Danh sách tiểu hành tinh/444201–444300

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
444201 2005 SK181 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444202 2005 SH233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
444203 2005 SV235 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444204 2005 SE252 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
444205 2005 SM285 25/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,7 km MPC · JPL
444206 2005 SC291 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444207 2005 SK293 23/09/2005 Catalina CSS 2,2 km MPC · JPL
444208 2005 TR34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444209 2005 TU54 01/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
444210 2005 TP57 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
444211 2005 TL58 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
444212 2005 TH68 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
444213 2005 TC78 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444214 2005 TY78 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444215 2005 TM83 03/10/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
444216 2005 TG87 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444217 2005 TN112 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444218 2005 TE119 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444219 2005 TW120 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
444220 2005 TT122 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
444221 2005 TJ137 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444222 2005 TM180 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444223 2005 TN187 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
444224 2005 TO194 10/10/2005 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
444225 2005 US5 27/10/2005 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
444226 2005 UN6 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444227 2005 UA32 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
444228 2005 UY42 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
444229 2005 UJ47 22/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
444230 2005 UH71 10/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
444231 2005 UX72 23/10/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
444232 2005 UL83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
444233 2005 UW83 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444234 2005 UW94 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444235 2005 UZ97 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444236 2005 UE100 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444237 2005 UL111 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444238 2005 UR125 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444239 2005 UL135 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444240 2005 UM135 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444241 2005 US144 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444242 2005 US149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
444243 2005 UU149 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
444244 2005 UD154 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
444245 2005 UF159 25/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
444246 2005 UG165 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444247 2005 UA169 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
444248 2005 UM171 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444249 2005 UA179 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444250 2005 US183 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
444251 2005 UX191 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
444252 2005 UG193 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444253 2005 UT195 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
444254 2005 UL206 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444255 2005 UB212 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
444256 2005 US219 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
444257 2005 UG224 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
444258 2005 UU232 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
444259 2005 UT236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444260 2005 UA238 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
444261 2005 UX240 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
444262 2005 UX244 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
444263 2005 UD258 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
444264 2005 UU265 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
444265 2005 UT269 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444266 2005 UD296 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444267 2005 UT297 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
444268 2005 UQ299 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444269 2005 UD311 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
444270 2005 UA322 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
444271 2005 UV325 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444272 2005 US332 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
444273 2005 UK333 29/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
444274 2005 UP335 30/10/2005 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
444275 2005 UM336 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
444276 2005 UX349 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
444277 2005 UT380 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444278 2005 UQ384 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444279 2005 UO424 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
444280 2005 UK426 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
444281 2005 UX429 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
444282 2005 UF431 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
444283 2005 UT436 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
444284 2005 UF442 29/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
444285 2005 UB446 29/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
444286 2005 UH460 28/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
444287 2005 UV469 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
444288 2005 UE473 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
444289 2005 UE476 23/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
444290 2005 UP489 23/10/2005 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
444291 2005 UY495 26/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
444292 2005 UJ511 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
444293 2005 UO511 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
444294 2005 UM513 27/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
444295 2005 UM515 22/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
444296 2005 UV517 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,5 km MPC · JPL
444297 2005 UH526 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
444298 2005 UF527 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 490 m MPC · JPL
444299 2005 VO13 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
444300 2005 VC34 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL