Danh sách tiểu hành tinh/440101–440200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
440101 2003 AJ17 05/01/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
440102 2003 AK23 07/01/2003 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
440103 2003 AP67 08/01/2003 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440104 2003 BL11 26/01/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
440105 2003 BY37 27/01/2003 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440106 2003 GJ37 06/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440107 2003 HC14 26/04/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,1 km MPC · JPL
440108 2003 KG1 22/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
440109 2003 KR5 30/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
440110 2003 QT13 22/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 900 m MPC · JPL
440111 2003 RK27 05/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 780 m MPC · JPL
440112 2003 SL24 17/09/2003 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
440113 2003 SK46 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
440114 2003 SV54 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
440115 2003 SH58 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,6 km MPC · JPL
440116 2003 SZ75 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440117 2003 SP78 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
440118 2003 SX82 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
440119 2003 SC107 20/09/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
440120 2003 SX108 20/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
440121 2003 SD133 20/09/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
440122 2003 SX156 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
440123 2003 SF183 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
440124 2003 SH224 25/09/2003 Bergisch Gladbach W. Bickel 680 m MPC · JPL
440125 2003 SE254 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
440126 2003 SV274 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440127 2003 SG281 18/09/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
440128 2003 SX297 18/09/2003 Haleakala NEAT 1,3 km MPC · JPL
440129 2003 SN302 17/09/2003 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
440130 2003 SE327 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440131 2003 SR329 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
440132 2003 SS332 29/09/2003 Apache Point SDSS 750 m MPC · JPL
440133 2003 SC420 28/09/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
440134 2003 TG9 04/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440135 2003 UJ 16/10/2003 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
440136 2003 UH10 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440137 2003 UG33 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
440138 2003 UR60 16/10/2003 Palomar NEAT 890 m MPC · JPL
440139 2003 UD79 19/10/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
440140 2003 UQ117 28/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,2 km MPC · JPL
440141 2003 UE122 22/09/2003 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
440142 2003 UE125 20/10/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
440143 2003 UN154 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
440144 2003 UT155 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440145 2003 UV177 21/10/2003 Palomar NEAT 490 m MPC · JPL
440146 2003 UP178 21/10/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
440147 2003 UB180 21/10/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
440148 2003 UH211 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
440149 2003 UE261 26/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
440150 2003 UK268 28/10/2003 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
440151 2003 UK305 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
440152 2003 UG316 23/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
440153 2003 UC332 18/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440154 2003 UC338 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
440155 2003 VJ4 14/11/2003 Palomar NEAT 700 m MPC · JPL
440156 2003 VM4 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
440157 2003 WM26 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
440158 2003 WH28 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
440159 2003 WW32 18/11/2003 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
440160 2003 WE33 18/11/2003 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
440161 2003 WA39 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
440162 2003 WH56 20/11/2003 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
440163 2003 WR66 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
440164 2003 WV67 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
440165 2003 WU108 20/11/2003 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
440166 2003 WG114 20/11/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
440167 2003 WP122 20/11/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
440168 2003 WD143 23/11/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
440169 2003 WL186 23/11/2003 Kitt Peak M. W. Buie 900 m MPC · JPL
440170 2003 XW3 01/12/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
440171 2003 YQ63 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
440172 2003 YN89 19/12/2003 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
440173 2003 YB133 28/12/2003 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
440174 2003 YF136 27/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440175 2003 YH145 28/12/2003 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
440176 2003 YB163 17/12/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
440177 2004 BM8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
440178 2004 BZ33 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
440179 2004 BF41 22/01/2004 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
440180 2004 BY64 22/01/2004 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
440181 2004 BM113 28/01/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
440182 2004 CR6 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
440183 2004 CU37 13/02/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 3,4 km MPC · JPL
440184 2004 CZ85 22/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
440185 2004 CP87 11/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
440186 2004 CE93 30/01/2004 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
440187 2004 CD103 30/01/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
440188 2004 CL107 14/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
440189 2004 DA72 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
440190 2004 EH38 14/03/2004 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
440191 2004 FP 16/03/2004 Socorro LINEAR 710 m MPC · JPL
440192 2004 FV5 20/03/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440193 2004 FW28 18/02/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
440194 2004 FW43 16/03/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
440195 2004 FL110 25/03/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
440196 2004 FK158 17/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
440197 2004 GX 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
440198 2004 GS2 12/04/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
440199 2004 GP39 15/04/2004 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
440200 2004 HV35 23/03/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL