Danh sách tiểu hành tinh/441701–441800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441701 2008 YH171 28/12/2008 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
441702 2009 AY 01/01/2009 Bisei SG Center BATTeRS 700 m MPC · JPL
441703 2009 AV6 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441704 2009 AP9 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
441705 2009 AT12 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
441706 2009 AB31 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441707 2009 AK31 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
441708 2009 AB32 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
441709 2009 AM42 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
441710 2009 AT46 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441711 2009 BW 21/12/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441712 2009 BW3 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441713 2009 BB5 16/01/2009 Needville J. Dellinger 2,7 km MPC · JPL
441714 2009 BQ6 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441715 2009 BO9 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
441716 2009 BR16 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441717 2009 BN19 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441718 2009 BO33 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441719 2009 BC34 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441720 2009 BC37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441721 2009 BK37 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441722 2009 BB51 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
441723 2009 BU51 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441724 2009 BA52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
441725 2009 BJ52 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441726 2009 BT52 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441727 2009 BL53 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
441728 2009 BT60 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441729 2009 BL66 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441730 2009 BT68 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441731 2009 BD69 25/01/2009 Catalina CSS 960 m MPC · JPL
441732 2009 BZ74 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441733 2009 BV77 25/01/2009 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
441734 2009 BR81 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441735 2009 BC89 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
441736 2009 BO90 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
441737 2009 BB99 26/01/2009 Purple Mountain PMO NEO 2,5 km MPC · JPL
441738 2009 BL102 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
441739 2009 BP103 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441740 2009 BN107 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441741 2009 BN110 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441742 2009 BR111 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441743 2009 BH134 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441744 2009 BA136 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441745 2009 BM139 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
441746 2009 BJ141 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
441747 2009 BJ150 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441748 2009 BF157 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441749 2009 BB159 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
441750 2009 BG169 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441751 2009 BL175 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
441752 2009 CG2 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 1,8 km MPC · JPL
441753 2009 CY3 01/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
441754 2009 CG4 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441755 2009 CU5 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,2 km MPC · JPL
441756 2009 CU14 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
441757 2009 CK21 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441758 2009 CN22 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
441759 2009 CO28 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441760 2009 CS30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441761 2009 CU34 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
441762 2009 CD39 13/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441763 2009 CS41 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441764 2009 CZ47 29/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441765 2009 CJ50 14/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,3 km MPC · JPL
441766 2009 CR51 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
441767 2009 CK52 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
441768 2009 CX64 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441769 2009 DT2 02/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
441770 2009 DQ3 19/02/2009 Sandlot G. Hug 1,1 km MPC · JPL
441771 2009 DU3 17/02/2009 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
441772 2009 DE4 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441773 2009 DU7 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
441774 2009 DM31 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
441775 2009 DS34 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441776 2009 DM41 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441777 2009 DF45 22/02/2009 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
441778 2009 DZ45 26/01/2009 XuYi PMO NEO 2,7 km MPC · JPL
441779 2009 DF49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441780 2009 DG49 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441781 2009 DA55 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
441782 2009 DY63 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441783 2009 DT64 03/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
441784 2009 DA72 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441785 2009 DB79 21/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441786 2009 DF89 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441787 2009 DK107 28/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441788 2009 DE126 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
441789 2009 DA135 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441790 2009 EQ12 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441791 2009 EC16 14/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441792 2009 ED18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441793 2009 EL18 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441794 2009 ES24 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441795 2009 FM9 20/02/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
441796 2009 FN27 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441797 2009 FQ27 27/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441798 2009 FV27 21/03/2009 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
441799 2009 FJ41 21/03/2009 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
441800 2009 FY45 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL