Danh sách tiểu hành tinh/437001–437100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
437001 2012 TX225 24/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437002 2012 TT227 20/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
437003 2012 TP232 31/10/2008 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
437004 2012 TG236 16/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 31811| 2,8 km MPC · JPL
437005 2012 TE244 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
437006 2012 TF245 11/03/2007 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
437007 2012 TU247 04/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437008 2012 TX249 21/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
437009 2012 TR258 01/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437010 2012 TL264 07/10/2007 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
437011 2012 TN265 03/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437012 2012 TO265 10/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437013 2012 TV265 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
437014 2012 TW265 10/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437015 2012 TE266 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437016 2012 TL268 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437017 2012 TA271 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437018 2012 TK271 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437019 2012 TJ273 25/09/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437020 2012 TW273 12/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437021 2012 TY284 16/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
437022 2012 TY289 20/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
437023 2012 TN291 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437024 2012 TV293 18/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
437025 2012 TP294 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437026 2012 TV294 18/10/1998 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437027 2012 TY294 06/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437028 2012 TV295 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437029 2012 TA297 30/10/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
437030 2012 TB299 24/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437031 2012 TJ301 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
437032 2012 TV302 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437033 2012 TH306 22/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437034 2012 TM307 02/03/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437035 2012 TN307 07/12/1999 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
437036 2012 TU309 25/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 850 m MPC · JPL
437037 2012 TS310 06/10/1999 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
437038 2012 TV311 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
437039 2012 TR312 16/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
437040 2012 TN313 07/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
437041 2012 TT316 03/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
437042 2012 TD317 13/03/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
437043 2012 TY317 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
437044 2012 TF320 06/07/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437045 2012 UV 18/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437046 2012 UV6 31/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437047 2012 UJ9 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
437048 2012 UC27 29/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437049 2012 UK28 14/01/2010 WISE WISE 3,7 km MPC · JPL
437050 2012 UN32 15/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437051 2012 UA35 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
437052 2012 US35 18/11/1995 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437053 2012 UT35 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
437054 2012 UQ36 16/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437055 2012 UA39 03/08/2010 WISE WISE 3,4 km MPC · JPL
437056 2012 UY39 18/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437057 2012 UF40 30/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
437058 2012 UH40 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
437059 2012 US40 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
437060 2012 UV40 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437061 2012 UQ42 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
437062 2012 UZ45 18/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437063 2012 UP46 28/04/2003 Kitt Peak Spacewatch 920 m MPC · JPL
437064 2012 UC47 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437065 2012 UB48 15/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437066 2012 UQ49 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
437067 2012 UJ50 13/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
437068 2012 UE52 07/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437069 2012 UK54 09/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
437070 2012 UT55 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
437071 2012 UU55 06/07/1997 Caussols ODAS 750 m MPC · JPL
437072 2012 UZ56 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437073 2012 UK59 16/06/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
437074 2012 UG60 07/08/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
437075 2012 UM63 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
437076 2012 US65 20/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
437077 2012 UT66 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437078 2012 UL67 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
437079 2012 UK69 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
437080 2012 UO69 30/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437081 2012 UH71 01/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
437082 2012 UU71 02/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
437083 2012 UZ71 28/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
437084 2012 UQ75 18/04/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
437085 2012 UY75 02/04/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437086 2012 US76 22/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
437087 2012 UL77 12/09/2007 Catalina CSS 2,7 km MPC · JPL
437088 2012 US77 27/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
437089 2012 UA78 06/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
437090 2012 UM78 19/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
437091 2012 UK83 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437092 2012 UU83 30/05/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
437093 2012 US84 30/09/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
437094 2012 UU86 02/06/2010 WISE WISE 2,5 km MPC · JPL
437095 2012 UJ88 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
437096 2012 UZ88 16/02/2010 WISE WISE 5,9 km MPC · JPL
437097 2012 UR91 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437098 2012 UE97 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437099 2012 UB99 20/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
437100 2012 US101 03/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL