Danh sách tiểu hành tinh/437901–438000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437901 2001 UE128 21/09/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,4 km MPC · JPL
437902 2001 UD164 26/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
437903 2001 VT133 11/11/2001 Apache Point SDSS 2,5 km MPC · JPL
437904 2001 WS34 24/10/2001 Socorro LINEAR 790 m MPC · JPL
437905 2001 XU30 13/12/2001 Socorro LINEAR APO · 390 m MPC · JPL
437906 2001 XF220 15/12/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
437907 2001 XC230 20/11/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
437908 2001 XW266 09/12/2001 Mauna Kea D. J. Tholen 450 m MPC · JPL
437909 2002 AM14 14/01/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
437910 2002 AU31 23/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 2,4 km MPC · JPL
437911 2002 AL43 09/01/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
437912 2002 CA61 06/02/2002 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
437913 2002 CT205 10/02/2002 Socorro LINEAR 850 m MPC · JPL
437914 2002 EO7 12/03/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437915 2002 GD32 07/04/2002 Cerro Tololo M. W. Buie res · 293 km MPC · JPL
437916 2002 GE60 08/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437917 2002 GO156 13/04/2002 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
437918 2002 JR2 03/05/2002 Anderson Mesa LONEOS 2,2 km MPC · JPL
437919 2002 JX14 08/05/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
437920 2002 LV13 06/06/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
437921 2002 LH47 07/05/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437922 2002 NJ44 12/07/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
437923 2002 NB70 10/07/2002 Palomar NEAT 2,5 km MPC · JPL
437924 2002 OE16 18/07/2002 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
437925 2002 PJ104 12/08/2002 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
437926 2002 PH105 12/08/2002 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
437927 2002 PC117 14/08/2002 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
437928 2002 PM123 15/08/2002 Palomar NEAT 2,8 km MPC · JPL
437929 2002 PY136 15/08/2002 Palomar NEAT 680 m MPC · JPL
437930 2002 PR137 15/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
437931 2002 PX155 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 2,4 km MPC · JPL
437932 2002 PG160 08/08/2002 Palomar S. F. Hönig 650 m MPC · JPL
437933 2002 PX177 15/08/2002 Palomar NEAT 860 m MPC · JPL
437934 2002 QU1 16/08/2002 Haleakala NEAT 750 m MPC · JPL
437935 2002 QH25 12/08/2002 Socorro LINEAR 780 m MPC · JPL
437936 2002 QH40 30/08/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
437937 2002 QX59 16/08/2002 Palomar NEAT 620 m MPC · JPL
437938 2002 QQ81 30/08/2002 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
437939 2002 QC112 26/08/2002 Palomar NEAT 570 m MPC · JPL
437940 2002 QV129 28/08/2002 Palomar NEAT 1,0 km MPC · JPL
437941 2002 QZ134 18/08/2002 Palomar NEAT 1,8 km MPC · JPL
437942 2002 RW138 10/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
437943 2002 RW160 12/09/2002 Palomar NEAT 2,2 km MPC · JPL
437944 2002 RL176 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
437945 2002 RS198 13/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
437946 2002 RX226 14/09/2002 Palomar NEAT 1,4 km MPC · JPL
437947 2002 RT235 11/09/2002 Palomar M. White, M. Collins 2,3 km MPC · JPL
437948 2002 RJ256 13/09/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL
437949 2002 RN263 13/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
437950 2002 RA266 13/09/2002 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
437951 2002 SD15 30/08/2002 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
437952 2002 SA19 27/09/2002 Socorro LINEAR 2,4 km MPC · JPL
437953 2002 SF64 27/09/2002 Palomar NEAT 650 m MPC · JPL
437954 2002 TT57 02/10/2002 Campo Imperatore CINEOS 2,8 km MPC · JPL
437955 2002 TP60 05/10/2002 Socorro LINEAR 2,7 km MPC · JPL
437956 2002 TU67 05/10/2002 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
437957 2002 TM305 04/10/2002 Apache Point SDSS 650 m MPC · JPL
437958 2002 TJ320 05/10/2002 Apache Point SDSS 1,6 km MPC · JPL
437959 2002 TK381 09/10/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
437960 2002 UQ59 29/10/2002 Apache Point SDSS 2,7 km MPC · JPL
437961 2002 VE14 31/10/2002 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
437962 2002 XE14 05/12/2002 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
437963 2002 XP41 06/12/2002 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
437964 2002 XD72 11/12/2002 Socorro LINEAR 860 m MPC · JPL
437965 2003 AL73 12/01/2003 Socorro LINEAR 470 m MPC · JPL
437966 2003 EE33 07/03/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
437967 2003 FP133 27/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
437968 2003 GJ41 09/04/2003 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
437969 2003 HB58 26/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437970 2003 ND12 03/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,0 km MPC · JPL
437971 2003 OE4 03/07/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,9 km MPC · JPL
437972 2003 QT10 22/08/2003 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
437973 2003 QN24 21/08/2003 Campo Imperatore CINEOS 1,8 km MPC · JPL
437974 2003 QT55 23/08/2003 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
437975 2003 RW7 05/09/2003 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
437976 2003 RN22 15/09/2003 Haleakala NEAT 820 m MPC · JPL
437977 2003 SE24 17/09/2003 Palomar NEAT 2,1 km MPC · JPL
437978 2003 SS41 16/09/2003 Palomar NEAT 1,1 km MPC · JPL
437979 2003 SG43 16/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 900 m MPC · JPL
437980 2003 ST56 15/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 2,7 km MPC · JPL
437981 2003 SL117 16/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 810 m MPC · JPL
437982 2003 SK125 19/09/2003 Palomar NEAT 1,2 km MPC · JPL
437983 2003 SY145 20/09/2003 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
437984 2003 SS153 19/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,1 km MPC · JPL
437985 2003 SF288 30/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437986 2003 SO296 29/09/2003 Anderson Mesa LONEOS 3,2 km MPC · JPL
437987 2003 SU307 27/09/2003 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
437988 2003 SB408 27/09/2003 Apache Point SDSS 1,8 km MPC · JPL
437989 2003 SF423 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437990 2003 TT17 15/10/2003 Palomar NEAT 980 m MPC · JPL
437991 2003 TZ47 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437992 2003 TC59 05/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437993 2003 UT5 18/10/2003 Palomar NEAT 750 m MPC · JPL
437994 2003 UL12 19/10/2003 Socorro LINEAR APO 1,1 km MPC · JPL
437995 2003 UR51 18/10/2003 Palomar NEAT 1,7 km MPC · JPL
437996 2003 UE102 20/10/2003 Socorro LINEAR 890 m MPC · JPL
437997 2003 UY118 03/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
437998 2003 UA126 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
437999 2003 UH132 19/10/2003 Palomar NEAT 2,0 km MPC · JPL
438000 2003 UG176 21/10/2003 Anderson Mesa LONEOS 1,5 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also