Danh sách tiểu hành tinh/442301–442400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442301 2011 SF54 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442302 2011 SB57 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442303 2011 SO57 23/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
442304 2011 SS59 20/10/2007 Catalina CSS 700 m MPC · JPL
442305 2011 SF60 20/09/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
442306 2011 SN62 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442307 2011 SC67 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442308 2011 SC72 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
442309 2011 SC73 03/07/2010 WISE WISE 2,2 km MPC · JPL
442310 2011 SX78 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442311 2011 SK79 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442312 2011 SL96 11/08/2002 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
442313 2011 SG97 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442314 2011 SS100 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442315 2011 SO105 16/10/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
442316 2011 SM111 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442317 2011 SA115 20/09/2011 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
442318 2011 SW118 19/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
442319 2011 SF121 11/10/1977 Palomar PLS 1,3 km MPC · JPL
442320 2011 SH126 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442321 2011 SA129 17/07/1998 Caussols ODAS 900 m MPC · JPL
442322 2011 SZ129 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
442323 2011 SM132 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442324 2011 SP133 25/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
442325 2011 SY133 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
442326 2011 SR134 04/11/2007 Siding Spring SSS 1,8 km MPC · JPL
442327 2011 SO144 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442328 2011 SQ144 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442329 2011 SY159 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
442330 2011 SY162 23/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442331 2011 SD163 13/05/1996 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442332 2011 SK166 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442333 2011 SX173 25/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
442334 2011 SU174 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442335 2011 SJ175 16/12/2007 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
442336 2011 SN177 28/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442337 2011 SN178 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442338 2011 SK179 02/10/1997 Caussols ODAS 3,1 km MPC · JPL
442339 2011 SR179 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442340 2011 SP183 11/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442341 2011 SB193 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
442342 2011 SR202 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
442343 2011 SR207 12/10/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
442344 2011 SW207 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442345 2011 SZ207 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
442346 2011 SW208 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
442347 2011 SF209 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
442348 2011 ST212 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
442349 2011 SH221 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
442350 2011 SJ224 28/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
442351 2011 SF228 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
442352 2011 SP228 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442353 2011 SF229 14/10/1998 Caussols ODAS 1,3 km MPC · JPL
442354 2011 SW229 14/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
442355 2011 SE230 08/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442356 2011 SG230 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 640 m MPC · JPL
442357 2011 SV230 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
442358 2011 SL231 04/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442359 2011 SC233 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442360 2011 SR233 28/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
442361 2011 SD234 03/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442362 2011 ST241 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442363 2011 SN245 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 800 m MPC · JPL
442364 2011 SD250 13/01/1996 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
442365 2011 SJ250 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442366 2011 SP250 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
442367 2011 SD256 14/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442368 2011 SO256 12/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442369 2011 SB257 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442370 2011 SJ259 26/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442371 2011 SS272 12/11/2004 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
442372 2011 SF273 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442373 2011 SW273 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442374 2011 TS2 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
442375 2011 TY2 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
442376 2011 TJ3 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442377 2011 TB5 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
442378 2011 TK17 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
442379 2011 UQ1 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
442380 2011 UH3 19/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442381 2011 UA9 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
442382 2011 UF13 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442383 2011 US16 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
442384 2011 UA19 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442385 2011 UD22 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442386 2011 UB24 29/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442387 2011 UR25 24/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442388 2011 UX26 18/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
442389 2011 UH27 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
442390 2011 UJ30 18/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
442391 2011 UY35 07/11/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442392 2011 UL37 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442393 2011 UT39 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442394 2011 UR41 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442395 2011 UC42 21/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
442396 2011 UK44 18/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
442397 2011 UV44 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
442398 2011 UA48 18/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
442399 2011 UL49 13/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
442400 2011 UQ54 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11882| 2,0 km MPC · JPL