Danh sách tiểu hành tinh/442101–442200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
442101 2010 TQ75 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442102 2010 TR75 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442103 2010 TW84 11/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442104 2010 TQ98 01/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
442105 2010 TR98 01/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
442106 2010 TS99 16/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442107 2010 TX99 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442108 2010 TC135 11/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
442109 2010 TR144 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442110 2010 TM154 30/09/2010 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
442111 2010 TS157 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
442112 2010 TH159 17/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442113 2010 TE161 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442114 2010 TG161 10/10/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442115 2010 TE166 09/10/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
442116 2010 TA169 13/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
442117 2010 TK173 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,7 km MPC · JPL
442118 2010 TP174 18/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
442119 2010 TR174 07/10/2010 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
442120 2010 TA177 10/11/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
442121 2010 TR177 01/10/2010 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
442122 2010 TL178 15/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442123 2010 TT178 11/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
442124 2010 TQ179 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442125 2010 TS184 08/10/1993 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
442126 2010 TZ185 21/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
442127 2010 UL11 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
442128 2010 UY26 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442129 2010 UA27 07/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
442130 2010 UK31 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442131 2010 UB33 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442132 2010 UE33 29/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442133 2010 UX37 16/09/2010 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
442134 2010 UW42 01/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
442135 2010 UK69 21/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
442136 2010 US78 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
442137 2010 UQ82 09/08/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
442138 2010 UR82 14/09/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
442139 2010 UW92 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
442140 2010 UE93 30/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
442141 2010 UX94 12/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442142 2010 UJ98 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442143 2010 UF99 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
442144 2010 VA31 11/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
442145 2010 VZ48 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442146 2010 VH59 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
442147 2010 VK59 06/08/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
442148 2010 VC62 25/05/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
442149 2010 VB106 09/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,7 km MPC · JPL
442150 2010 VV117 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
442151 2010 VW121 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442152 2010 VV183 04/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
442153 2010 VO188 16/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442154 2010 VB191 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
442155 2010 VA195 12/05/2004 Siding Spring SSS 740 m MPC · JPL
442156 2010 VC198 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
442157 2010 VT198 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
442158 2010 VF201 06/01/2006 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
442159 2010 VD203 23/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442160 2010 VY203 09/10/2010 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
442161 2010 VB204 21/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442162 2010 VG204 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
442163 2010 VN204 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442164 2010 VM205 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442165 2010 VU205 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
442166 2010 VK206 30/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
442167 2010 VR206 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
442168 2010 VJ210 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
442169 2010 VG212 07/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
442170 2010 VE220 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442171 2010 WV11 04/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
442172 2010 WB50 15/11/2002 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
442173 2010 WV51 28/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
442174 2010 WY61 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
442175 2010 WR74 02/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
442176 2010 XQ1 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
442177 2010 XC24 07/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
442178 2010 XH40 22/01/2006 Catalina CSS 5,6 km MPC · JPL
442179 2010 XG45 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
442180 2010 XM83 25/02/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
442181 2011 AC16 03/01/2011 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
442182 2011 AL75 22/02/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
442183 2011 CX117 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
442184 2011 DB23 11/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
442185 2011 EY9 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
442186 2011 EP45 30/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
442187 2011 EB50 22/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
442188 2011 ED53 09/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442189 2011 ER54 08/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 760 m MPC · JPL
442190 2011 EC72 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442191 2011 EG74 11/03/2011 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442192 2011 EG78 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
442193 2011 EB82 15/09/1996 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
442194 2011 FP7 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
442195 2011 FP13 07/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
442196 2011 FP56 15/05/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
442197 2011 FS56 16/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
442198 2011 FW56 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
442199 2011 FH67 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
442200 2011 FZ71 30/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL