Danh sách tiểu hành tinh/442701–442800

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442701 2012 UH115 24/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442702 2012 UL116 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442703 2012 UO117 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442704 2012 UL122 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442705 2012 UD125 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
442706 2012 UN134 29/12/2005 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
442707 2012 UD135 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442708 2012 UK142 20/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
442709 2012 UH152 08/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442710 2012 UD154 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442711 2012 UC159 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442712 2012 UP159 07/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442713 2012 UA162 28/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442714 2012 UJ163 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442715 2012 UQ166 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442716 2012 VH11 13/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442717 2012 VQ15 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 4,4 km MPC · JPL
442718 2012 VJ17 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442719 2012 VV17 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442720 2012 VP21 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442721 2012 VB31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
442722 2012 VM31 25/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442723 2012 VK32 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
442724 2012 VY33 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442725 2012 VK39 05/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442726 2012 VS49 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442727 2012 VQ67 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442728 2012 VD68 18/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442729 2012 VE72 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
442730 2012 VW72 17/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442731 2012 VU91 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442732 2012 VJ92 04/10/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
442733 2012 VW93 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442734 2012 VT95 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442735 2012 VC99 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
442736 2012 VN99 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442737 2012 VP99 26/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
442738 2012 VK101 01/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442739 2012 VO104 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442740 2012 WT1 15/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442741 2012 WY1 25/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
442742 2012 WP3 22/03/2010 WISE WISE AMO 2,3 km MPC · JPL
442743 2012 WF9 16/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442744 2012 WW13 02/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442745 2012 WG15 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
442746 2012 WH15 19/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442747 2012 WO15 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
442748 2012 WJ19 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
442749 2012 WX20 25/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442750 2012 WG24 21/04/2006 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
442751 2012 WO24 21/09/2001 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
442752 2012 WA25 20/01/2009 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
442753 2012 WK27 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
442754 2012 WV27 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442755 2012 WR29 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442756 2012 WX31 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442757 2012 WU33 05/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442758 2012 XE14 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442759 2012 XJ37 15/09/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
442760 2012 XV46 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442761 2012 XR48 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
442762 2012 XJ51 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442763 2012 XG53 18/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
442764 2012 XL62 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442765 2012 XH77 02/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442766 2012 XE81 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 890 m MPC · JPL
442767 2012 XM82 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442768 2012 XV92 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442769 2012 XL93 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442770 2012 XQ96 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
442771 2012 XZ102 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442772 2012 XH104 06/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442773 2012 XO105 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
442774 2012 XZ105 13/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
442775 2012 XH107 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442776 2012 XB117 20/01/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
442777 2012 XE120 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442778 2012 XE124 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442779 2012 XO125 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442780 2012 XT131 06/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442781 2012 XL135 07/08/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442782 2012 XY135 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442783 2012 XU136 30/09/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
442784 2012 XB140 20/10/2001 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
442785 2012 XM144 20/12/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442786 2012 XN144 01/02/2009 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
442787 2012 XQ150 12/09/2001 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
442788 2012 XY150 08/12/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442789 2012 XW151 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442790 2012 XA152 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442791 2012 XE152 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442792 2012 XS152 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
442793 2012 XJ154 16/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
442794 2012 YU1 12/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
442795 2013 AW7 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442796 2013 AY7 17/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442797 2013 AH8 15/02/1997 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442798 2013 AX8 19/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442799 2013 AM14 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
442800 2013 AS14 14/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL