Danh sách tiểu hành tinh/436901–437000

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
436901 2012 TB68 30/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436902 2012 TD69 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
436903 2012 TP70 25/07/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
436904 2012 TQ71 16/11/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
436905 2012 TS71 28/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
436906 2012 TG74 05/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436907 2012 TG77 19/10/2006 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
436908 2012 TA80 29/09/1997 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
436909 2012 TD81 09/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436910 2012 TA82 05/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
436911 2012 TP82 19/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436912 2012 TC87 24/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436913 2012 TD88 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
436914 2012 TA90 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
436915 2012 TR93 13/03/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
436916 2012 TY95 16/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
436917 2012 TG96 22/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436918 2012 TH96 08/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436919 2012 TE97 04/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
436920 2012 TZ97 04/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436921 2012 TX99 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436922 2012 TR100 15/08/1993 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436923 2012 TA101 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436924 2012 TW102 29/09/2005 Kitt Peak Spacewatch 490 m MPC · JPL
436925 2012 TA104 15/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
436926 2012 TM105 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,7 km MPC · JPL
436927 2012 TV108 10/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
436928 2012 TE111 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436929 2012 TT112 10/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
436930 2012 TE116 21/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
436931 2012 TG116 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436932 2012 TJ120 07/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
436933 2012 TC125 28/05/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436934 2012 TF125 20/11/2001 Socorro LINEAR 910 m MPC · JPL
436935 2012 TO125 25/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436936 2012 TB127 11/04/2005 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
436937 2012 TE130 27/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436938 2012 TK131 08/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
436939 2012 TS131 18/08/2007 XuYi PMO NEO 3,1 km MPC · JPL
436940 2012 TU131 21/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
436941 2012 TE133 15/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
436942 2012 TO133 08/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
436943 2012 TX135 18/03/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
436944 2012 TZ135 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436945 2012 TE138 10/10/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436946 2012 TO138 29/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436947 2012 TK140 30/10/2005 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
436948 2012 TO142 11/09/2012 Siding Spring SSS 1,0 km MPC · JPL
436949 2012 TE147 04/08/2008 Siding Spring SSS 1,1 km MPC · JPL
436950 2012 TW148 25/09/2012 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
436951 2012 TO149 16/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
436952 2012 TT149 04/12/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
436953 2012 TW151 24/05/2011 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 810 m MPC · JPL
436954 2012 TC152 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
436955 2012 TD152 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
436956 2012 TS153 17/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436957 2012 TC155 01/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436958 2012 TE157 27/01/2010 WISE WISE 2,6 km MPC · JPL
436959 2012 TE158 26/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
436960 2012 TQ158 14/10/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
436961 2012 TB159 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436962 2012 TX161 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436963 2012 TL168 06/12/2005 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436964 2012 TK169 25/06/2010 WISE WISE 2,4 km MPC · JPL
436965 2012 TU170 11/04/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
436966 2012 TR172 12/03/2010 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
436967 2012 TT173 28/08/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436968 2012 TY173 02/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436969 2012 TW174 07/11/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
436970 2012 TZ174 22/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436971 2012 TH175 11/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
436972 2012 TC176 26/04/2000 Kitt Peak Spacewatch 600 m MPC · JPL
436973 2012 TN179 05/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436974 2012 TU184 06/05/2010 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
436975 2012 TV186 09/10/2012 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
436976 2012 TH189 10/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
436977 2012 TM189 23/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
436978 2012 TO194 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
436979 2012 TW196 20/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436980 2012 TH198 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
436981 2012 TN199 04/10/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
436982 2012 TO199 04/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436983 2012 TH202 26/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 690 m MPC · JPL
436984 2012 TW202 19/12/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
436985 2012 TP206 15/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
436986 2012 TZ207 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 16286| 2,7 km MPC · JPL
436987 2012 TH208 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
436988 2012 TJ208 11/10/2012 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436989 2012 TW211 20/10/1997 Xinglong SCAP 780 m MPC · JPL
436990 2012 TH214 17/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436991 2012 TQ214 26/01/2010 WISE WISE 3,3 km MPC · JPL
436992 2012 TW215 23/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436993 2012 TG216 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436994 2012 TB217 22/09/2003 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
436995 2012 TP217 12/10/2005 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436996 2012 TV217 26/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
436997 2012 TL219 15/09/2012 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436998 2012 TC220 10/08/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
436999 2012 TV220 24/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
437000 2012 TZ220 18/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also