Danh sách tiểu hành tinh/440301–440400

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440301 2004 RP280 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
440302 2004 RY285 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440303 2004 RX307 13/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
440304 2004 RN318 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440305 2004 RO320 13/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
440306 2004 RM326 13/09/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
440307 2004 RB328 15/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
440308 2004 RU337 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
440309 2004 SC3 06/09/2004 Siding Spring SSS 2,9 km MPC · JPL
440310 2004 SR3 17/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
440311 2004 SO34 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440312 2004 SE42 18/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
440313 2004 SG50 22/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440314 2004 ST50 22/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
440315 2004 SR56 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
440316 2004 TF26 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440317 2004 TE33 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
440318 2004 TN33 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440319 2004 TN45 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
440320 2004 TC46 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440321 2004 TS59 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440322 2004 TK60 09/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440323 2004 TR65 14/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
440324 2004 TH90 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440325 2004 TV96 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440326 2004 TS103 16/09/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
440327 2004 TB108 17/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440328 2004 TC112 07/10/2004 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
440329 2004 TW115 15/10/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 860 m MPC · JPL
440330 2004 TP118 05/10/2004 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
440331 2004 TA124 07/10/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
440332 2004 TX124 07/10/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
440333 2004 TM125 07/10/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440334 2004 TQ126 07/10/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440335 2004 TD129 17/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440336 2004 TR162 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440337 2004 TW181 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
440338 2004 TJ187 24/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440339 2004 TL196 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440340 2004 TM197 07/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440341 2004 TJ209 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440342 2004 TN213 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
440343 2004 TB224 18/09/2004 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
440344 2004 TG226 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440345 2004 TU227 08/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440346 2004 TN244 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
440347 2004 TH265 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
440348 2004 TZ275 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440349 2004 TL295 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
440350 2004 TC296 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440351 2004 TE297 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
440352 2004 TC298 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
440353 2004 TR298 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440354 2004 TR350 10/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 830 m MPC · JPL
440355 2004 TB354 11/10/2004 Kitt Peak M. W. Buie 680 m MPC · JPL
440356 2004 TW361 13/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
440357 2004 VO2 06/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440358 2004 VY10 03/11/2004 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
440359 2004 VC77 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
440360 2004 XC18 07/12/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
440361 2004 XA36 09/12/2004 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 3,4 km MPC · JPL
440362 2004 XX39 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440363 2004 XU51 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,7 km MPC · JPL
440364 2004 XR57 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
440365 2004 XP58 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
440366 2004 XS80 10/12/2004 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
440367 2004 XL87 09/12/2004 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
440368 2004 XP103 09/12/2004 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
440369 2005 AZ12 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
440370 2005 AJ18 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
440371 2005 AG23 07/01/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
440372 2005 AJ30 09/01/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
440373 2005 AE74 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440374 2005 BY28 31/01/2005 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
440375 2005 BD49 16/01/2005 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
440376 2005 CN18 02/02/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440377 2005 CC36 18/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
440378 2005 CN47 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
440379 2005 CS47 20/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
440380 2005 CD61 03/02/2005 Calvin-Rehoboth Calvin–Rehoboth Obs. 1,7 km MPC · JPL
440381 2005 EN91 08/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
440382 2005 ET122 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440383 2005 EK126 08/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
440384 2005 EO238 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440385 2005 ED243 11/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440386 2005 EP251 03/03/2005 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
440387 2005 GO36 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
440388 2005 GM57 06/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
440389 2005 GP68 02/04/2005 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
440390 2005 GG176 14/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
440391 2005 GF198 10/04/2005 Kitt Peak M. W. Buie 1,1 km MPC · JPL
440392 2005 GO200 16/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
440393 2005 JQ20 04/05/2005 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
440394 2005 JN32 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
440395 2005 JH120 10/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440396 2005 JO156 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
440397 2005 LU20 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440398 2005 MN14 28/06/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
440399 2005 NW3 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440400 2005 NQ19 13/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL