Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/438701–438800

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438701 2008 RC58 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438702 2008 RQ61 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438703 2008 RX87 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438704 2008 RU110 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438705 2008 RM111 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438706 2008 RA115 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
438707 2008 RB136 04/09/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
438708 2008 RW136 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438709 2008 RS142 08/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438710 2008 SP6 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438711 2008 SG7 22/09/2008 Goodricke-Pigott R. A. Tucker 690 m MPC · JPL
438712 2008 SD58 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438713 2008 SJ59 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438714 2008 SG84 27/09/2008 Sierra Stars F. Tozzi 820 m MPC · JPL
438715 2008 SN92 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438716 2008 SN94 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438717 2008 SF96 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438718 2008 SF101 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438719 2008 SF102 21/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438720 2008 ST137 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438721 2008 SO211 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438722 2008 SZ217 30/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438723 2008 SH226 27/09/2008 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,7 km MPC · JPL
438724 2008 SL242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438725 2008 SU242 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438726 2008 SL248 20/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438727 2008 SR287 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
438728 2008 SZ297 20/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438729 2008 SH305 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438730 2008 SM305 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 880 m MPC · JPL
438731 2008 SY306 29/09/2008 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
438732 2008 SQ309 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438733 2008 TO7 03/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
438734 2008 TL20 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 660 m MPC · JPL
438735 2008 TL35 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438736 2008 TE43 23/09/2008 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
438737 2008 TD78 02/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
438738 2008 TX89 03/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438739 2008 TM94 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
438740 2008 TY94 05/10/2008 La Sagra Mallorca Obs. 900 m MPC · JPL
438741 2008 TG116 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
438742 2008 TP128 08/10/2008 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
438743 2008 TL156 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438744 2008 TF161 01/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438745 2008 TA170 08/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
438746 2008 TD172 09/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438747 2008 TZ174 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
438748 2008 TS187 08/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
438749 2008 TX188 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
438750 2008 UB36 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438751 2008 UP53 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
438752 2008 UR55 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438753 2008 US56 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
438754 2008 UP57 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
438755 2008 UL62 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438756 2008 UG75 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438757 2008 UR97 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438758 2008 UH109 21/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
438759 2008 UA133 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438760 2008 UF137 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
438761 2008 UR163 07/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
438762 2008 UV177 24/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
438763 2008 UC179 24/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
438764 2008 UT186 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438765 2008 UV212 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438766 2008 UN223 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438767 2008 UO229 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
438768 2008 UB264 04/08/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
438769 2008 UC313 30/10/2008 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
438770 2008 UX329 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438771 2008 UR342 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438772 2008 UM343 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
438773 2008 UK349 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438774 2008 UP349 11/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438775 2008 UZ356 23/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
438776 2008 UV357 24/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438777 2008 UQ358 26/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438778 2008 UZ369 25/10/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
438779 2008 VR12 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
438780 2008 VK28 02/11/2008 Vail-Jarnac Jarnac Obs. 760 m MPC · JPL
438781 2008 VF51 04/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438782 2008 VO64 30/10/2008 Catalina CSS 1,8 km MPC · JPL
438783 2008 VX77 07/11/2008 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
438784 2008 VH79 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438785 2008 WP49 18/11/2008 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
438786 2008 WF67 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438787 2008 WM67 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438788 2008 WR81 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
438789 2008 WP126 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
438790 2008 WV139 30/11/2008 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
438791 2008 XT1 01/12/2008 Skylive Obs. F. Tozzi 900 m MPC · JPL
438792 2008 XO3 02/12/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
438793 2008 XO8 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
438794 2008 XC16 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
438795 2008 XU29 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
438796 2008 YX14 27/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438797 2008 YS20 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
438798 2008 YQ30 29/12/2008 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 1,0 km MPC · JPL
438799 2008 YF38 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438800 2008 YN38 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL