Danh sách tiểu hành tinh/438001–438100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
438001 2003 UT182 21/10/2003 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
438002 2003 UB308 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438003 2003 UT325 17/10/2003 Apache Point SDSS 1,1 km MPC · JPL
438004 2003 UX375 22/10/2003 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
438005 2003 WQ1 16/11/2003 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
438006 2003 WZ3 16/11/2003 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
438007 2003 WQ16 18/11/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
438008 2003 WR22 03/11/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
438009 2003 WU22 18/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
438010 2003 WT25 21/11/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
438011 2003 WU40 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
438012 2003 WK50 19/11/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
438013 2003 WW51 19/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
438014 2003 XH17 14/12/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
438015 2003 XV27 21/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
438016 2003 YH1 22/12/1998 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
438017 2003 YO3 18/12/2003 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
438018 2003 YQ17 20/12/2003 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
438019 2003 YU26 18/12/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
438020 2003 YH140 18/12/2003 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
438021 2004 BW2 27/12/2003 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
438022 2004 BN8 17/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438023 2004 BV100 19/01/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438024 2004 CD26 11/02/2004 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
438025 2004 CA52 31/01/2004 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
438026 2004 DJ6 16/02/2004 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
438027 2004 EN85 23/02/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438028 2004 EH96 15/03/2004 Kitt Peak M. W. Buie 117 km MPC · JPL
438029 2004 FE29 27/03/2004 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
438030 2004 FL111 26/03/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438031 2004 FJ141 18/03/2004 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
438032 2004 GF8 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
438033 2004 GY48 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
438034 2004 GH79 12/04/2004 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
438035 2004 HT3 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
438036 2004 HS23 16/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
438037 2004 HC29 21/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
438038 2004 JJ5 12/04/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438039 2004 JS7 10/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
438040 2004 JW11 13/05/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
438041 2004 KN2 16/05/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
438042 2004 KA8 19/05/2004 Needville Needville Obs. 680 m MPC · JPL
438043 2004 LW5 13/06/2004 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
438044 2004 NA1 07/07/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
438045 2004 NV7 11/07/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
438046 2004 NG31 11/07/2004 Anderson Mesa LONEOS 4,8 km MPC · JPL
438047 2004 OO10 21/07/2004 Reedy Creek J. Broughton 4,4 km MPC · JPL
438048 2004 OQ13 22/07/2004 Mauna Kea C. Veillet 4,8 km MPC · JPL
438049 2004 PH36 09/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 820 m MPC · JPL
438050 2004 PR36 09/08/2004 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
438051 2004 PV50 08/08/2004 Socorro LINEAR 660 m MPC · JPL
438052 2004 PV54 08/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 790 m MPC · JPL
438053 2004 PN94 10/08/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
438054 2004 PJ97 11/08/2004 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
438055 2004 PV106 15/08/2004 Campo Imperatore CINEOS 2,4 km MPC · JPL
438056 2004 QZ27 22/08/2004 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
438057 2004 RY2 21/06/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
438058 2004 RF20 07/09/2004 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
438059 2004 RM27 06/09/2004 Palomar NEAT 780 m MPC · JPL
438060 2004 RD33 07/09/2004 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
438061 2004 RH35 07/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
438062 2004 RK50 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
438063 2004 RM53 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
438064 2004 RB58 08/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
438065 2004 RD60 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438066 2004 RM68 08/09/2004 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
438067 2004 RN72 08/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438068 2004 RJ89 08/09/2004 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
438069 2004 RS111 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
438070 2004 RN113 07/09/2004 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
438071 2004 RW123 07/09/2004 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
438072 2004 RP145 09/09/2004 Socorro LINEAR 830 m MPC · JPL
438073 2004 RD147 09/09/2004 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
438074 2004 RD207 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,1 km MPC · JPL
438075 2004 RS211 11/09/2004 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
438076 2004 RY221 13/09/2004 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
438077 2004 RE248 12/09/2004 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
438078 2004 RN248 12/09/2004 Socorro LINEAR 4,6 km MPC · JPL
438079 2004 RS279 15/09/2004 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
438080 2004 RF341 11/09/2004 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
438081 2004 TP60 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 780 m MPC · JPL
438082 2004 TB61 05/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 820 m MPC · JPL
438083 2004 TF120 06/10/2004 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
438084 2004 TE136 18/09/2004 Socorro LINEAR 4,8 km MPC · JPL
438085 2004 TA142 04/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
438086 2004 TJ174 09/10/2004 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
438087 2004 TB273 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
438088 2004 TU276 09/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
438089 2004 TL299 08/10/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
438090 2004 TX366 15/10/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
438091 2004 VS37 04/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
438092 2004 XT 01/12/2004 Catalina CSS 5,1 km MPC · JPL
438093 2004 XL30 10/12/2004 Campo Imperatore CINEOS 1,2 km MPC · JPL
438094 2004 XP102 13/12/2004 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL
438095 2005 BW4 19/12/2004 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
438096 2005 CX23 02/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
438097 2005 CY27 03/02/2005 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
438098 2005 CS56 09/02/2005 Gnosca S. Sposetti 2,0 km MPC · JPL
438099 2005 CH65 09/02/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
438100 2005 EZ2 17/01/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL