Danh sách tiểu hành tinh/440401–440500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440401 2005 NS28 05/07/2005 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
440402 2005 NO41 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
440403 2005 ND45 04/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440404 2005 NT64 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
440405 2005 NW67 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
440406 2005 OK1 19/07/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
440407 2005 OU21 29/07/2005 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
440408 2005 PM3 06/08/2005 Arguines Pla D'Arguines Obs. 2,7 km MPC · JPL
440409 2005 QZ4 25/08/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
440410 2005 QA25 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440411 2005 QS28 26/08/2005 Vallemare di Borbona V. S. Casulli 2,9 km MPC · JPL
440412 2005 QG32 24/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
440413 2005 QD34 25/08/2005 Palomar NEAT 3,1 km MPC · JPL
440414 2005 QY62 26/08/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
440415 2005 QR68 28/08/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
440416 2005 QR80 17/06/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
440417 2005 QS80 28/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
440418 2005 QL83 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440419 2005 QE114 27/08/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
440420 2005 QW129 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440421 2005 QT170 29/08/2005 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
440422 2005 QX180 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440423 2005 RB15 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440424 2005 RM22 31/08/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440425 2005 RG33 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440426 2005 RC45 08/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 1,8 km MPC · JPL
440427 2005 RF48 14/09/2005 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
440428 2005 RU51 01/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440429 2005 SK8 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440430 2005 SO8 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440431 2005 SF21 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440432 2005 SR21 27/09/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
440433 2005 SA22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440434 2005 SL22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440435 2005 SZ22 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440436 2005 SB31 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440437 2005 SM32 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440438 2005 SS38 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
440439 2005 SA40 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440440 2005 SO43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440441 2005 SJ45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440442 2005 SP45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440443 2005 SN47 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440444 2005 SU48 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
440445 2005 SG59 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
440446 2005 SS74 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440447 2005 SD75 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440448 2005 SH76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440449 2005 SJ76 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440450 2005 SE88 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440451 2005 SD92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440452 2005 SL92 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
440453 2005 SP97 25/09/2005 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
440454 2005 SO98 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440455 2005 SZ132 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440456 2005 SR149 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
440457 2005 SG151 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440458 2005 SW158 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
440459 2005 SB160 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
440460 2005 ST174 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
440461 2005 SY175 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440462 2005 SC176 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
440463 2005 SN182 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
440464 2005 SH198 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
440465 2005 ST200 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440466 2005 SH208 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
440467 2005 SS221 30/09/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
440468 2005 SM240 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440469 2005 SU241 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440470 2005 SF242 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
440471 2005 SA243 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
440472 2005 SA257 22/09/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
440473 2005 SO263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440474 2005 SU263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440475 2005 SB269 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440476 2005 SQ271 30/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,0 km MPC · JPL
440477 2005 SK288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,1 km MPC · JPL
440478 2005 ST288 27/09/2005 Apache Point A. C. Becker 3,4 km MPC · JPL
440479 2005 TX6 01/10/2005 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
440480 2005 TU13 01/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,4 km MPC · JPL
440481 2005 TX13 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440482 2005 TY16 01/10/2005 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
440483 2005 TY45 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
440484 2005 TO47 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
440485 2005 TR47 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440486 2005 TB50 30/09/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
440487 2005 TS60 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
440488 2005 TE84 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
440489 2005 TT85 03/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440490 2005 TM101 01/10/2005 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
440491 2005 TA102 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
440492 2005 TK106 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440493 2005 TU110 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440494 2005 TW111 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
440495 2005 TZ112 27/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
440496 2005 TA134 10/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
440497 2005 TX141 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440498 2005 TO144 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440499 2005 TZ146 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
440500 2005 TP162 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL