Danh sách tiểu hành tinh/43101–43200

Tủ sách mở Wikibooks
Tên chính thức Tên tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Khám phá bởi Đường kính Chú thích
43101 1999 XX18 03/12/1999 Socorro LINEAR 2,8 km MPC · JPL
43102 1999 XU19 05/12/1999 Socorro LINEAR 5,3 km MPC · JPL
43103 1999 XC21 05/12/1999 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43104 1999 XP21 05/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43105 1999 XM22 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43106 1999 XB26 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
43107 1999 XG26 06/12/1999 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
43108 1999 XQ26 06/12/1999 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
43109 1999 XP28 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43110 1999 XH29 06/12/1999 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
43111 1999 XD30 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,5 km MPC · JPL
43112 1999 XK31 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,2 km MPC · JPL
43113 1999 XN31 06/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43114 1999 XR36 07/12/1999 Fountain Hills C. W. Juels 7,6 km MPC · JPL
43115 1999 XG39 06/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43116 1999 XN39 06/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43117 1999 XT42 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43118 1999 XD43 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43119 1999 XV44 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,1 km MPC · JPL
43120 1999 XB49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,3 km MPC · JPL
43121 1999 XM49 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,8 km MPC · JPL
43122 1999 XL50 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
43123 1999 XT50 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43124 1999 XJ53 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43125 1999 XQ61 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43126 1999 XL64 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,4 km MPC · JPL
43127 1999 XD68 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,8 km MPC · JPL
43128 1999 XM68 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43129 1999 XY68 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43130 1999 XZ68 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
43131 1999 XK72 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
43132 1999 XO73 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
43133 1999 XK76 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43134 1999 XU77 07/12/1999 Socorro LINEAR 8,6 km MPC · JPL
43135 1999 XT82 07/12/1999 Socorro LINEAR 7,7 km MPC · JPL
43136 1999 XE85 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43137 1999 XU85 07/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43138 1999 XJ86 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
43139 1999 XM90 07/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
43140 1999 XT90 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43141 1999 XR91 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,9 km MPC · JPL
43142 1999 XQ93 07/12/1999 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
43143 1999 XA97 07/12/1999 Socorro LINEAR 9,2 km MPC · JPL
43144 1999 XD98 07/12/1999 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
43145 1999 XT98 07/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
43146 1999 XN102 07/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43147 1999 XO105 08/12/1999 Nachi-Katsuura H. Shiozawa, T. Urata 3,9 km MPC · JPL
43148 1999 XB106 11/12/1999 Oizumi T. Kobayashi 8,0 km MPC · JPL
43149 1999 XU107 04/12/1999 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
43150 1999 XF109 04/12/1999 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
43151 1999 XU114 11/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43152 1999 XM115 04/12/1999 Catalina CSS 16 km MPC · JPL
43153 1999 XC118 05/12/1999 Catalina CSS 6,9 km MPC · JPL
43154 1999 XH118 05/12/1999 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
43155 1999 XE120 05/12/1999 Catalina CSS 6,3 km MPC · JPL
43156 1999 XF120 05/12/1999 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
43157 1999 XT120 05/12/1999 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
43158 1999 XK121 05/12/1999 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
43159 1999 XP121 05/12/1999 Catalina CSS 3,3 km MPC · JPL
43160 1999 XY122 07/12/1999 Catalina CSS 7,7 km MPC · JPL
43161 1999 XW123 07/12/1999 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
43162 1999 XE126 07/12/1999 Catalina CSS 7,5 km MPC · JPL
43163 1999 XB127 07/12/1999 Catalina CSS 12 km MPC · JPL
43164 1999 XJ154 08/12/1999 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
43165 1999 XA156 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
43166 1999 XO156 08/12/1999 Socorro LINEAR 6,6 km MPC · JPL
43167 1999 XY157 08/12/1999 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
43168 1999 XO161 13/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43169 1999 XE167 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
43170 1999 XH171 10/12/1999 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
43171 1999 XF172 10/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43172 1999 XV172 10/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43173 1999 XK177 10/12/1999 Socorro LINEAR 18 km MPC · JPL
43174 1999 XF180 10/12/1999 Socorro LINEAR 5,5 km MPC · JPL
43175 1999 XY189 12/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43176 1999 XM196 12/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43177 1999 XQ198 12/12/1999 Socorro LINEAR 6,4 km MPC · JPL
43178 1999 XH201 12/12/1999 Socorro LINEAR 7,3 km MPC · JPL
43179 1999 XL204 12/12/1999 Socorro LINEAR 12 km MPC · JPL
43180 1999 XT206 12/12/1999 Socorro LINEAR 11 km MPC · JPL
43181 1999 XY206 12/12/1999 Socorro LINEAR 13 km MPC · JPL
43182 1999 XG212 14/12/1999 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
43183 1999 XK213 14/12/1999 Socorro LINEAR 8,0 km MPC · JPL
43184 1999 XD214 14/12/1999 Socorro LINEAR 5,6 km MPC · JPL
43185 1999 XK222 15/12/1999 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
43186 1999 XQ230 07/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
43187 1999 XF233 02/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 3,4 km MPC · JPL
43188 Zouxiaoduan 1999 XP234 03/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 6,4 km MPC · JPL
43189 1999 XR240 07/12/1999 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
43190 1999 XR241 13/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
43191 1999 YM5 29/12/1999 Črni Vrh Črni Vrh 7,3 km MPC · JPL
43192 1999 YG13 30/12/1999 Anderson Mesa LONEOS 4,7 km MPC · JPL
43193 Secinaro 2000 AW4 01/01/2000 San Marcello L. Tesi, A. Boattini 6,8 km MPC · JPL
43194 2000 AJ6 04/01/2000 Prescott P. G. Comba 8,7 km MPC · JPL
43195 2000 AP13 03/01/2000 Socorro LINEAR 8,8 km MPC · JPL
43196 2000 AH32 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
43197 2000 AU44 05/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
43198 2000 AD62 04/01/2000 Socorro LINEAR 6,1 km MPC · JPL
43199 2000 AJ68 05/01/2000 Socorro LINEAR 16 km MPC · JPL
43200 2000 AO68 05/01/2000 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL