Danh sách tiểu hành tinh/441201–441300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441201 2007 UK77 10/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
441202 2007 UB82 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441203 2007 UT83 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441204 2007 UG88 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441205 2007 UR91 09/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441206 2007 UU103 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
441207 2007 UM106 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441208 2007 UH123 31/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441209 2007 UU131 17/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441210 2007 VX5 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441211 2007 VX10 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441212 2007 VZ10 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441213 2007 VC12 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
441214 2007 VS40 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
441215 2007 VP42 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
441216 2007 VL45 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441217 2007 VN46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 640 m MPC · JPL
441218 2007 VU46 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
441219 2007 VN56 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
441220 2007 VL63 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441221 2007 VK72 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441222 2007 VL72 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441223 2007 VW79 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441224 2007 VH84 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441225 2007 VA87 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
441226 2007 VS111 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
441227 2007 VN112 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441228 2007 VM117 30/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
441229 2007 VE125 05/11/2007 XuYi PMO NEO 1,6 km MPC · JPL
441230 2007 VN126 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441231 2007 VJ160 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
441232 2007 VT162 16/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441233 2007 VF163 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441234 2007 VV167 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441235 2007 VH188 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
441236 2007 VN188 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441237 2007 VS208 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
441238 2007 VF214 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441239 2007 VA220 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
441240 2007 VK221 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441241 2007 VS221 15/11/2007 Mayhill A. Lowe 980 m MPC · JPL
441242 2007 VW223 07/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
441243 2007 VJ233 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
441244 2007 VS240 02/11/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
441245 2007 VW240 03/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441246 2007 VV246 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441247 2007 VU250 09/11/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
441248 2007 VA252 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441249 2007 VW252 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
441250 2007 VY255 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441251 2007 VF264 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
441252 2007 VO266 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
441253 2007 VX268 12/11/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
441254 2007 VZ275 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
441255 2007 VG280 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
441256 2007 VY287 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 950 m MPC · JPL
441257 2007 VY292 17/10/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
441258 2007 VR300 09/11/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441259 2007 VP303 09/10/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
441260 2007 VD309 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
441261 2007 VG309 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
441262 2007 VL311 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441263 2007 VE312 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441264 2007 VP314 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
441265 2007 VF315 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
441266 2007 VE323 02/11/2007 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
441267 2007 VH328 08/11/2007 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
441268 2007 VA329 12/11/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
441269 2007 VB330 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
441270 2007 VE330 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
441271 2007 VL333 11/11/2007 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
441272 2007 VB334 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
441273 2007 WF1 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441274 2007 WJ6 17/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
441275 2007 WF7 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
441276 2007 WR12 06/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
441277 2007 WK29 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441278 2007 WB44 19/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
441279 2007 WL58 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441280 2007 XK6 09/11/2007 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
441281 2007 XQ11 04/11/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
441282 2007 XY11 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441283 2007 XL16 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441284 2007 XJ17 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
441285 2007 XO19 12/12/2007 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
441286 2007 XZ31 08/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441287 2007 XX33 10/12/2007 Socorro LINEAR 930 m MPC · JPL
441288 2007 XP39 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
441289 2007 XH53 15/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
441290 2007 XC56 05/12/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
441291 2007 YY4 16/12/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
441292 2007 YM13 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441293 2007 YZ14 03/12/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
441294 2007 YO15 16/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
441295 2007 YG35 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
441296 2007 YV38 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
441297 2007 YL40 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441298 2007 YP53 30/12/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
441299 2007 YB55 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
441300 2007 YC57 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL