Danh sách tiểu hành tinh/437301–437400

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437301 2013 CW10 13/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
437302 2013 CK13 25/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
437303 2013 CJ15 29/05/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
437304 2013 CK34 18/01/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
437305 2013 CX39 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
437306 2013 CG85 21/08/2000 Anderson Mesa LONEOS 3,5 km MPC · JPL
437307 2013 CG104 14/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,0 km MPC · JPL
437308 2013 CF133 10/01/2013 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
437309 2013 CY199 03/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
437310 2013 CN206 27/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
437311 2013 CF217 28/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
437312 2013 DR14 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
437313 2013 EK73 24/02/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
437314 2013 JA15 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 9,2 km MPC · JPL
437315 2013 NQ22 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437316 2013 OS3 16/07/2013 Haleakala Pan-STARRS 740 m MPC · JPL
437317 2013 PW2 29/08/2000 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
437318 2013 PN6 21/01/2004 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
437319 2013 PO6 17/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
437320 2013 PJ42 25/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437321 2013 PG44 17/02/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,4 km MPC · JPL
437322 2013 PE69 10/06/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
437323 2013 PF74 17/10/2006 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
437324 2013 QP10 27/11/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
437325 2013 QV53 18/01/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
437326 2013 RD 13/02/2007 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
437327 2013 RK1 01/10/2005 Catalina CSS 650 m MPC · JPL
437328 2013 RM5 01/09/2005 Anderson Mesa LONEOS 510 m MPC · JPL
437329 2013 RV35 26/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 690 m MPC · JPL
437330 2013 RG37 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
437331 2013 RZ47 28/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437332 2013 RH53 23/09/2000 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
437333 2013 RC57 03/02/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
437334 2013 RC94 14/09/2013 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437335 2013 SH 17/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 570 m MPC · JPL
437336 2013 SY29 12/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437337 2013 SR40 15/03/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
437338 2013 SK66 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 450 m MPC · JPL
437339 2013 ST76 20/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
437340 2013 SM78 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
437341 2013 TX12 06/11/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
437342 2013 TU13 04/12/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
437343 2013 TM16 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
437344 2013 TR23 15/02/2010 WISE WISE 1,2 km MPC · JPL
437345 2013 TO24 13/11/2010 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
437346 2013 TM39 02/10/2013 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437347 2013 TK41 13/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
437348 2013 TF51 12/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
437349 2013 TA53 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437350 2013 TC59 10/02/2011 Catalina CSS 830 m MPC · JPL
437351 2013 TL65 21/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
437352 2013 TQ91 08/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
437353 2013 TN102 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
437354 2013 TB116 20/09/2006 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
437355 2013 TL119 11/01/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
437356 2013 TS130 13/06/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
437357 2013 TF138 27/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
437358 2013 TT142 29/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
437359 2013 TW144 29/08/2006 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
437360 2013 TV158 12/08/2013 Haleakala Pan-STARRS 195 km MPC · JPL
437361 2013 UO2 07/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
437362 2013 UG3 18/02/2012 Catalina CSS 620 m MPC · JPL
437363 2013 UA4 05/12/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437364 2013 UP4 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
437365 2013 UQ11 27/09/2000 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
437366 2013 UK12 20/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437367 2013 VU2 22/12/2005 Catalina CSS 1,4 km MPC · JPL
437368 2013 VP3 20/12/2003 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
437369 2013 VZ6 05/12/2002 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
437370 2013 VE7 25/02/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437371 2013 VO9 06/09/2005 Siding Spring SSS 820 m MPC · JPL
437372 2013 VM15 04/03/2010 WISE WISE 2,3 km MPC · JPL
437373 2013 VY17 12/01/2010 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
437374 2013 VC20 15/04/2012 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
437375 2013 VF20 14/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
437376 2013 WV1 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
437377 2013 WF6 02/01/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
437378 2013 WP11 12/09/2004 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
437379 2013 WR18 22/01/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
437380 2013 WY21 01/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437381 2013 WH24 11/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437382 2013 WY29 04/04/2008 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
437383 2013 WS31 23/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
437384 2013 WO37 15/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437385 2013 WH39 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437386 2013 WL40 07/05/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437387 2013 WM40 26/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437388 2013 WR41 05/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
437389 2013 WK43 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437390 2013 WM47 06/07/2005 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
437391 2013 WG48 25/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437392 2013 WX54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437393 2013 WA57 31/03/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
437394 2013 WE57 30/12/2007 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
437395 2013 WN62 26/11/2000 Socorro LINEAR 3,4 km MPC · JPL
437396 2013 WL63 12/04/2004 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
437397 2013 WW63 09/11/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
437398 2013 WZ63 10/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
437399 2013 WR64 24/10/2013 Catalina CSS 1,5 km MPC · JPL
437400 2013 WN66 17/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL