998 RV58 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44331 1998 RW58 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44332 1998 RU60 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44333 1998 RB63 14/09/1998 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
44334 1998 RO63 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44335 1998 RU63 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
44336 1998 RE64 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44337 1998 RE65 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44338 1998 RM65 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44339 1998 RV65 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44340 1998 RH66 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
44341 1998 RX66 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44342 1998 RJ67 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
44343 1998 RS67 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44344 1998 RN68 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44345 1998 RO73 14/09/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44346 1998 RC74 14/09/1998 Socorro LINEAR 8,4 km MPC · JPL
44347 1998 RV74 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44348 1998 RZ76 14/09/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44349 1998 RN77 14/09/1998 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
44350 1998 RY78 14/09/1998 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
44351 1998 RA79 14/09/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44352 1998 RY79 14/09/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44353 1998 SB1 16/09/1998 Caussols ODAS 6,7 km MPC · JPL
44354 1998 SS2 16/09/1998 Nachi-Katsuura Y. Shimizu, T. Urata 5,1 km MPC · JPL
44355 1998 ST2 18/09/1998 Colleverde V. S. Casulli 2,7 km MPC · JPL
44356 1998 SL7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
44357 1998 SS8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
44358 1998 SX8 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
44359 1998 SM9 17/09/1998 Xinglong SCAP 3,7 km MPC · JPL
44360 1998 SK10 18/09/1998 Caussols ODAS 6,4 km MPC · JPL
44361 1998 SG13 21/09/1998 Caussols ODAS 4,2 km MPC · JPL
44362 1998 SM14 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
44363 1998 SS19 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
44364 1998 SA22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,1 km MPC · JPL
44365 1998 SO22 23/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 2,8 km MPC · JPL
44366 1998 SQ23 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
44367 1998 SE25 22/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,8 km MPC · JPL
44368 1998 SR26 23/09/1998 Stroncone Santa Lucia Obs. 3,7 km MPC · JPL
44369 1998 SX32 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 6,1 km MPC · JPL
44370 1998 SK35 27/09/1998 Baton Rouge W. R. Cooney Jr., K. Wefel 3,2 km MPC · JPL
44371 1998 SR37 21/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
44372 1998 SZ37 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
44373 1998 SU42 17/09/1998 Xinglong SCAP 7,0 km MPC · JPL
44374 1998 SY42 20/09/1998 Xinglong SCAP 3,0 km MPC · JPL
44375 1998 SG46 25/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
44376 1998 SJ48 27/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
44377 1998 SD54 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
44378 1998 SC56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,2 km MPC · JPL
44379 1998 SH56 16/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
44380 1998 SS56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
44381 1998 SV56 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
44382 1998 SA59 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 7,2 km MPC · JPL
44383 1998 SL60 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
44384 1998 SJ61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 5,8 km MPC · JPL
44385 1998 SR61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
44386 1998 SV61 17/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 6,1 km MPC · JPL
44387 1998 ST62 25/09/1998 Xinglong SCAP 2,9 km MPC · JPL
44388 1998 SK63 27/09/1998 Xinglong SCAP 7,2 km MPC · JPL
44389 1998 SO63 29/09/1998 Xinglong SCAP 6,1 km MPC · JPL
44390 1998 ST63 29/09/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,8 km MPC · JPL
44391 1998 SH64 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,8 km MPC · JPL
44392 1998 SY65 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 4,2 km MPC · JPL
44393 1998 SJ66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 8,4 km MPC · JPL
44394 1998 ST66 20/09/1998 La Silla E. W. Elst 6,1 km MPC · JPL
44395 1998 SE68 19/09/1998 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
44396 1998 SF68 19/09/1998 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
44397 1998 SG71 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 5,6 km MPC · JPL
44398 1998 SD75 21/09/1998 La Silla E. W. Elst 3,0 km MPC · JPL
44399 1998 SZ84 26/09/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44400 1998 ST97 26/09/1998 Socorro LINEAR 5,0 km MPC · JPL