Danh sách tiểu hành tinh/438801–438900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438801 2008 YR48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
438802 2008 YC49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438803 2008 YM50 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
438804 2008 YD76 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
438805 2008 YB84 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438806 2008 YR86 20/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438807 2008 YN101 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
438808 2008 YR106 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438809 2008 YG108 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438810 2008 YO114 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438811 2008 YJ125 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438812 2008 YD135 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
438813 2008 YC142 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438814 2008 YF144 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
438815 2008 YX148 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438816 2008 YC153 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438817 2008 YT158 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438818 2008 YY171 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438819 2009 AP 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438820 2009 AV8 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
438821 2009 AB12 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
438822 2009 AG12 14/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
438823 2009 AZ13 02/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
438824 2009 AN15 07/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 560 m MPC · JPL
438825 2009 AD27 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
438826 2009 BR1 17/01/2009 Tzec Maun F. Tozzi 3,7 km MPC · JPL
438827 2009 BB2 18/01/2009 Catalina CSS 740 m MPC · JPL
438828 2009 BR7 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438829 Visena 2009 BY7 21/01/2009 Obs. de L' Ametlla A. Garrigós-Sánchez 18466| 3,2 km MPC · JPL
438830 2009 BD29 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
438831 2009 BN40 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438832 2009 BG42 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438833 2009 BL43 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
438834 2009 BU77 25/01/2009 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
438835 2009 BA84 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438836 2009 BR104 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438837 2009 BK106 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438838 2009 BE109 30/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438839 2009 BE121 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438840 2009 BD124 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438841 2009 BC160 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438842 2009 BM171 19/10/2007 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
438843 2009 BH184 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438844 2009 CE8 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 18466| 3,1 km MPC · JPL
438845 2009 CC25 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438846 2009 CJ30 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438847 2009 CR31 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438848 2009 CL44 02/02/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
438849 2009 CA53 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
438850 2009 CB61 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438851 2009 DO13 30/07/2005 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
438852 2009 DG22 25/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438853 2009 DB39 22/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438854 2009 DX55 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438855 2009 DR93 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438856 2009 DL107 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438857 2009 DF121 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438858 2009 DA131 26/02/2009 Catalina CSS 3,7 km MPC · JPL
438859 2009 DY141 20/02/2009 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
438860 2009 DG142 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438861 2009 ER17 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438862 2009 FX33 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438863 2009 FY48 26/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438864 2009 FY63 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
438865 2009 FR73 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438866 2009 FC74 31/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438867 2009 FB75 29/03/2009 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438868 2009 HF7 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
438869 2009 HT35 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438870 2009 HL48 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438871 2009 HU60 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438872 2009 HG70 26/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438873 2009 HM71 22/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438874 2009 HY71 25/04/2009 Črni Vrh Črni Vrh 3,1 km MPC · JPL
438875 2009 HT92 30/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438876 2009 HP96 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 43176| 3,7 km MPC · JPL
438877 2009 HS102 23/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438878 2009 HP103 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
438879 2009 RF15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438880 2009 RQ15 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
438881 2009 RD28 10/09/2009 ESA OGS ESA OGS 940 m MPC · JPL
438882 2009 SS46 17/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
438883 2009 SA67 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438884 2009 SW109 17/09/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
438885 2009 SN154 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438886 2009 SP163 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438887 2009 SC252 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
438888 2009 SR262 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438889 2009 SA313 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
438890 2009 SM359 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438891 2009 TZ34 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 4,8 km MPC · JPL
438892 2009 UO11 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438893 2009 UT31 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
438894 2009 UL55 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
438895 2009 UZ120 24/10/2009 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
438896 2009 VZ102 10/05/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
438897 2009 WN 16/11/2009 Catalina CSS 950 m MPC · JPL
438898 2009 WD27 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438899 2009 WC32 16/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438900 2009 WP45 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL