Danh sách tiểu hành tinh/436001–436100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
436001 2009 FR50 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436002 2009 FF51 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436003 2009 FQ56 23/03/2009 Siding Spring SSS 4,8 km MPC · JPL
436004 2009 FA59 22/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
436005 2009 FD71 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
436006 2009 FZ75 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
436007 2009 GS2 13/04/2009 Altschwendt W. Ries 4,3 km MPC · JPL
436008 2009 GG6 02/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
436009 2009 HN1 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
436010 2009 HF11 18/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
436011 2009 HR16 16/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
436012 2009 HH17 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
436013 2009 HN20 26/03/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436014 2009 HX22 17/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
436015 2009 HS29 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
436016 2009 HA30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
436017 2009 HZ30 19/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
436018 2009 HN34 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
436019 2009 HY38 18/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
436020 2009 HF53 28/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
436021 2009 HV55 21/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
436022 2009 HR62 22/04/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
436023 2009 HF65 24/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
436024 2009 HL67 20/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
436025 2009 HZ73 19/04/2009 Catalina CSS 3,2 km MPC · JPL
436026 2009 HN78 29/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
436027 2009 HP79 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
436028 2009 HJ81 21/04/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
436029 2009 HL90 19/04/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
436030 2009 JO2 13/05/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 300 m MPC · JPL
436031 2009 JV2 20/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,8 km MPC · JPL
436032 2009 JE5 14/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
436033 2009 KF11 25/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,6 km MPC · JPL
436034 2009 KD16 26/05/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
436035 2009 KJ22 31/05/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 360 m MPC · JPL
436036 2009 MK7 27/06/2009 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
436037 2009 NJ 11/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
436038 2009 OR9 27/07/2009 La Sagra Mallorca Obs. 750 m MPC · JPL
436039 2009 OE24 27/07/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436040 2009 PO 12/08/2009 Dauban F. Kugel 780 m MPC · JPL
436041 2009 PU7 24/06/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
436042 2009 PU8 15/08/2009 Catalina CSS 590 m MPC · JPL
436043 2009 PZ11 15/08/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
436044 2009 PM12 15/08/2009 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
436045 2009 PD17 15/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436046 2009 QB19 17/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436047 2009 QM21 19/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 820 m MPC · JPL
436048 Fritzhuber 2009 QE26 20/08/2009 Gaisberg R. Gierlinger 750 m MPC · JPL
436049 2009 QE30 24/08/2009 Andrushivka Andrushivka Obs. 860 m MPC · JPL
436050 2009 QO42 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 710 m MPC · JPL
436051 2009 QW45 26/08/2009 La Sagra Mallorca Obs. 1,0 km MPC · JPL
436052 2009 RY5 19/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436053 2009 RE6 14/09/2009 Dauban F. Kugel 1,1 km MPC · JPL
436054 2009 RC14 12/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436055 2009 RK26 13/09/2009 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
436056 2009 RD27 18/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436057 2009 RG34 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
436058 2009 RE41 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
436059 2009 RE54 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
436060 2009 RJ61 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436061 2009 RR64 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 7,3 km MPC · JPL
436062 2009 RC68 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
436063 2009 RG70 11/09/2009 Catalina CSS 980 m MPC · JPL
436064 2009 RK73 03/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 7,7 km MPC · JPL
436065 2009 RZ73 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,8 km MPC · JPL
436066 2009 RK75 15/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,0 km MPC · JPL
436067 2009 SY8 20/08/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
436068 2009 SQ40 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436069 2009 SH48 16/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 13 km MPC · JPL
436070 2009 SW49 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436071 2009 SC72 17/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
436072 2009 SA98 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,2 km MPC · JPL
436073 2009 ST100 18/09/2009 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
436074 2009 SX114 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436075 2009 SX120 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,7 km MPC · JPL
436076 2009 SJ125 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
436077 2009 SO126 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 680 m MPC · JPL
436078 2009 SB133 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
436079 2009 SQ135 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
436080 2009 SC136 18/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436081 2009 SE157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436082 2009 SU157 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
436083 2009 SV158 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
436084 2009 SH177 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 8,4 km MPC · JPL
436085 2009 SB180 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 8,4 km MPC · JPL
436086 2009 SQ181 21/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
436087 2009 SL188 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
436088 2009 SY199 30/08/2005 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
436089 2009 SX201 25/04/2007 Kitt Peak Spacewatch 4,2 km MPC · JPL
436090 2009 ST211 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 5,1 km MPC · JPL
436091 2009 SX212 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436092 2009 SQ214 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 720 m MPC · JPL
436093 2009 SD215 23/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436094 2009 SC229 29/09/2009 Socorro LINEAR 560 m MPC · JPL
436095 2009 SH234 25/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
436096 2009 SD245 21/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
436097 2009 ST246 17/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 9,6 km MPC · JPL
436098 2009 SN251 20/09/2009 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
436099 2009 SB253 22/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
436100 2009 SJ267 23/09/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL