Danh sách tiểu hành tinh/441301–441400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441301 2007 YC63 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
441302 2007 YG72 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441303 2008 AL4 09/01/2008 Lulin Observatory LUSS 1,6 km MPC · JPL
441304 2008 AU26 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 230 m MPC · JPL
441305 2008 AG38 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
441306 2008 AK39 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
441307 2008 AA41 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
441308 2008 AS52 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
441309 2008 AO59 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
441310 2008 AQ67 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441311 2008 AM72 16/12/2007 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
441312 2008 AZ76 12/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
441313 2008 AX83 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
441314 2008 AG91 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
441315 2008 AJ91 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441316 2008 AV125 06/01/2008 Mauna Kea P. A. Wiegert 1,7 km MPC · JPL
441317 2008 AF127 01/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
441318 2008 AJ134 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441319 2008 AH136 12/01/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
441320 2008 AF138 15/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441321 2008 BE4 18/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441322 2008 BK39 30/01/2008 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
441323 2008 BK50 16/12/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
441324 2008 CR3 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441325 2008 CO8 04/12/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
441326 2008 CE36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
441327 2008 CQ55 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
441328 2008 CE61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
441329 2008 CJ61 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
441330 2008 CL79 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441331 2008 CQ84 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441332 2008 CA110 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
441333 2008 CB120 02/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441334 2008 CC120 11/02/2008 Dauban F. Kugel 2,0 km MPC · JPL
441335 2008 CG125 30/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
441336 2008 CM130 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441337 2008 CZ132 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
441338 2008 CD137 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
441339 2008 CT138 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441340 2008 CG141 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,1 km MPC · JPL
441341 2008 CA150 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
441342 2008 CD152 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
441343 2008 CM155 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 16286| 2,8 km MPC · JPL
441344 2008 CD191 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441345 2008 CH192 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441346 2008 CS199 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
441347 2008 CL206 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
441348 2008 CO210 02/02/2008 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
441349 2008 CG212 07/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
441350 2008 DL3 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441351 2008 DR4 26/02/2008 Bisei SG Center BATTeRS 5,1 km MPC · JPL
441352 2008 DS5 11/01/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
441353 2008 DG14 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441354 2008 DL17 24/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
441355 2008 DD34 11/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
441356 2008 DF39 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
441357 2008 DF52 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
441358 2008 DC63 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
441359 2008 DH72 12/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
441360 2008 DV75 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
441361 2008 DR77 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,8 km MPC · JPL
441362 2008 DC79 10/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
441363 2008 DC81 26/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
441364 2008 DY81 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
441365 2008 DK86 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
441366 2008 DN86 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441367 2008 EN5 30/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
441368 2008 EB11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441369 2008 EH11 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
441370 2008 EP17 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441371 2008 EH21 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441372 2008 EJ25 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
441373 2008 EW34 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
441374 2008 EL43 04/03/2008 XuYi PMO NEO 3,7 km MPC · JPL
441375 2008 ET59 08/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441376 2008 EG62 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
441377 2008 EU64 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
441378 2008 EG78 07/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441379 2008 EJ92 03/03/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
441380 2008 EE94 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
441381 2008 EL97 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
441382 2008 EE119 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
441383 2008 EB158 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441384 2008 ES168 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441385 2008 FU 25/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
441386 2008 FD13 01/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441387 2008 FT17 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441388 2008 FD22 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441389 2008 FJ24 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
441390 2008 FK24 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441391 2008 FD30 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441392 2008 FQ38 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441393 2008 FU44 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441394 2008 FR53 13/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
441395 2008 FT55 05/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441396 2008 FT59 29/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
441397 2008 FS85 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
441398 2008 FX93 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441399 2008 FA102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
441400 2008 FQ102 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL