Danh sách tiểu hành tinh/441401–441500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
441401 2008 FT110 31/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441402 2008 FO112 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
441403 2008 FG128 28/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 570 m MPC · JPL
441404 2008 FJ129 30/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
441405 2008 FJ130 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
441406 2008 FS136 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441407 2008 FV137 31/03/2008 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
441408 2008 GA 01/04/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 3,7 km MPC · JPL
441409 2008 GY1 13/02/2008 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
441410 2008 GT11 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441411 2008 GP17 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
441412 2008 GH24 01/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
441413 2008 GH26 04/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
441414 2008 GU36 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
441415 2008 GQ38 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
441416 2008 GK46 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441417 2008 GL47 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
441418 2008 GG50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
441419 2008 GS50 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
441420 2008 GZ54 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
441421 2008 GL60 05/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
441422 2008 GN62 05/04/2008 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
441423 2008 GV62 12/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,1 km MPC · JPL
441424 2008 GE84 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
441425 2008 GD89 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
441426 2008 GV96 08/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
441427 2008 GT99 28/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
441428 2008 GJ100 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441429 2008 GC127 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
441430 2008 GT132 14/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
441431 2008 GC138 13/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
441432 2008 GG139 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441433 2008 HN 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
441434 2008 HE4 30/03/2008 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
441435 2008 HE8 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
441436 2008 HG9 24/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
441437 2008 HM15 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
441438 2008 HP17 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441439 2008 HL21 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
441440 2008 HU21 26/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
441441 2008 HG24 27/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
441442 2008 HW43 01/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441443 2008 HH46 28/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441444 2008 HX48 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
441445 2008 HY54 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441446 2008 HS57 30/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
441447 2008 HM67 29/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441448 2008 HF68 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
441449 2008 JJ9 28/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
441450 2008 KY4 05/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
441451 2008 KK9 27/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441452 2008 KV33 29/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
441453 2008 MO3 30/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
441454 2008 OS2 27/07/2008 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
441455 2008 OO3 30/06/2008 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
441456 2008 OT3 25/07/2008 Siding Spring SSS 710 m MPC · JPL
441457 2008 OE22 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
441458 2008 PN2 29/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 960 m MPC · JPL
441459 2008 PF11 07/08/2008 Reedy Creek J. Broughton 750 m MPC · JPL
441460 2008 PN14 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441461 2008 PA19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441462 2008 PD22 23/10/2001 Socorro LINEAR 540 m MPC · JPL
441463 2008 QQ5 22/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441464 2008 QE21 26/08/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
441465 2008 QU23 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441466 2008 QD34 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 760 m MPC · JPL
441467 2008 QE36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441468 2008 RS1 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441469 2008 RL58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441470 2008 RC70 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
441471 2008 RS73 06/09/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
441472 2008 RV86 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441473 2008 RJ94 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
441474 2008 RD106 06/09/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
441475 2008 RY114 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
441476 2008 RK118 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
441477 2008 RQ119 10/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
441478 2008 RP128 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
441479 2008 RD129 09/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
441480 2008 RQ131 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441481 2008 RB142 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
441482 2008 SJ6 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
441483 2008 SB15 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
441484 2008 SG26 19/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
441485 2008 SL32 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441486 2008 SS46 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441487 2008 SX49 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
441488 2008 SA58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
441489 2008 ST58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
441490 2008 SB63 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
441491 2008 SL71 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
441492 2008 SQ71 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
441493 2008 SN72 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441494 2008 SE77 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
441495 2008 SF81 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
441496 2008 SF89 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
441497 2008 SA90 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
441498 2008 SN97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
441499 2008 SQ97 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
441500 2008 SR98 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 630 m MPC · JPL