Danh sách tiểu hành tinh/438901–439000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438901 2009 WP103 25/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438902 2009 WF104 23/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey AMO 2,2 km MPC · JPL
438903 2009 WM119 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438904 2009 WT209 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438905 2009 WZ210 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438906 2009 WG245 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438907 2009 WC263 24/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438908 2009 XO 09/12/2009 La Sagra Mallorca Obs. 280 m MPC · JPL
438909 2009 XX17 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438910 2009 XJ19 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
438911 2009 YG5 17/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438912 2009 YH13 18/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
438913 2010 AE81 08/01/2010 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
438914 2010 BU65 21/01/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
438915 2010 CJ5 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438916 2010 CY13 10/02/2010 WISE WISE 3,8 km MPC · JPL
438917 2010 CH16 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
438918 2010 CS22 09/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438919 2010 CB36 08/01/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438920 2010 CZ42 09/02/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
438921 2010 CK59 14/02/2010 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
438922 2010 CQ81 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438923 2010 CJ84 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438924 2010 CL89 14/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
438925 2010 CC103 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438926 2010 CW103 14/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438927 2010 CL166 13/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438928 2010 DQ75 17/02/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438929 2010 EJ39 14/04/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438930 2010 ET44 13/03/2010 Dauban F. Kugel 2,1 km MPC · JPL
438931 2010 EB139 10/01/2010 WISE WISE 2,9 km MPC · JPL
438932 2010 FZ2 18/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438933 2010 FS22 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438934 2010 FN84 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
438935 2010 GU100 05/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
438936 2010 GB102 05/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438937 2010 GL155 15/04/2010 WISE WISE 1,6 km MPC · JPL
438938 2010 GR156 08/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438939 2010 GQ161 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
438940 2010 HP48 24/04/2010 WISE WISE 4,9 km MPC · JPL
438941 2010 HY56 25/04/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
438942 2010 JC31 19/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438943 2010 JB45 15/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438944 2010 JX72 06/05/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438945 2010 JW76 14/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438946 2010 JG135 14/05/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
438947 2010 JG149 09/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438948 2010 JL154 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438949 2010 KR8 26/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438950 2010 KS35 07/04/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438951 2010 KT38 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
438952 2010 KA105 29/05/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
438953 2010 KH118 19/05/2010 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
438954 2010 LK10 02/06/2010 WISE WISE 3,6 km MPC · JPL
438955 2010 LN14 06/06/2010 Nogales Tenagra II Obs. 220 m MPC · JPL
438956 2010 LQ17 03/06/2010 WISE WISE 3,0 km MPC · JPL
438957 2010 LN60 10/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
438958 2010 LF77 29/10/2005 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
438959 2010 LR83 11/06/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
438960 2010 LO86 11/06/2010 WISE WISE 3,5 km MPC · JPL
438961 2010 LF87 01/10/2005 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
438962 2010 LA97 13/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
438963 2010 LG114 13/06/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
438964 2010 MC1 19/06/2010 Catalina CSS 5,7 km MPC · JPL
438965 2010 MR9 25/10/2005 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
438966 2010 ML12 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
438967 2010 MT14 17/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
438968 2010 ME57 24/06/2010 WISE WISE 5,8 km MPC · JPL
438969 2010 MJ71 25/06/2010 WISE WISE 5,2 km MPC · JPL
438970 2010 MQ84 05/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
438971 2010 MJ97 28/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
438972 2010 MW101 29/06/2010 WISE WISE 2,8 km MPC · JPL
438973 Masci 2010 NW15 02/07/2010 WISE WISE 3,1 km MPC · JPL
438974 2010 NT43 16/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438975 2010 NY53 10/07/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
438976 2010 NY54 10/07/2010 WISE WISE 2,1 km MPC · JPL
438977 2010 OQ23 05/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438978 2010 OE53 25/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438979 2010 OM56 23/07/2010 WISE WISE 4,0 km MPC · JPL
438980 2010 OJ63 17/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
438981 2010 OE76 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
438982 2010 PU36 03/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 4,5 km MPC · JPL
438983 2010 PT52 08/08/2010 WISE WISE 4,5 km MPC · JPL
438984 2010 PD63 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438985 2010 RP40 05/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438986 2010 RR45 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438987 2010 RC65 03/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438988 2010 SP9 02/09/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438989 2010 SO12 13/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438990 2010 SG13 27/09/2010 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438991 2010 SB36 28/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
438992 2010 SQ38 14/06/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438993 2010 SW41 27/10/2005 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
438994 2010 TW19 02/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438995 2010 TL25 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
438996 2010 TN99 27/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
438997 2010 TC154 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438998 2010 UM16 08/10/2010 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
438999 2010 UL106 30/10/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
439000 2010 VL29 12/08/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also