Danh sách tiểu hành tinh/436101–436200

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
436101 2009 SM268 24/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,0 km MPC · JPL
436102 2009 SC284 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436103 2009 SP288 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436104 2009 SA289 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 590 m MPC · JPL
436105 2009 SM306 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436106 2009 SV311 28/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436107 2009 SR319 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
436108 2009 SU321 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
436109 2009 SP323 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
436110 2009 SB346 22/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436111 2009 SY349 16/09/2009 Catalina CSS 860 m MPC · JPL
436112 2009 ST354 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
436113 2009 SV354 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 10 km MPC · JPL
436114 2009 SF360 27/09/2009 Catalina CSS 940 m MPC · JPL
436115 2009 TZ1 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 940 m MPC · JPL
436116 2009 TB3 12/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 200 m MPC · JPL
436117 2009 TT11 12/03/2008 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436118 2009 TU14 13/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 780 m MPC · JPL
436119 2009 TX20 11/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
436120 2009 TL22 27/01/2003 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
436121 2009 TV22 14/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 980 m MPC · JPL
436122 2009 TG26 14/10/2009 Purple Mountain PMO NEO 680 m MPC · JPL
436123 2009 TH28 15/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
436124 2009 TZ28 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
436125 2009 TM33 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436126 2009 TE34 10/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,0 km MPC · JPL
436127 2009 TW36 15/10/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
436128 2009 TT40 15/10/2009 Catalina CSS 1,7 km MPC · JPL
436129 2009 UX4 11/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436130 2009 UT8 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
436131 2009 UG11 28/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,0 km MPC · JPL
436132 2009 UG17 18/10/2009 Hibiscus N. Teamo 680 m MPC · JPL
436133 2009 UL17 20/10/2009 Bisei SG Center BATTeRS 940 m MPC · JPL
436134 2009 UB18 22/10/2009 Sierra Stars Sierra Stars Obs. 900 m MPC · JPL
436135 2009 US25 19/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
436136 2009 UC26 21/10/2009 Catalina CSS 720 m MPC · JPL
436137 2009 UH33 18/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
436138 2009 UR36 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436139 2009 UF37 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 11 km MPC · JPL
436140 2009 UU57 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 12 km MPC · JPL
436141 2009 UW69 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
436142 2009 UD76 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
436143 2009 US81 22/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,8 km MPC · JPL
436144 2009 UF84 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436145 2009 UV100 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
436146 2009 UN101 23/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 7,7 km MPC · JPL
436147 2009 UK141 21/10/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
436148 2009 UZ141 31/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
436149 Edabel 2009 VL 07/11/2009 CBA-NOVAC D. R. Skillman 1,1 km MPC · JPL
436150 2009 VM6 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
436151 2009 VQ6 29/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
436152 2009 VR8 24/10/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436153 2009 VE16 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
436154 2009 VG18 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 770 m MPC · JPL
436155 2009 VO18 22/10/2009 Catalina CSS 1,1 km MPC · JPL
436156 2009 VH26 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,8 km MPC · JPL
436157 2009 VX27 08/11/2009 Catalina CSS 10 km MPC · JPL
436158 2009 VZ28 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436159 2009 VB29 30/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,0 km MPC · JPL
436160 2009 VB38 08/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436161 2009 VA50 11/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 860 m MPC · JPL
436162 2009 VG60 10/11/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
436163 2009 VO60 26/09/2009 Socorro LINEAR 1,3 km MPC · JPL
436164 2009 VJ61 08/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436165 2009 VZ62 18/11/1998 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436166 2009 VM74 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436167 2009 VQ79 10/11/2009 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
436168 2009 VF82 17/10/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436169 2009 VA84 11/10/1991 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436170 2009 VG95 09/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436171 2009 VA103 11/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 890 m MPC · JPL
436172 2009 VG110 09/11/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,9 km MPC · JPL
436173 2009 VH110 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436174 2009 VY114 11/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
436175 2009 WR7 19/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
436176 2009 WA9 18/11/2009 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
436177 2009 WA10 17/11/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
436178 2009 WJ18 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436179 2009 WD20 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
436180 2009 WJ22 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
436181 2009 WL29 16/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
436182 2009 WK30 26/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436183 2009 WH38 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436184 2009 WH41 17/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436185 2009 WW44 10/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
436186 2009 WH47 09/11/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
436187 2009 WE53 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436188 2009 WH69 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
436189 2009 WA77 18/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436190 2009 WB91 19/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
436191 2009 WP107 17/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
436192 2009 WL127 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436193 2009 WD131 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
436194 2009 WK131 20/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 980 m MPC · JPL
436195 2009 WE134 22/11/2009 Catalina CSS 1,0 km MPC · JPL
436196 2009 WM164 21/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436197 2009 WL166 21/11/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
436198 2009 WH169 22/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436199 2009 WC171 18/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,5 km MPC · JPL
436200 2009 WA184 23/11/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL