Danh sách tiểu hành tinh/438101–438200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438101 2005 EL17 03/03/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438102 2005 EG107 04/03/2005 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
438103 2005 EU193 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
438104 2005 FU14 18/03/2005 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
438105 2005 GO22 05/04/2005 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
438106 2005 GJ99 07/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438107 2005 GY110 10/04/2005 Siding Spring SSS 660 m MPC · JPL
438108 2005 GE165 10/04/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
438109 2005 JM49 04/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438110 2005 JE61 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
438111 2005 JX136 18/04/2005 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438112 2005 JL161 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438113 2005 LM13 04/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438114 2005 MN48 29/06/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438115 2005 NS15 02/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438116 2005 NX44 10/07/2005 Catalina CSS APO 1,2 km MPC · JPL
438117 2005 NL46 05/07/2005 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
438118 2005 NR85 03/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438119 2005 OU25 31/07/2005 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
438120 2005 QW9 25/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
438121 2005 QL14 25/08/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
438122 2005 QM27 27/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438123 2005 QT59 25/08/2005 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
438124 2005 QL67 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
438125 2005 QS79 26/08/2005 Campo Imperatore CINEOS 590 m MPC · JPL
438126 2005 QQ83 29/08/2005 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
438127 2005 QU114 27/08/2005 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
438128 2005 QF117 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438129 2005 QV121 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438130 2005 QC138 28/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
438131 2005 QU155 30/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
438132 2005 QE157 30/08/2005 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
438133 2005 QB181 30/08/2005 Palomar NEAT 3,4 km MPC · JPL
438134 2005 RE4 03/09/2005 Bergisch Gladbach W. Bickel 3,2 km MPC · JPL
438135 2005 RA6 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 680 m MPC · JPL
438136 2005 RA7 06/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,3 km MPC · JPL
438137 2005 RP23 16/08/2005 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
438138 2005 RC31 11/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438139 2005 RF45 11/09/2005 Socorro LINEAR 3,6 km MPC · JPL
438140 2005 SH2 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438141 2005 SL20 23/09/2005 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
438142 2005 SN34 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438143 2005 SW43 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438144 2005 SS49 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
438145 2005 SB79 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438146 2005 SP80 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438147 2005 SW91 24/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438148 2005 SB101 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
438149 2005 ST102 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438150 2005 SV108 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438151 2005 SW138 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438152 2005 SC142 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438153 2005 SN143 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438154 2005 SR154 26/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438155 2005 SU193 25/09/2005 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
438156 2005 SK197 13/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438157 2005 SL198 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438158 2005 ST227 30/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438159 2005 SJ232 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438160 2005 SV233 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
438161 2005 SH250 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438162 2005 SH255 22/09/2005 Palomar NEAT 820 m MPC · JPL
438163 2005 SY263 23/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438164 2005 SV269 29/09/2005 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
438165 2005 SQ280 27/09/2005 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
438166 2005 TC10 02/10/2005 Palomar NEAT 3,5 km MPC · JPL
438167 2005 TM16 14/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438168 2005 TW21 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
438169 2005 TJ24 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
438170 2005 TK26 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438171 2005 TY28 02/10/2005 Palomar NEAT 4,3 km MPC · JPL
438172 2005 TP34 01/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438173 2005 TU38 01/10/2005 Catalina CSS 3,0 km MPC · JPL
438174 2005 TL71 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
438175 2005 TX77 06/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438176 2005 TA92 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438177 2005 TV126 07/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438178 2005 TQ137 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438179 2005 TS142 08/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438180 2005 TG154 08/10/2005 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
438181 2005 TB160 09/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438182 2005 TL172 29/09/2005 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
438183 2005 TR193 03/10/2005 Palomar NEAT 4,4 km MPC · JPL
438184 2005 TS195 01/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
438185 2005 TC197 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438186 2005 UE10 21/10/2005 Palomar NEAT 3,9 km MPC · JPL
438187 2005 UT13 11/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438188 2005 UK14 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438189 2005 UB16 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438190 2005 UC25 23/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438191 2005 UX34 24/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438192 2005 UF43 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438193 2005 UW45 29/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438194 2005 UR48 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438195 2005 UT52 25/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438196 2005 US57 22/10/2005 Catalina CSS 540 m MPC · JPL
438197 2005 UL60 25/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 2,8 km MPC · JPL
438198 2005 UO74 23/10/2005 Palomar NEAT 2,7 km MPC · JPL
438199 2005 UB81 05/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438200 2005 UM85 22/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL