Danh sách tiểu hành tinh/438301–438400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438301 2006 DB50 22/02/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,0 km MPC · JPL
438302 2006 DP139 25/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
438303 2006 DV146 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438304 2006 DZ147 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438305 2006 DY207 25/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438306 2006 EF21 03/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438307 2006 FG11 23/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438308 2006 HC11 19/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438309 2006 HS24 20/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438310 2006 HM73 25/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438311 2006 HN80 26/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438312 2006 HW102 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438313 2006 HX109 20/04/2006 Siding Spring SSS 2,2 km MPC · JPL
438314 2006 HD117 26/04/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
438315 2006 HY143 27/04/2006 Cerro Tololo M. W. Buie 980 m MPC · JPL
438316 2006 HX152 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438317 2006 JX 04/05/2006 Siding Spring SSS 370 m MPC · JPL
438318 2006 JV3 02/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
438319 2006 JX48 14/05/2006 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
438320 2006 KC5 19/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
438321 2006 KU8 08/05/2006 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
438322 2006 KB15 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438323 2006 KO27 20/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438324 2006 KE31 30/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438325 2006 KA44 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438326 2006 KN50 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438327 2006 KF52 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438328 2006 KP53 21/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438329 2006 KL65 24/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438330 2006 KN68 20/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
438331 2006 KC69 21/05/2006 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
438332 2006 KQ103 30/05/2006 Nyukasa Mount Nyukasa Stn. 2,7 km MPC · JPL
438333 2006 KZ119 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
438334 2006 KD139 25/05/2006 Mauna Kea P. A. Wiegert 2,9 km MPC · JPL
438335 2006 MC6 19/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438336 2006 PH10 26/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
438337 2006 PH25 13/08/2006 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
438338 2006 QX71 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438339 2006 QU112 24/08/2006 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
438340 2006 QV118 27/08/2006 Lulin H.-C. Lin, Q.-z. Ye 2,7 km MPC · JPL
438341 2006 QX123 29/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
438342 2006 QQ169 27/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 450 m MPC · JPL
438343 2006 RO 25/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438344 2006 RJ24 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438345 2006 RO27 21/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438346 2006 RU66 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438347 2006 RK94 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438348 2006 RK110 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,5 km MPC · JPL
438349 2006 RE113 14/09/2006 Mauna Kea J. Masiero 2,0 km MPC · JPL
438350 2006 SF9 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438351 2006 SZ26 16/09/2006 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
438352 2006 SW36 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438353 2006 SC52 18/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
438354 2006 SF56 28/08/2006 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
438355 2006 SO159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438356 2006 SX159 23/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438357 2006 SH212 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438358 2006 SJ254 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438359 2006 SR254 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438360 2006 SS259 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438361 2006 SO271 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438362 2006 SB273 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438363 2006 SU314 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438364 2006 SS316 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438365 2006 SJ317 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438366 2006 SL321 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438367 2006 SW323 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
438368 2006 SM346 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438369 2006 SR378 18/09/2006 Apache Point A. C. Becker 1,5 km MPC · JPL
438370 2006 SY397 19/09/2006 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
438371 2006 TT5 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438372 2006 TW14 19/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438373 2006 TF32 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438374 2006 TF43 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438375 2006 TF46 12/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438376 2006 TZ59 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438377 2006 TZ80 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
438378 2006 TK90 13/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438379 2006 TH98 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438380 2006 TV99 15/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438381 2006 TH114 01/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
438382 2006 TV123 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438383 2006 TF124 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
438384 2006 TZ124 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
438385 2006 UV6 16/10/2006 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
438386 2006 UL12 29/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438387 2006 UF20 03/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438388 2006 UA33 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
438389 2006 UB34 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438390 2006 UN36 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438391 2006 UH38 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
438392 2006 UF48 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438393 2006 UK64 23/10/2006 Kitami K. Endate 3,4 km MPC · JPL
438394 2006 US78 26/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438395 2006 UX82 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438396 2006 UO83 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438397 2006 UT94 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
438398 2006 UH131 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438399 2006 UE143 19/10/2006 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
438400 2006 UK151 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL