Danh sách tiểu hành tinh/439301–439400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439301 2012 VV26 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439302 2012 VZ30 23/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439303 2012 VJ34 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439304 2012 VV35 10/10/2007 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
439305 2012 VD42 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439306 2012 VA47 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439307 2012 VG58 02/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439308 2012 VS58 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439309 2012 VC64 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439310 2012 VH65 21/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439311 2012 VB75 18/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439312 2012 VH80 20/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439313 2012 VE82 12/11/2012 Haleakala Pan-STARRS 430 m MPC · JPL
439314 2012 VG85 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
439315 2012 VL87 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439316 2012 VB91 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439317 2012 VE92 04/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439318 2012 VS93 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439319 2012 VG101 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
439320 2012 VM102 19/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
439321 2012 VA107 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439322 2012 VL107 21/09/2008 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
439323 2012 VW107 12/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
439324 2012 VO109 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
439325 2012 WY2 10/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439326 2012 WS6 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
439327 2012 WE9 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439328 2012 WA16 11/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
439329 2012 WQ16 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439330 2012 WR16 22/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439331 2012 WU16 23/10/2006 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
439332 2012 WE22 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439333 2012 WH25 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439334 2012 WS27 25/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
439335 2012 WM35 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439336 2012 WP35 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439337 2012 XM 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439338 2012 XU7 16/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
439339 2012 XB9 23/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
439340 2012 XE9 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
439341 2012 XM12 30/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
439342 2012 XY12 19/09/1973 Palomar PLS 860 m MPC · JPL
439343 2012 XD19 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439344 2012 XE20 30/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439345 2012 XD22 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
439346 2012 XS28 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439347 2012 XR32 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
439348 2012 XS41 03/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439349 2012 XR57 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439350 2012 XB61 04/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439351 2012 XN63 28/03/2009 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
439352 2012 XU82 21/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
439353 2012 XU84 06/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439354 2012 XM95 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
439355 2012 XT116 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439356 2012 XY122 16/03/2010 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
439357 2012 XC124 05/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439358 2012 XH135 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
439359 2012 XQ135 01/10/2008 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
439360 2012 XY137 25/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439361 2012 XO138 28/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439362 2012 XW153 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439363 2012 XY154 13/10/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
439364 2012 YP8 20/11/2006 Siding Spring SSS 4,6 km MPC · JPL
439365 2012 YB9 07/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 5,5 km MPC · JPL
439366 2013 AR1 04/11/2012 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
439367 2013 AW4 12/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439368 2013 AU7 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
439369 2013 AP8 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439370 2013 AA9 19/11/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
439371 2013 AV9 13/12/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439372 2013 AL10 16/11/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
439373 2013 AS12 08/05/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
439374 2013 AO25 26/11/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439375 2013 AS25 25/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
439376 2013 AZ63 12/04/2008 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
439377 2013 AQ69 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439378 2013 AE74 19/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
439379 2013 AO78 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439380 2013 AK83 12/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439381 2013 AP91 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439382 2013 AV91 04/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439383 2013 AV93 09/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439384 2013 AP96 27/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439385 2013 AJ109 29/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439386 2013 AB110 29/02/2008 Siding Spring SSS 5,3 km MPC · JPL
439387 2013 AO112 09/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
439388 2013 AE118 08/02/2008 Catalina CSS 4,4 km MPC · JPL
439389 2013 AM118 01/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439390 2013 AF124 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439391 2013 AU129 31/08/2011 Siding Spring SSS 2,8 km MPC · JPL
439392 2013 AX129 21/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
439393 2013 AN130 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439394 2013 AZ130 12/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
439395 2013 AZ150 30/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
439396 2013 AY165 17/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439397 2013 AL166 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439398 2013 BO11 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
439399 2013 BC14 05/12/2007 Catalina CSS 5,3 km MPC · JPL
439400 2013 BZ29 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL