Danh sách tiểu hành tinh/437101–437200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437101 2012 UO103 08/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437102 2012 UK106 17/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437103 2012 UJ109 26/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437104 2012 UD110 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437105 2012 UE110 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
437106 2012 UW110 27/10/1994 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437107 2012 UD113 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437108 2012 UH113 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
437109 2012 UB116 31/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437110 2012 UX117 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437111 2012 UK119 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437112 2012 UP125 16/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437113 2012 UN126 15/12/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
437114 2012 UE127 04/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
437115 2012 UH131 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437116 2012 UP132 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437117 2012 UQ133 10/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 970 m MPC · JPL
437118 2012 UD134 28/07/2011 Haleakala Pan-STARRS 4,0 km MPC · JPL
437119 2012 UT135 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437120 2012 UW135 15/11/2007 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
437121 2012 UL137 13/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437122 2012 UN137 06/10/1996 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437123 2012 US139 20/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437124 2012 UL142 15/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437125 2012 UV145 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437126 2012 UA148 09/05/2011 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437127 2012 UL149 22/09/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437128 2012 UT149 11/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437129 2012 UF150 09/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437130 2012 UU153 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437131 2012 UR157 07/09/2004 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
437132 2012 UL160 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
437133 2012 UE165 24/07/1979 Palomar S. J. Bus 940 m MPC · JPL
437134 2012 UX165 13/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437135 2012 UP166 22/02/1998 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437136 2012 UJ168 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
437137 2012 UG169 07/09/1999 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
437138 2012 VN3 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437139 2012 VV7 10/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437140 2012 VA8 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437141 2012 VK10 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437142 2012 VM10 20/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437143 2012 VH12 20/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437144 2012 VG13 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
437145 2012 VZ15 05/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437146 2012 VS17 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437147 2012 VC18 07/05/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437148 2012 VN21 23/04/2004 Desert Eagle W. K. Y. Yeung 2,9 km MPC · JPL
437149 2012 VC24 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437150 2012 VE29 03/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
437151 2012 VG30 19/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437152 2012 VG31 02/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
437153 2012 VX34 07/11/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437154 2012 VN35 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437155 2012 VC36 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
437156 2012 VG36 14/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
437157 2012 VN36 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437158 2012 VV37 26/04/2011 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437159 2012 VO39 31/01/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437160 2012 VZ39 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
437161 2012 VB40 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437162 2012 VJ41 22/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437163 2012 VC46 14/09/2007 Catalina CSS 1,9 km MPC · JPL
437164 2012 VX46 29/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437165 2012 VO47 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437166 2012 VA49 23/09/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437167 2012 VW49 15/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
437168 2012 VX49 08/05/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437169 2012 VD53 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
437170 2012 VT58 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437171 2012 VY60 10/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437172 2012 VA63 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 700 m MPC · JPL
437173 2012 VL65 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437174 2012 VK66 30/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437175 2012 VE67 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437176 2012 VD71 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
437177 2012 VK71 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437178 2012 VR71 15/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
437179 2012 VV71 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 12739| 1,6 km MPC · JPL
437180 2012 VN74 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437181 2012 VS79 16/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437182 2012 VO81 31/10/1999 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437183 2012 VG83 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437184 2012 VE91 23/02/2010 WISE WISE 4,7 km MPC · JPL
437185 2012 VU92 04/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437186 2012 VY94 21/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437187 2012 VX97 21/08/2007 Anderson Mesa LONEOS 2,9 km MPC · JPL
437188 2012 VJ99 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
437189 2012 VB100 26/07/1995 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
437190 2012 VQ101 16/03/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
437191 2012 VO102 02/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437192 Frederikolsen 2012 VN106 27/08/2011 Zelenchukskaya T. V. Kryachko 4,4 km MPC · JPL
437193 2012 VX106 14/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437194 2012 VJ111 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437195 2012 WV 21/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437196 2012 WK1 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
437197 2012 WX1 19/09/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
437198 2012 WB3 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437199 2012 WP4 15/12/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437200 2012 WY5 14/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL