Danh sách tiểu hành tinh/43401–43500

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43401 2000 WE116 20/11/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43402 2000 WO117 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43403 2000 WY122 29/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43404 2000 WT126 16/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
43405 2000 WX129 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43406 2000 WR135 19/11/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43407 2000 WX135 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43408 2000 WW137 20/11/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43409 2000 WY147 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
43410 2000 WB148 28/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
43411 2000 WN153 29/11/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43412 2000 WH158 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43413 2000 WJ158 30/11/2000 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
43414 Sfair 2000 WS168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,0 km MPC · JPL
43415 2000 WW168 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
43416 2000 WA169 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
43417 2000 WE169 25/11/2000 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
43418 2000 XP7 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43419 2000 XK11 01/12/2000 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43420 2000 XR22 04/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43421 2000 XN27 04/12/2000 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43422 2000 XA30 04/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
43423 2000 XQ41 05/12/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
43424 2000 YF5 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43425 2000 YC6 20/12/2000 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
43426 2000 YD6 20/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43427 2000 YS12 23/12/2000 Desert Beaver W. K. Y. Yeung 7,4 km MPC · JPL
43428 2000 YT17 28/12/2000 Bisei SG Center BATTeRS 3,3 km MPC · JPL
43429 2000 YU19 22/12/2000 Haleakala NEAT 4,4 km MPC · JPL
43430 2000 YA23 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,2 km MPC · JPL
43431 2000 YZ32 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43432 2000 YL35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43433 2000 YW35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43434 2000 YX35 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43435 2000 YV36 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43436 Ansschut 2000 YD42 30/12/2000 Socorro LINEAR 21 km MPC · JPL
43437 2000 YL47 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43438 2000 YP49 30/12/2000 Socorro LINEAR 6,7 km MPC · JPL
43439 2000 YX54 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43440 2000 YT60 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43441 2000 YS61 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43442 2000 YX62 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43443 2000 YY62 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43444 2000 YC72 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43445 2000 YM74 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
43446 2000 YB75 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43447 2000 YF76 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
43448 2000 YM79 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43449 2000 YC83 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
43450 2000 YX91 30/12/2000 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43451 2000 YH96 30/12/2000 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
43452 2000 YE99 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43453 2000 YT100 31/12/2000 Haleakala NEAT 6,8 km MPC · JPL
43454 2000 YD102 28/12/2000 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43455 2000 YG103 28/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43456 2000 YG117 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
43457 2000 YF118 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43458 2000 YF119 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
43459 2000 YB122 28/12/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
43460 2000 YM123 28/12/2000 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43461 2000 YL128 29/12/2000 Haleakala NEAT 3,0 km MPC · JPL
43462 2001 AV 02/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 3,0 km MPC · JPL
43463 2001 AN5 02/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43464 2001 AA9 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
43465 2001 AV10 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43466 2001 AV14 02/01/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43467 2001 AD15 02/01/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
43468 2001 AU28 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43469 2001 AP29 04/01/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
43470 2001 AN31 04/01/2001 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43471 2001 AH32 04/01/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43472 2001 AH33 04/01/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43473 2001 AY33 04/01/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43474 2001 AE40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,1 km MPC · JPL
43475 2001 AY40 03/01/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,0 km MPC · JPL
43476 2001 AD42 03/01/2001 Haleakala NEAT 3,8 km MPC · JPL
43477 2001 BX7 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43478 2001 BH9 19/01/2001 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
43479 2001 BG15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 2,2 km MPC · JPL
43480 2001 BO15 21/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 6,6 km MPC · JPL
43481 2001 BC17 18/01/2001 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43482 2001 BW32 20/01/2001 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43483 2001 BO38 24/01/2001 Oaxaca J. M. Roe 5,9 km MPC · JPL
43484 2001 BF43 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43485 2001 BN43 19/01/2001 Socorro LINEAR 7,0 km MPC · JPL
43486 2001 BW56 19/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
43487 2001 BJ60 29/01/2001 Oizumi T. Kobayashi 5,5 km MPC · JPL
43488 2001 BC62 26/01/2001 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43489 2001 BB75 31/01/2001 Socorro LINEAR 9,0 km MPC · JPL
43490 2001 CL 02/02/2001 Višnjan Observatory K. Korlević 11 km MPC · JPL
43491 2001 CP 01/02/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43492 2001 CV 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
43493 2001 CV1 01/02/2001 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
43494 2001 CJ4 01/02/2001 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43495 2001 CJ7 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
43496 2001 CF16 01/02/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
43497 2001 CY17 02/02/2001 Socorro LINEAR 10 km MPC · JPL
43498 2001 CT19 02/02/2001 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43499 2001 CY19 03/02/2001 Prescott P. G. Comba 2,2 km MPC · JPL
43500 2001 CP22 01/02/2001 Anderson Mesa LONEOS 5,3 km MPC · JPL