Danh sách tiểu hành tinh/442201–442300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442201 2011 FA147 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442202 2011 GV30 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442203 2011 GW31 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442204 2011 GZ47 12/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
442205 2011 GL52 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442206 2011 GM67 26/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
442207 2011 GX69 26/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442208 2011 GL72 11/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442209 2011 GJ77 13/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442210 2011 GK85 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
442211 2011 HP5 16/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442212 2011 HN12 06/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
442213 2011 HR14 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442214 2011 HS17 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
442215 2011 HZ17 28/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442216 2011 HD18 22/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442217 2011 HR25 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442218 2011 HB37 01/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442219 2011 HZ48 27/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
442220 2011 HT63 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442221 2011 HB100 02/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442222 2011 JA29 05/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442223 2011 KX 21/08/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
442224 2011 KS6 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442225 2011 KQ7 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
442226 2011 KG26 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442227 2011 KA31 21/07/2004 Siding Spring SSS 780 m MPC · JPL
442228 2011 KH31 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442229 2011 KP44 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442230 2011 KW44 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
442231 2011 KJ46 09/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442232 2011 LQ4 09/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442233 2011 LR9 06/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442234 2011 LA11 27/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442235 2011 LT14 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442236 2011 LC18 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442237 2011 LF19 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442238 2011 LL19 07/06/2011 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
442239 2011 LK28 31/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
442240 2011 MT4 20/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,6 km MPC · JPL
442241 2011 MM6 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442242 2011 MT10 25/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
442243 2011 MD11 26/06/2011 Siding Spring SSS AMO 850 m MPC · JPL
442244 2011 OD2 25/04/2006 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
442245 2011 OA4 24/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442246 2011 OG4 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442247 2011 OS11 25/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442248 2011 OW15 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 830 m MPC · JPL
442249 2011 OE19 16/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442250 2011 OG23 13/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
442251 2011 ON27 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
442252 2011 OC56 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
442253 2011 PR1 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
442254 2011 PL2 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
442255 2011 PL3 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
442256 2011 PQ7 11/10/2007 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
442257 2011 PF8 15/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442258 2011 PH8 25/08/1998 Caussols ODAS 1,8 km MPC · JPL
442259 2011 PW13 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442260 2011 QH6 03/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442261 2011 QA13 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442262 2011 QR19 02/02/2005 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442263 2011 QN25 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442264 2011 QP35 12/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
442265 2011 QF38 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442266 2011 QS39 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442267 2011 QD40 03/09/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
442268 2011 QL45 15/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442269 2011 QO51 17/06/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442270 2011 QK54 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
442271 2011 QJ55 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
442272 2011 QB62 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442273 2011 QX69 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442274 2011 QR72 01/08/2011 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
442275 2011 QR91 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442276 2011 QN92 09/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442277 2011 QH97 28/09/2000 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
442278 2011 RL 08/08/2007 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
442279 2011 RS1 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442280 2011 RE2 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442281 2011 RL3 01/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
442282 2011 RJ10 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442283 2011 RL10 20/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
442284 2011 RO15 13/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442285 2011 SD1 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442286 2011 SD3 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442287 2011 SK7 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442288 2011 SX8 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442289 2011 SD12 07/11/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
442290 2011 SA15 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442291 2011 SZ20 21/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442292 2011 SB21 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442293 2011 SL23 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
442294 2011 SU24 20/09/2011 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
442295 2011 SY25 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442296 2011 SJ30 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
442297 2011 SJ36 14/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
442298 2011 SQ40 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
442299 2011 SR45 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442300 2011 SX51 13/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL