Danh sách tiểu hành tinh/438401–438500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438401 2006 UE189 28/09/2006 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
438402 2006 UU200 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
438403 2006 UC210 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
438404 2006 UW212 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438405 2006 UY254 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438406 2006 UZ262 29/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 540 m MPC · JPL
438407 2006 UV332 21/10/2006 Apache Point A. C. Becker 1,8 km MPC · JPL
438408 2006 UH338 27/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438409 2006 VT17 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
438410 2006 VK19 04/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438411 2006 VE23 17/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
438412 2006 VX37 19/10/2006 Catalina CSS 4,2 km MPC · JPL
438413 2006 VF47 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438414 2006 VN47 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
438415 2006 VZ48 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438416 2006 VZ52 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438417 2006 VT55 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438418 2006 VC66 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
438419 2006 VT67 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
438420 2006 VU77 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
438421 2006 VU78 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
438422 2006 VW87 23/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438423 2006 VZ94 14/11/2006 La Sagra Mallorca Obs. 3,9 km MPC · JPL
438424 2006 VD100 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
438425 2006 VK108 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438426 2006 VB135 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
438427 2006 VF137 19/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
438428 2006 VR169 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 6,6 km MPC · JPL
438429 2006 WN1 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
438430 2006 WL3 19/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 370 m MPC · JPL
438431 2006 WW3 19/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
438432 2006 WO27 20/11/2006 Calvin-Rehoboth L. A. Molnar 540 m MPC · JPL
438433 2006 WU55 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
438434 2006 WH69 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438435 2006 WP71 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
438436 2006 WC97 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438437 2006 WS98 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
438438 2006 WD115 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
438439 2006 WD131 20/11/2006 Siding Spring SSS 4,0 km MPC · JPL
438440 2006 WS141 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
438441 2006 WX160 22/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
438442 2006 WC169 23/11/2006 Catalina CSS 710 m MPC · JPL
438443 2006 WJ170 31/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438444 2006 WC174 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438445 2006 WF188 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438446 2006 XD22 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
438447 2006 XZ43 28/11/2006 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
438448 2006 XL52 14/12/2006 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
438449 2006 YB2 17/12/2006 7300 W. K. Y. Yeung 3,5 km MPC · JPL
438450 2006 YV6 20/12/2006 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
438451 2006 YV8 15/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
438452 2007 AS12 15/01/2007 Anderson Mesa LONEOS 510 m MPC · JPL
438453 2007 AZ22 16/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
438454 2007 BT32 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
438455 2007 BE33 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
438456 2007 BZ34 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
438457 2007 BK61 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438458 2007 BM62 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
438459 2007 BN69 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438460 2007 BY100 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
438461 2007 CC3 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
438462 2007 CG34 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
438463 2007 CY36 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438464 2007 DH3 16/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
438465 2007 DS11 16/02/2007 Palomar NEAT 4,0 km MPC · JPL
438466 2007 DJ20 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438467 2007 DM59 22/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438468 2007 DU64 21/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438469 2007 DV109 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438470 2007 EG11 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438471 2007 EF12 09/03/2007 Catalina CSS 2,6 km MPC · JPL
438472 2007 EH64 10/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
438473 2007 EZ74 10/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438474 2007 ET84 12/03/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
438475 2007 EJ113 12/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438476 2007 EL114 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438477 2007 ED128 09/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
438478 2007 EQ137 23/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
438479 2007 EK173 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438480 2007 EX174 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438481 2007 ED195 25/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
438482 2007 EG197 15/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438483 2007 EY221 04/07/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
438484 2007 EG224 14/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
438485 2007 FD25 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
438486 2007 FZ28 20/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
438487 2007 FO48 20/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
438488 2007 GM18 11/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438489 2007 GS26 14/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438490 2007 GG31 13/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 660 m MPC · JPL
438491 2007 GG64 15/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438492 2007 HB85 24/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438493 2007 HN96 18/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
438494 2007 NR6 15/07/2007 Siding Spring SSS 1,6 km MPC · JPL
438495 2007 OY7 28/07/2007 Pla D'Arguines R. Ferrando 1,1 km MPC · JPL
438496 2007 PH7 05/08/2007 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
438497 2007 PN17 09/08/2007 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
438498 2007 PP29 12/08/2007 Great Shefford P. Birtwhistle 1,3 km MPC · JPL
438499 2007 PO45 12/08/2007 Siding Spring SSS 1,2 km MPC · JPL
438500 2007 QO1 16/08/2007 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL