Danh sách tiểu hành tinh/442601–442700

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442601 2012 DC39 22/02/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442602 2012 DE56 26/06/2010 WISE WISE 4,6 km MPC · JPL
442603 2012 FC29 23/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
442604 2012 GR11 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442605 2012 HY33 27/04/2012 Haleakala Pan-STARRS 440 m MPC · JPL
442606 2012 JM18 29/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
442607 2012 KZ8 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442608 2012 KD9 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442609 2012 KU42 25/05/2012 Catalina CSS AMO 1,0 km MPC · JPL
442610 2012 KS44 05/09/2007 Siding Spring SSS 900 m MPC · JPL
442611 2012 PC5 09/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442612 2012 PY12 10/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442613 2012 PE20 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442614 2012 QZ12 26/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442615 2012 QD35 10/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442616 2012 QC50 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442617 2012 RR20 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442618 2012 RF21 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442619 2012 RZ22 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442620 2012 RD29 29/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442621 2012 SD 09/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
442622 2012 SJ8 12/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442623 2012 SL15 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442624 2012 SF18 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442625 2012 SG18 22/02/2011 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442626 2012 SH21 11/10/1999 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
442627 2012 SC26 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
442628 2012 SH50 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442629 2012 SX57 31/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442630 2012 SU64 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
442631 2012 TL8 25/09/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442632 2012 TC18 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442633 2012 TG22 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442634 2012 TT24 29/01/1995 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442635 2012 TL28 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442636 2012 TF45 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
442637 2012 TQ49 19/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442638 2012 TY53 11/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442639 2012 TB69 05/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
442640 2012 TD73 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442641 2012 TS93 06/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442642 2012 TY100 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
442643 2012 TH101 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
442644 2012 TF102 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442645 2012 TW109 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442646 2012 TP117 17/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
442647 2012 TP120 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
442648 2012 TM123 28/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442649 2012 TU124 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442650 2012 TZ125 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442651 2012 TR132 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442652 2012 TF136 12/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442653 2012 TJ137 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
442654 2012 TB150 16/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442655 2012 TY159 14/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
442656 2012 TK163 02/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442657 2012 TD166 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
442658 2012 TW179 03/06/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
442659 2012 TZ195 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442660 2012 TK197 18/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442661 2012 TF207 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442662 2012 TW207 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442663 2012 TB219 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
442664 2012 TS227 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
442665 2012 TY232 24/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
442666 2012 TX252 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
442667 2012 TF275 10/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442668 2012 TJ280 22/12/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
442669 2012 TS285 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
442670 2012 TT291 14/10/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442671 2012 TD294 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
442672 2012 TL296 03/05/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442673 2012 TO301 09/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442674 2012 TJ302 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442675 2012 TT306 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442676 2012 TR308 23/10/2005 Catalina CSS 850 m MPC · JPL
442677 2012 TM311 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
442678 2012 TN320 11/10/2012 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
442679 2012 UD7 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
442680 2012 UZ13 17/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442681 2012 UK24 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442682 2012 UT31 29/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 850 m MPC · JPL
442683 2012 UL38 17/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442684 2012 US39 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442685 2012 UU42 23/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
442686 2012 UT43 03/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442687 2012 UH46 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442688 2012 UF48 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
442689 2012 UT48 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
442690 2012 UV50 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442691 2012 UP52 15/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442692 2012 UC61 08/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
442693 2012 UD72 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442694 2012 UV80 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442695 2012 UC85 10/10/1999 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
442696 2012 UY94 03/10/2002 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
442697 2012 UT99 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
442698 2012 UV108 11/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442699 2012 UK110 24/09/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
442700 2012 UE112 06/09/2008 Catalina CSS 690 m MPC · JPL