Danh sách tiểu hành tinh/439201–439300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439201 2012 BL134 28/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439202 2012 DC54 23/01/2012 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
439203 2012 MO11 25/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439204 2012 RR13 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439205 2012 RD18 17/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
439206 2012 RE23 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439207 2012 RK23 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
439208 2012 RQ25 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
439209 2012 SS5 30/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439210 2012 SQ12 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
439211 2012 SQ14 13/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439212 2012 SU14 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439213 2012 ST17 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
439214 2012 SK27 15/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439215 2012 SE63 07/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
439216 2012 TW13 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439217 2012 TE17 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
439218 2012 TK17 03/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439219 2012 TY34 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439220 2012 TZ34 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439221 2012 TK36 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439222 2012 TZ40 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439223 2012 TG41 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439224 2012 TA56 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439225 2012 TK64 03/12/2008 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
439226 2012 TF66 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439227 2012 TN70 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439228 2012 TQ95 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
439229 2012 TD97 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439230 2012 TN100 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
439231 2012 TS114 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439232 2012 TD122 21/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439233 2012 TQ129 24/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
439234 2012 TG132 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439235 2012 TV133 14/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439236 2012 TV134 27/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
439237 2012 TC135 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
439238 2012 TW144 05/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439239 2012 TX166 13/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439240 2012 TJ169 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439241 2012 TH173 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439242 2012 TP191 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 790 m MPC · JPL
439243 2012 TS191 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439244 2012 TO195 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439245 2012 TF201 19/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439246 2012 TY242 06/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439247 2012 TD252 29/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439248 2012 TA258 05/06/2002 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
439249 2012 TZ264 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 880 m MPC · JPL
439250 2012 TS265 21/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439251 2012 TR274 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439252 2012 TE276 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439253 2012 TT282 15/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
439254 2012 TN284 29/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439255 2012 TD286 10/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
439256 2012 TG291 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439257 2012 TL297 07/04/2006 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
439258 2012 TV308 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439259 2012 TX308 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439260 2012 TC309 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439261 2012 TR310 23/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
439262 2012 TW310 16/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
439263 2012 TT313 15/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
439264 2012 TA314 27/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439265 2012 UU3 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
439266 2012 UB5 10/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439267 2012 UX7 27/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
439268 2012 UE8 04/05/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
439269 2012 UF10 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
439270 2012 UG19 12/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
439271 2012 UR28 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439272 2012 UW30 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439273 2012 UY37 14/09/2012 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
439274 2012 UU38 20/11/2001 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439275 2012 UY38 21/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439276 2012 UB42 07/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
439277 2012 UH47 23/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
439278 2012 UH64 20/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
439279 2012 UG65 01/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
439280 2012 UP65 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
439281 2012 UR68 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
439282 2012 UG70 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
439283 2012 UQ77 13/05/2010 WISE WISE 4,2 km MPC · JPL
439284 2012 UJ85 24/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439285 2012 UN90 19/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439286 2012 UJ100 27/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
439287 2012 UP112 16/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439288 2012 US132 07/10/1999 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
439289 2012 UF139 04/03/2006 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
439290 2012 UB140 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
439291 2012 UJ145 28/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439292 2012 UK151 05/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439293 2012 UQ160 28/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439294 2012 UG164 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439295 2012 UC168 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439296 2012 UZ168 05/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
439297 2012 VG12 15/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,6 km MPC · JPL
439298 2012 VL17 07/06/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
439299 2012 VH18 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
439300 2012 VD21 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL