Bước tới nội dung

Danh sách tiểu hành tinh/437401–437500

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437401 2013 WK67 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437402 2013 WK74 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
437403 2013 WU74 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437404 2013 WQ77 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437405 2013 WN80 14/12/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
437406 2013 WC83 07/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437407 2013 WM83 20/08/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437408 2013 WQ83 25/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
437409 2013 WH86 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437410 2013 WE91 09/02/2007 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
437411 2013 WC94 30/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
437412 2013 WU96 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
437413 2013 WX97 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437414 2013 WX99 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437415 2013 WD102 13/02/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
437416 2013 WG103 24/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
437417 2013 WH103 08/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437418 2013 WV106 12/11/2013 XuYi PMO NEO 1,5 km MPC · JPL
437419 2013 XM2 24/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437420 2013 XS2 15/10/2013 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
437421 2013 XP3 13/02/2010 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
437422 2013 XN11 10/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
437423 2013 XV17 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437424 2013 XY17 23/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437425 2013 XE20 11/01/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
437426 2013 XO20 13/02/2010 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
437427 2013 XO22 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
437428 2013 XS22 08/09/2008 Siding Spring SSS 3,5 km MPC · JPL
437429 2013 XY22 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437430 2013 XP23 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437431 2013 XU24 24/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437432 2013 XV24 20/09/2008 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
437433 2013 XF25 18/10/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
437434 2013 XM25 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
437435 2013 YW1 28/01/2006 Catalina CSS 2,1 km MPC · JPL
437436 2013 YL5 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437437 2013 YR5 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437438 2013 YV5 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437439 2013 YX5 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437440 2013 YD6 14/03/2010 Catalina CSS 2,3 km MPC · JPL
437441 2013 YJ6 24/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
437442 2013 YK6 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437443 2013 YN8 28/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437444 2013 YG9 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437445 2013 YN9 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437446 2013 YX9 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
437447 2013 YA10 12/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
437448 2013 YB10 03/07/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437449 2013 YE10 14/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437450 2013 YL10 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437451 2013 YY11 01/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437452 2013 YZ12 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437453 2013 YT13 26/06/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437454 2013 YF14 09/02/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
437455 2013 YT14 06/04/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
437456 2013 YY15 01/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437457 2013 YQ16 15/03/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
437458 2013 YJ17 13/02/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437459 2013 YK19 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437460 2013 YR20 01/09/2008 Siding Spring SSS 3,2 km MPC · JPL
437461 2013 YN22 21/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
437462 2013 YV27 15/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437463 2013 YD28 03/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437464 2013 YU28 27/01/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
437465 2013 YO31 15/06/2010 WISE WISE 2,7 km MPC · JPL
437466 2013 YM32 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437467 2013 YA35 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437468 2013 YN35 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
437469 2013 YJ40 17/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437470 2013 YF42 24/06/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437471 2013 YL42 18/12/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437472 2013 YJ43 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437473 2013 YA44 09/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437474 2013 YO46 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437475 2013 YV46 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437476 2013 YA47 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437477 2013 YP47 03/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437478 2013 YN49 22/08/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437479 2013 YT49 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437480 2013 YZ50 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
437481 2013 YP51 01/03/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
437482 2013 YZ51 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
437483 2013 YP54 17/02/2010 Catalina CSS 2,4 km MPC · JPL
437484 2013 YD55 20/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437485 2013 YP55 12/01/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437486 2013 YZ55 26/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437487 2013 YB57 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437488 2013 YF58 06/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
437489 2013 YJ58 31/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437490 2013 YT58 10/01/2010 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
437491 2013 YZ59 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437492 2013 YP60 25/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437493 2013 YT61 13/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
437494 2013 YA62 02/12/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437495 2013 YQ64 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
437496 2013 YQ68 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437497 2013 YN70 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
437498 2013 YA72 27/03/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
437499 2013 YE72 08/06/2010 WISE WISE 4,4 km MPC · JPL
437500 2013 YQ73 15/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL