Danh sách tiểu hành tinh/44101–44200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
44101 1998 FT121 20/03/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44102 1998 FY129 22/03/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
44103 Aldana 1998 GE1 04/04/1998 Teide R. Casas 2,2 km MPC · JPL
44104 1998 GO1 07/04/1998 Kleť Kleť Obs. 3,9 km MPC · JPL
44105 1998 GG11 01/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44106 1998 HT3 19/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
44107 1998 HH4 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
44108 1998 HT4 20/04/1998 Višnjan Observatory Višnjan Obs. 3,7 km MPC · JPL
44109 1998 HO5 22/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
44110 1998 HT5 21/04/1998 Caussols ODAS 1,9 km MPC · JPL
44111 1998 HN6 22/04/1998 Caussols ODAS 1,5 km MPC · JPL
44112 1998 HS13 18/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44113 1998 HH14 29/04/1998 Haleakala NEAT 2,1 km MPC · JPL
44114 1998 HN21 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44115 1998 HQ23 28/04/1998 Prescott P. G. Comba 2,0 km MPC · JPL
44116 1998 HK26 20/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
44117 Haroldlarson 1998 HL27 21/04/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
44118 1998 HB29 25/04/1998 Haleakala NEAT 4,5 km MPC · JPL
44119 1998 HN32 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44120 1998 HU32 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44121 1998 HL34 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44122 1998 HT34 20/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44123 1998 HC36 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44124 1998 HM37 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44125 1998 HE38 20/04/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44126 1998 HR38 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
44127 1998 HO43 20/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44128 1998 HU50 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
44129 1998 HX50 25/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
44130 1998 HU51 30/04/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,5 km MPC · JPL
44131 1998 HG53 21/04/1998 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
44132 1998 HL79 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44133 1998 HL80 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44134 1998 HB87 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44135 1998 HD88 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44136 1998 HW89 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44137 1998 HD92 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
44138 1998 HG92 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44139 1998 HZ92 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44140 1998 HK94 21/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44141 1998 HL96 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44142 1998 HU96 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44143 1998 HF98 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44144 1998 HG98 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44145 1998 HJ101 21/04/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44146 1998 HZ101 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,4 km MPC · JPL
44147 1998 HB103 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,6 km MPC · JPL
44148 1998 HC106 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44149 1998 HS106 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44150 1998 HC108 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44151 1998 HX110 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44152 1998 HN121 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44153 1998 HQ121 23/04/1998 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
44154 1998 HZ122 23/04/1998 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
44155 1998 HD123 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44156 1998 HN123 23/04/1998 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
44157 1998 HO123 23/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44158 1998 HN128 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44159 1998 HV130 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44160 1998 HQ134 19/04/1998 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
44161 1998 HT139 21/04/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
44162 1998 HC148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 2,0 km MPC · JPL
44163 1998 HH148 25/04/1998 La Silla E. W. Elst 1,8 km MPC · JPL
44164 1998 JS 01/05/1998 Haleakala NEAT 2,2 km MPC · JPL
44165 1998 JR1 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,1 km MPC · JPL
44166 1998 JF2 01/05/1998 Haleakala NEAT 3,6 km MPC · JPL
44167 1998 JA3 01/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
44168 1998 JJ4 15/05/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,8 km MPC · JPL
44169 1998 KK2 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
44170 1998 KK7 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 4,1 km MPC · JPL
44171 1998 KR8 23/05/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,6 km MPC · JPL
44172 1998 KN9 28/05/1998 Prescott P. G. Comba 5,0 km MPC · JPL
44173 1998 KH13 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
44174 1998 KL22 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
44175 1998 KA29 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
44176 1998 KT30 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
44177 1998 KX31 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
44178 1998 KY32 22/05/1998 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
44179 1998 KJ33 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
44180 1998 KE37 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
44181 1998 KA43 28/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
44182 1998 KL44 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
44183 1998 KQ45 22/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44184 1998 KZ45 22/05/1998 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
44185 1998 KH54 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44186 1998 KX55 23/05/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
44187 1998 KC56 23/05/1998 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
44188 1998 KJ58 21/05/1998 Reedy Creek J. Broughton 2,5 km MPC · JPL
44189 1998 KW61 24/05/1998 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
44190 1998 KD63 22/05/1998 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
44191 1998 LF2 01/06/1998 La Silla E. W. Elst 4,0 km MPC · JPL
44192 Paulguttman 1998 ME2 18/06/1998 Mount Hopkins C. W. Hergenrother 2,8 km MPC · JPL
44193 1998 MW2 16/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
44194 1998 MQ7 19/06/1998 Caussols ODAS 2,4 km MPC · JPL
44195 1998 MW7 19/06/1998 Anderson Mesa LONEOS 2,5 km MPC · JPL
44196 1998 ML9 19/06/1998 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
44197 1998 MX15 17/06/1998 Kitt Peak Spacewatch 4,7 km MPC · JPL
44198 1998 MP24 25/06/1998 Woomera F. B. Zoltowski 2,8 km MPC · JPL
44199 1998 MU24 23/06/1998 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
44200 1998 MJ25 24/06/1998 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL