Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/439401–439500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439401 2013 BT40 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
439402 2013 BA46 08/12/2010 Catalina CSS 11 km MPC · JPL
439403 2013 BE46 02/12/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,1 km MPC · JPL
439404 2013 BQ56 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
439405 2013 BQ66 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439406 2013 BV69 24/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439407 2013 BG76 19/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
439408 2013 CF17 01/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
439409 2013 CL20 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
439410 2013 CU30 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
439411 2013 CD43 19/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439412 2013 CE55 11/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
439413 2013 CY63 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439414 2013 CM66 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439415 2013 CO71 25/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439416 2013 CB76 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439417 2013 CN86 04/02/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
439418 2013 CP101 29/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439419 2013 CZ110 20/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439420 2013 CZ150 14/02/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439421 2013 CD202 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
439422 2013 DA12 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
439423 2013 DT13 01/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 4,3 km MPC · JPL
439424 2013 EP1 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
439425 2013 EJ6 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
439426 2013 EL12 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
439427 2013 EL60 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439428 2013 EG77 18/07/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
439429 2013 FS17 17/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439430 2013 FD21 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439431 2013 GG1 31/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
439432 2013 GF14 06/02/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
439433 2013 GM17 17/02/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
439434 2013 GE37 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439435 2013 GR84 27/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
439436 2013 HK12 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
439437 2013 NK4 01/07/2013 Siding Spring SSS APO · 650 m MPC · JPL
439438 2013 PP73 30/12/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
439439 2013 TJ81 20/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 470 m MPC · JPL
439440 2013 UO 06/06/2002 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
439441 2013 UV1 02/01/2009 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
439442 2013 VR16 15/09/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439443 2013 WX3 21/11/2000 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
439444 2013 WV24 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439445 2013 WF44 26/03/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
439446 2013 WP81 30/01/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
439447 2013 XQ4 01/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439448 2013 XT18 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439449 2013 XS20 24/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
439450 2013 XN23 13/12/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439451 2013 XK25 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439452 2013 YB3 30/12/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
439453 2013 YD5 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439454 2013 YO8 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
439455 2013 YF16 21/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
439456 2013 YH18 25/12/2013 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439457 2013 YK28 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439458 2013 YE31 06/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
439459 2013 YT34 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439460 2013 YZ34 23/01/2006 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
439461 2013 YP35 17/04/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
439462 2013 YX42 15/01/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
439463 2013 YO44 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439464 2013 YM45 04/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439465 2013 YW47 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439466 2013 YT54 28/07/2008 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
439467 2013 YW54 12/08/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439468 2013 YD61 20/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439469 2013 YF64 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439470 2013 YM64 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439471 2013 YE73 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
439472 2013 YJ74 26/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439473 2013 YF83 20/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
439474 2013 YO84 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
439475 2013 YZ86 31/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
439476 2013 YM90 11/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439477 2013 YO90 23/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
439478 2013 YW92 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439479 2013 YA93 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
439480 2013 YF94 06/10/2000 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439481 2013 YJ95 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
439482 2013 YT105 09/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439483 2013 YN111 17/09/2010 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
439484 2013 YZ111 06/01/2005 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
439485 2013 YS113 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
439486 2013 YX113 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
439487 2013 YN115 18/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
439488 2013 YB116 28/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439489 2013 YZ123 09/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
439490 2013 YW125 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
439491 2013 YW147 28/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
439492 2013 YY147 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
439493 2013 YU149 20/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439494 2014 AR8 22/02/2003 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
439495 2014 AS11 11/04/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
439496 2014 AL14 26/09/2006 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
439497 2014 AD18 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439498 2014 AN19 29/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
439499 2014 AK28 19/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439500 2014 AX37 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL