Danh sách tiểu hành tinh/438601–438700

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438601 2007 VH102 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438602 2007 VV110 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438603 2007 VL173 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438604 2007 VA197 31/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438605 2007 VM217 05/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438606 2007 VJ242 05/11/2007 XuYi PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
438607 2007 VH248 20/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438608 2007 VC275 04/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438609 2007 VG290 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438610 2007 VS297 11/10/2007 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
438611 2007 VQ311 13/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438612 2007 VL325 02/11/2007 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
438613 2007 VE327 06/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438614 2007 VX328 10/11/2007 XuYi PMO NEO 2,8 km MPC · JPL
438615 2007 WT58 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438616 2007 XW2 05/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438617 2007 XM22 05/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438618 2007 XE23 20/09/2007 Catalina CSS 2,0 km MPC · JPL
438619 2007 XE53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,2 km MPC · JPL
438620 2007 XM53 14/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438621 2007 XT57 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
438622 2007 YN19 04/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438623 2007 YP19 03/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438624 2007 YY23 17/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438625 2007 YN30 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
438626 2007 YD65 31/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
438627 2007 YN72 18/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438628 2008 AL1 07/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438629 2008 AD26 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438630 2008 AP82 14/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438631 2008 AL91 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,3 km MPC · JPL
438632 2008 AV94 31/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
438633 2008 AA113 18/10/2007 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
438634 2008 AN128 13/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438635 2008 BP9 16/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
438636 2008 BL14 21/11/2007 Catalina CSS 4,6 km MPC · JPL
438637 2008 CY13 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438638 2008 CD30 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438639 2008 CU32 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438640 2008 CH36 02/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438641 2008 CF58 18/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438642 2008 CG89 07/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438643 2008 CS100 01/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438644 2008 CZ112 10/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,2 km MPC · JPL
438645 2008 CY130 20/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
438646 2008 CL135 08/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
438647 2008 CK137 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438648 2008 CR159 09/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438649 2008 CS163 10/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
438650 2008 CR166 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438651 2008 CL170 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
438652 2008 CW181 11/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438653 2008 CS201 08/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438654 2008 CZ203 13/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438655 2008 DC51 29/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438656 2008 DU61 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438657 2008 DY61 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
438658 2008 DK66 28/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
438659 2008 DP84 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
438660 2008 DF89 28/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438661 2008 EP6 05/03/2008 Siding Spring SSS 490 m MPC · JPL
438662 2008 EV24 18/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
438663 2008 EL38 04/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
438664 2008 EW117 09/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438665 2008 EE124 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438666 2008 EF125 10/03/2008 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
438667 2008 EJ157 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438668 2008 EW161 10/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438669 2008 FL23 27/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438670 2008 FF39 05/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
438671 2008 FQ56 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 520 m MPC · JPL
438672 2008 FQ96 29/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438673 2008 GY15 03/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
438674 2008 GQ31 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438675 2008 GS43 15/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438676 2008 GW82 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438677 2008 GF89 06/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438678 2008 GB98 03/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438679 2008 GK115 11/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438680 2008 GY134 07/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438681 2008 GO140 08/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438682 2008 HB22 26/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 11 km MPC · JPL
438683 2008 HE26 29/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 540 m MPC · JPL
438684 2008 HS36 08/05/1994 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438685 2008 JM7 06/04/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
438686 2008 JB14 06/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
438687 2008 JE37 13/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438688 2008 LX10 06/06/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438689 2008 LB17 15/05/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438690 2008 OG20 30/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438691 2008 PJ11 30/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
438692 2008 PO12 09/08/2008 Dauban F. Kugel 2,6 km MPC · JPL
438693 2008 PL15 26/07/2008 Siding Spring SSS 1,3 km MPC · JPL
438694 2008 PZ19 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 5,8 km MPC · JPL
438695 2008 QA8 29/07/2008 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438696 2008 QF26 29/08/2008 La Sagra Mallorca Obs. 4,0 km MPC · JPL
438697 2008 QE27 12/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438698 2008 QU36 21/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438699 2008 RK32 02/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438700 2008 RV49 29/07/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL