Danh sách tiểu hành tinh/440201–440300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440201 2004 HM41 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440202 2004 HN63 29/03/2004 Siding Spring SSS 860 m MPC · JPL
440203 2004 HH64 28/03/2004 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
440204 2004 JA31 15/05/2004 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
440205 2004 LL30 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440206 2004 NX9 09/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
440207 2004 NY12 11/07/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440208 2004 NQ17 11/07/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
440209 2004 NV22 11/07/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440210 2004 ND31 10/07/2004 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
440211 2004 NZ32 15/07/2004 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
440212 2004 OB 16/07/2004 Socorro LINEAR 620 m MPC · JPL
440213 2004 OD6 18/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 940 m MPC · JPL
440214 2004 OJ10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,7 km MPC · JPL
440215 2004 PY4 06/08/2004 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
440216 2004 PQ6 06/08/2004 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
440217 2004 PT10 07/08/2004 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
440218 2004 PR21 08/08/2004 Palomar NEAT 2,4 km MPC · JPL
440219 2004 PY34 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
440220 2004 PO38 09/08/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
440221 2004 PQ48 08/08/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
440222 2004 PC56 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
440223 2004 PW57 09/08/2004 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
440224 2004 PE65 10/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
440225 2004 PK65 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
440226 2004 PN66 10/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 3,5 km MPC · JPL
440227 2004 PJ74 08/08/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
440228 2004 PU82 27/07/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
440229 2004 PE104 23/06/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
440230 2004 PQ111 10/08/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
440231 2004 QG15 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
440232 2004 QQ15 23/08/2004 Goodricke-Pigott Goodricke-Pigott Obs. 900 m MPC · JPL
440233 2004 QS15 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440234 2004 QE19 23/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440235 2004 QR19 25/08/2004 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
440236 2004 QK20 25/08/2004 Socorro LINEAR 6,3 km MPC · JPL
440237 2004 QB26 21/08/2004 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
440238 2004 QV28 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440239 2004 RB2 06/09/2004 Socorro LINEAR 6,0 km MPC · JPL
440240 2004 RF2 06/09/2004 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
440241 2004 RG9 07/09/2004 Eskridge Farpoint Obs. 2,8 km MPC · JPL
440242 2004 RX9 07/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
440243 2004 RF10 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
440244 2004 RG13 04/09/2004 Palomar NEAT 760 m MPC · JPL
440245 2004 RM14 06/09/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
440246 2004 RY14 06/09/2004 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
440247 2004 RT15 07/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440248 2004 RF22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440249 2004 RM22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
440250 2004 RN22 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
440251 2004 RW41 19/08/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
440252 2004 RJ46 08/09/2004 Socorro LINEAR 690 m MPC · JPL
440253 2004 RR64 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
440254 2004 RV68 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
440255 2004 RD71 08/09/2004 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
440256 2004 RR80 08/09/2004 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
440257 2004 RG81 08/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
440258 2004 RR82 09/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
440259 2004 RB88 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
440260 2004 RQ91 08/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440261 2004 RG94 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
440262 2004 RY99 08/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440263 2004 RO100 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
440264 2004 RX101 08/09/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
440265 2004 RD103 08/09/2004 Palomar NEAT 5,1 km MPC · JPL
440266 2004 RR107 09/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
440267 2004 RQ112 06/09/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
440268 2004 RY113 20/08/2004 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
440269 2004 RO114 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
440270 2004 RG126 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
440271 2004 RS131 07/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
440272 2004 RR138 08/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
440273 2004 RO143 08/09/2004 Socorro LINEAR 760 m MPC · JPL
440274 2004 RQ143 08/09/2004 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
440275 2004 RP155 10/09/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440276 2004 RX159 10/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
440277 2004 RF164 10/09/2004 Altschwendt W. Ries 3,5 km MPC · JPL
440278 2004 RL169 08/09/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
440279 2004 RW170 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
440280 2004 RE179 10/09/2004 Socorro LINEAR 4,3 km MPC · JPL
440281 2004 RZ186 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
440282 2004 RB188 10/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
440283 2004 RY203 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
440284 2004 RR204 12/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440285 2004 RQ213 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
440286 2004 RF214 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
440287 2004 RY216 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
440288 2004 RJ217 11/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
440289 2004 RY217 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
440290 2004 RS220 11/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
440291 2004 RR224 09/09/2004 Ottmarsheim Ottmarsheim Obs. 1,1 km MPC · JPL
440292 2004 RY224 09/09/2004 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
440293 2004 RV227 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440294 2004 RB232 09/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440295 2004 RL235 10/09/2004 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
440296 2004 RP235 10/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
440297 2004 RN247 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
440298 2004 RA258 11/08/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
440299 2004 RA270 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440300 2004 RX272 11/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL