Danh sách tiểu hành tinh/443201–443300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
443201 2014 DF67 06/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443202 2014 DH68 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443203 2014 DT68 17/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443204 2014 DE69 25/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
443205 2014 DP70 04/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443206 2014 DQ72 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443207 2014 DB73 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443208 2014 DW73 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
443209 2014 DH81 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443210 2014 DC83 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443211 2014 DD85 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443212 2014 DX85 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
443213 2014 DB88 02/03/1995 Kitt Peak Spacewatch 870 m MPC · JPL
443214 2014 DN88 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443215 2014 DQ90 08/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
443216 2014 DL93 18/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
443217 2014 DF95 20/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
443218 2014 DT96 26/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
443219 2014 DQ97 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443220 2014 DZ97 24/10/2003 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
443221 2014 DA101 28/01/2014 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
443222 2014 DG103 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443223 2014 DX103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443224 2014 DF104 01/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
443225 2014 DD105 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
443226 2014 DY105 10/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
443227 2014 DW106 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443228 2014 DZ108 07/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443229 2014 DV111 27/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
443230 2014 DN113 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443231 2014 DO115 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443232 2014 DZ116 06/04/2010 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
443233 2014 DR117 23/01/2014 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
443234 2014 DM119 25/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443235 2014 DP119 21/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
443236 2014 DJ120 26/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443237 2014 DR121 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443238 2014 DR122 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
443239 2014 DX122 11/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443240 2014 DE124 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
443241 2014 DO124 19/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
443242 2014 DZ127 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
443243 2014 DE132 24/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
443244 2014 DE133 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443245 2014 DG135 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
443246 2014 DL137 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443247 2014 DH141 25/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443248 2014 DW141 23/02/2007 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
443249 2014 DC142 27/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
443250 2014 DG142 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
443251 2014 EU1 12/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443252 2014 EJ3 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443253 2014 ES4 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
443254 2014 ET5 04/01/2001 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
443255 2014 EY6 13/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443256 2014 EA7 20/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443257 2014 EB7 08/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
443258 2014 ER9 01/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443259 2014 EB11 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
443260 2014 EW11 16/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443261 2014 EG13 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443262 2014 EF14 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443263 2014 EE15 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
443264 2014 EF16 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
443265 2014 EW17 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
443266 2014 EJ18 08/02/2010 WISE WISE 2,0 km MPC · JPL
443267 2014 EL18 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443268 2014 ES18 26/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443269 2014 ET18 22/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
443270 2014 ET21 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
443271 2014 ED26 20/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
443272 2014 EE27 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443273 2014 EL27 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443274 2014 ES28 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443275 2014 EQ30 07/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443276 2014 EF32 31/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
443277 2014 EY33 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443278 2014 EQ36 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
443279 2014 ET36 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
443280 2014 EA46 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
443281 2014 EB46 21/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
443282 2014 ER46 17/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
443283 2014 EZ47 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
443284 2014 EH48 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
443285 2014 EM48 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
443286 2014 EO49 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
443287 2014 ES51 27/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443288 2014 FB1 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
443289 2014 FD2 14/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
443290 2014 FH3 11/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
443291 2014 FP5 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
443292 2014 FT5 09/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
443293 2014 FS6 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
443294 2014 FV14 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
443295 2014 FY14 09/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
443296 2014 FB15 18/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
443297 2014 FD15 23/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
443298 2014 FF20 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
443299 2014 FK20 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
443300 2014 FN20 08/04/2010 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL