Danh sách tiểu hành tinh/439801–439900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
439801 2015 HN166 21/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
439802 2015 HG171 18/03/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
439803 2015 HF174 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439804 2015 HP175 15/11/2006 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
439805 2015 HB176 04/12/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439806 2015 HA178 03/03/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
439807 2015 JP2 15/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 5,6 km MPC · JPL
439808 2015 JR2 09/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 5,6 km MPC · JPL
439809 2015 KZ7 01/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439810 2015 KM9 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
439811 2015 KC16 24/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
439812 2015 KE18 26/04/2004 Socorro LINEAR 4,5 km MPC · JPL
439813 2015 KH22 25/03/2006 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
439814 2015 KB25 10/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439815 2015 KT32 25/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
439816 2015 KE33 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
439817 2015 KY33 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
439818 2015 KB35 20/09/2006 Anderson Mesa LONEOS 3,1 km MPC · JPL
439819 2015 KU58 11/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
439820 2015 KX59 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,8 km MPC · JPL
439821 2015 KV67 09/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
439822 2015 KX71 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439823 2015 KE73 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439824 2015 KG73 17/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
439825 2015 KP73 27/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
439826 2015 KE83 12/09/2007 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
439827 2015 KB92 31/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
439828 2015 KT95 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
439829 2015 KD96 04/12/2007 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
439830 2015 KS117 09/02/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
439831 1994 RD7 12/09/1994 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
439832 1995 OO5 22/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
439833 1995 SS73 29/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439834 1995 UV42 24/10/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
439835 1995 WY40 26/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439836 1996 TX51 05/10/1996 La Silla E. W. Elst 3,5 km MPC · JPL
439837 1997 EU9 03/03/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
439838 1997 GZ30 10/04/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
439839 1997 KY1 28/05/1997 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
439840 1997 SB33 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
439841 1997 TB20 03/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
439842 1998 KL10 19/05/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439843 1998 QR29 23/08/1998 Xinglong SCAP 1,4 km MPC · JPL
439844 1998 RF26 14/09/1998 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
439845 1998 RJ54 14/09/1998 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
439846 1998 SL6 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
439847 1998 SY7 20/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
439848 1998 SF110 26/09/1998 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
439849 1998 TB3 14/10/1998 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
439850 1998 TK3 14/10/1998 Socorro LINEAR 2,6 km MPC · JPL
439851 1998 WP25 16/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439852 1998 WX29 24/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439853 1998 XD4 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439854 1998 XA5 12/12/1998 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
439855 1998 XF7 08/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 970 m MPC · JPL
439856 1998 XR98 13/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439857 1998 YJ13 14/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439858 1999 ON4 19/07/1999 Mauna Kea Mauna Kea Obs. cubewano ( 134 km MPC · JPL
439859 1999 RF9 04/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
439860 1999 SZ20 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
439861 1999 SW22 30/09/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439862 1999 TT45 03/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
439863 1999 TH50 04/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
439864 1999 TL54 06/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
439865 1999 TB72 09/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
439866 1999 TN296 02/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
439867 1999 VC85 06/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
439868 1999 VA102 09/11/1999 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
439869 1999 VZ106 09/11/1999 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
439870 1999 VL110 09/11/1999 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
439871 1999 VC120 03/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
439872 1999 VA122 14/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
439873 1999 VP142 10/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
439874 1999 VB153 11/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
439875 1999 VX165 14/11/1999 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
439876 1999 VM196 01/11/1999 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
439877 1999 XM141 13/12/1999 Socorro LINEAR APO · 450 m MPC · JPL
439878 1999 XZ145 07/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
439879 1999 XC146 29/11/1999 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439880 1999 XV223 13/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
439881 1999 XE250 07/12/1999 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
439882 1999 YZ12 14/12/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
439883 2000 AB4 03/01/2000 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
439884 2000 AT221 08/01/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
439885 2000 CD32 04/02/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
439886 2000 KQ1 26/05/2000 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
439887 2000 MO6 30/06/2000 Haleakala NEAT 1,1 km MPC · JPL
439888 2000 NO1 03/07/2000 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
439889 2000 PG5 02/08/2000 Socorro LINEAR 590 m MPC · JPL
439890 2000 QA133 26/08/2000 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
439891 2000 RG84 02/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
439892 2000 SF14 23/09/2000 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
439893 2000 SN184 20/09/2000 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
439894 2000 SZ207 24/09/2000 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
439895 2000 ST249 24/09/2000 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
439896 2000 SK326 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
439897 2000 TU1 02/10/2000 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
439898 2000 TG2 04/10/2000 Socorro LINEAR 530 m MPC · JPL
439899 2000 UA13 03/10/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
439900 2000 WB5 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL