Danh sách tiểu hành tinh/438501–438600

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438501 2007 QY3 16/08/2007 San Marcello Pistoia Mountains Obs. 1,6 km MPC · JPL
438502 2007 QG17 23/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
438503 2007 RX27 16/08/2007 XuYi PMO NEO 1,1 km MPC · JPL
438504 2007 RV29 04/09/2007 Catalina CSS 4,5 km MPC · JPL
438505 2007 RM34 06/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
438506 2007 RG55 09/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438507 2007 RG70 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
438508 2007 RP70 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
438509 2007 RO72 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
438510 2007 RQ98 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
438511 2007 RF144 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
438512 2007 RD153 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438513 2007 RD154 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438514 2007 RE177 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
438515 2007 RE194 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438516 2007 RM229 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
438517 2007 RM245 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438518 2007 RS265 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438519 2007 RO269 15/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
438520 2007 RZ297 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
438521 2007 RZ309 03/09/2007 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
438522 2007 RJ321 14/09/2007 Socorro LINEAR 1,9 km MPC · JPL
438523 2007 SC12 30/09/2007 Farra d'Isonzo Farra d'Isonzo 1,2 km MPC · JPL
438524 2007 TQ 03/10/2007 Mayhill A. Lowe 1,8 km MPC · JPL
438525 2007 TU 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
438526 2007 TT34 06/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
438527 2007 TB42 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438528 2007 TW55 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438529 2007 TE64 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438530 2007 TV65 09/10/2007 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
438531 2007 TT70 05/09/2007 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
438532 2007 TC83 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438533 2007 TO85 08/10/2007 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
438534 2007 TP109 07/10/2007 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
438535 2007 TS111 08/10/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
438536 2007 TL158 09/10/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438537 2007 TZ165 11/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
438538 2007 TW167 25/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
438539 2007 TC176 05/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438540 2007 TV189 20/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 670 m MPC · JPL
438541 2007 TA198 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438542 2007 TM207 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
438543 2007 TN214 07/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438544 2007 TL220 10/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
438545 2007 TV220 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
438546 2007 TK224 11/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
438547 2007 TN224 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438548 2007 TJ230 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438549 2007 TW243 08/10/2007 Catalina CSS 810 m MPC · JPL
438550 2007 TH248 10/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 980 m MPC · JPL
438551 2007 TL267 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
438552 2007 TA269 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
438553 2007 TH275 11/10/2007 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
438554 2007 TL294 11/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438555 2007 TF297 22/08/2007 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
438556 2007 TF301 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438557 2007 TQ327 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438558 2007 TJ331 11/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
438559 2007 TR336 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
438560 2007 TF368 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
438561 2007 TC406 14/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438562 2007 TW411 12/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
438563 2007 TC420 09/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
438564 2007 TX423 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
438565 2007 TU433 12/10/2007 Anderson Mesa LONEOS 940 m MPC · JPL
438566 2007 TN436 11/09/2007 XuYi PMO NEO 670 m MPC · JPL
438567 2007 TW441 08/10/2007 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
438568 2007 TV445 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438569 2007 TL450 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
438570 2007 UM3 16/10/2007 Andrushivka Andrushivka Obs. 2,5 km MPC · JPL
438571 2007 UJ6 21/10/2007 Prairie Grass J. Mahony 1,9 km MPC · JPL
438572 2007 UB7 23/10/2007 Sierra Stars F. Tozzi 1,5 km MPC · JPL
438573 2007 UN7 16/10/2007 Catalina CSS 3,5 km MPC · JPL
438574 2007 UY11 22/10/2007 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
438575 2007 UO21 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438576 2007 UH52 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
438577 2007 UT56 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438578 2007 UM68 30/10/2007 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
438579 2007 UB85 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438580 2007 UP91 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438581 2007 UG100 30/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438582 2007 UC107 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
438583 2007 UH109 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438584 2007 UD110 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
438585 2007 UA116 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
438586 2007 UZ117 12/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
438587 2007 VR23 02/11/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
438588 2007 VB32 02/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438589 2007 VL34 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438590 2007 VD42 16/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438591 2007 VK46 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438592 2007 VS47 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 990 m MPC · JPL
438593 2007 VV51 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
438594 2007 VA52 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438595 2007 VL53 20/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438596 2007 VC66 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
438597 2007 VV75 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
438598 2007 VF93 03/11/2007 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
438599 2007 VZ96 01/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
438600 2007 VB99 09/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL