Danh sách tiểu hành tinh/439101–439200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439101 2011 SW56 27/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439102 2011 SJ59 21/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439103 2011 SQ63 14/10/2007 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
439104 2011 SY66 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
439105 2011 SZ66 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439106 2011 SN67 19/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439107 2011 SZ67 15/09/1998 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
439108 2011 SL69 17/04/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
439109 2011 SB75 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
439110 2011 SH78 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
439111 2011 SA89 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439112 2011 SL89 22/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439113 2011 SM96 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439114 2011 SN96 09/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
439115 2011 SF103 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
439116 2011 SK108 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439117 2011 SN109 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439118 2011 SS112 20/09/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
439119 2011 SA114 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439120 2011 ST120 03/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439121 2011 SD148 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
439122 2011 SH152 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
439123 2011 SS156 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439124 2011 SB157 02/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
439125 2011 SA159 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439126 2011 SU192 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
439127 2011 SO196 18/09/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439128 2011 SK222 11/04/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
439129 2011 SG225 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
439130 2011 ST234 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
439131 2011 SE246 15/12/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
439132 2011 ST251 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439133 2011 SY262 15/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439134 2011 TV8 06/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
439135 2011 TZ8 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439136 2011 TA12 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
439137 2011 TP12 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439138 2011 TA15 22/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439139 2011 UK2 01/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439140 2011 UP3 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
439141 2011 UR27 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
439142 2011 UV28 27/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
439143 2011 UX47 06/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439144 2011 UM78 17/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439145 2011 UK101 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
439146 2011 UA108 31/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439147 2011 UH113 01/10/2000 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
439148 2011 UZ120 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
439149 2011 UN147 24/06/2010 WISE WISE 1,1 km MPC · JPL
439150 2011 UG163 04/07/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439151 2011 UP186 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439152 2011 US211 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
439153 2011 UM225 28/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439154 2011 UK235 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
439155 2011 UO248 08/04/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
439156 2011 UU251 22/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439157 2011 UR254 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
439158 2011 UX263 22/12/2006 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
439159 2011 UF267 05/11/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439160 2011 UV285 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439161 2011 US288 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
439162 2011 UD298 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
439163 2011 UB318 19/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
439164 2011 UG336 24/09/2011 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
439165 2011 UC343 17/04/2010 WISE WISE 4,3 km MPC · JPL
439166 2011 UH386 05/12/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
439167 2011 UH388 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
439168 2011 UE392 27/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439169 2011 UQ404 17/01/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
439170 2011 VP2 27/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439171 2011 VZ2 08/07/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
439172 2011 VX9 18/05/2010 WISE WISE 3,2 km MPC · JPL
439173 2011 VW17 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439174 2011 WA15 04/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,1 km MPC · JPL
439175 2011 WS33 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
439176 2011 WD38 12/05/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
439177 2011 WY49 05/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
439178 2011 WR55 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
439179 2011 WU62 12/06/2010 WISE WISE 5,7 km MPC · JPL
439180 2011 WA63 11/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439181 2011 WB90 18/06/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
439182 2011 WF90 20/08/2004 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
439183 2011 WU93 30/10/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
439184 2011 WM113 19/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439185 2011 WY113 30/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
439186 2011 WZ122 21/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
439187 2011 WG136 26/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
439188 2011 WK144 05/07/2005 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
439189 2011 YX2 31/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
439190 2011 YR17 01/10/2005 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
439191 2011 YK29 21/12/2005 Catalina CSS 4,7 km MPC · JPL
439192 2012 AZ1 07/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
439193 2012 AF5 22/10/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
439194 2012 BD9 13/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 45637| 4,4 km MPC · JPL
439195 2012 BS9 30/11/2010 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
439196 2012 BT14 24/12/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
439197 2012 BS34 24/12/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 13 km MPC · JPL
439198 2012 BE98 19/01/2001 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
439199 2012 BD121 14/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
439200 2012 BB131 19/04/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL