Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/438201–438300

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438201 2005 UG128 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438202 2005 UE129 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438203 2005 UZ131 24/10/2005 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
438204 2005 UN143 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
438205 2005 UO158 30/10/2005 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 2,9 km MPC · JPL
438206 2005 UA164 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438207 2005 UB186 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438208 2005 UH205 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
438209 2005 UZ213 23/10/2005 Palomar NEAT 2,6 km MPC · JPL
438210 2005 UL228 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438211 2005 UT235 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438212 2005 UV236 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438213 2005 UP241 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438214 2005 UR242 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
438215 2005 UY267 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
438216 2005 UD282 25/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
438217 2005 UZ291 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438218 2005 UJ309 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
438219 2005 UQ335 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438220 2005 UH342 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
438221 2005 UV346 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 550 m MPC · JPL
438222 2005 UN350 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438223 2005 UK396 26/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
438224 2005 UV397 29/10/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
438225 2005 UT423 28/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
438226 2005 UE462 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 510 m MPC · JPL
438227 2005 UM463 30/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438228 2005 UH474 31/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 720 m MPC · JPL
438229 2005 UK480 22/10/2005 Palomar NEAT 4,8 km MPC · JPL
438230 2005 UC482 10/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 1,0 km MPC · JPL
438231 2005 UB493 25/10/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
438232 2005 UY510 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438233 2005 UH518 25/10/2005 Apache Point A. C. Becker 3,2 km MPC · JPL
438234 2005 UN521 06/10/2005 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
438235 2005 UB524 27/10/2005 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
438236 2005 VS1 23/10/2005 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
438237 2005 VJ17 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438238 2005 VW29 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438239 2005 VN65 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438240 2005 VT65 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438241 2005 VK78 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438242 2005 VO79 03/11/2005 Socorro LINEAR 5,2 km MPC · JPL
438243 2005 VA90 06/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
438244 2005 VX97 05/11/2005 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
438245 2005 WU3 22/11/2005 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
438246 2005 WZ19 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438247 2005 WA33 21/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438248 2005 WG37 22/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438249 2005 WA40 11/11/2005 Campo Imperatore CINEOS 1,0 km MPC · JPL
438250 2005 WG56 26/11/2005 Catalina CSS 680 m MPC · JPL
438251 2005 WN58 25/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
438252 2005 WV63 30/10/2005 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
438253 2005 WP65 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
438254 2005 WN98 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
438255 2005 WY114 28/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,2 km MPC · JPL
438256 2005 WT115 30/11/2005 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
438257 2005 WO118 28/11/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
438258 2005 WO136 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438259 2005 WD145 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
438260 2005 WR154 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438261 2005 WB163 29/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438262 2005 WM211 26/11/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
438263 2005 XO3 01/12/2005 Palomar NEAT 5,4 km MPC · JPL
438264 2005 XZ13 01/12/2005 Socorro LINEAR 5,4 km MPC · JPL
438265 2005 XE25 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
438266 2005 XG55 05/12/2005 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
438267 2005 XC75 02/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438268 2005 XX108 01/12/2005 Kitt Peak M. W. Buie 2,5 km MPC · JPL
438269 2005 XD117 07/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438270 2005 YZ 10/12/2005 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
438271 2005 YL8 23/12/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
438272 2005 YV23 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438273 2005 YC25 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438274 2005 YE29 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438275 2005 YC31 22/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
438276 2005 YR75 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438277 2005 YC85 08/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438278 2005 YP98 26/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
438279 2005 YJ102 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
438280 2005 YO111 10/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438281 2005 YO130 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438282 2005 YR209 24/12/2005 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
438283 2005 YO212 29/12/2005 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
438284 2006 AD6 02/01/2006 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
438285 2006 AR32 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438286 2006 AY34 04/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
438287 2006 AS59 05/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438288 2006 AE67 09/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438289 2006 AG79 06/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
438290 2006 AP86 03/01/2006 Socorro LINEAR 5,1 km MPC · JPL
438291 2006 AO93 07/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 770 m MPC · JPL
438292 2006 BS22 22/01/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
438293 2006 BE33 21/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438294 2006 BX60 20/01/2006 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
438295 2006 BH232 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
438296 2006 BG277 30/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438297 2006 CV38 02/02/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438298 2006 CM67 06/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
438299 2006 DO36 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438300 2006 DS37 20/02/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL