Danh sách tiểu hành tinh/435001–435100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
435001 2006 UQ256 28/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 570 m MPC · JPL
435002 2006 UD283 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 580 m MPC · JPL
435003 2006 UG289 31/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435004 2006 UC322 16/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
435005 2006 UX330 16/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,1 km MPC · JPL
435006 2006 UF331 11/10/2006 Apache Point A. C. Becker 2,8 km MPC · JPL
435007 2006 UE346 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435008 2006 VU15 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
435009 2006 VM17 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435010 2006 VO19 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435011 2006 VW30 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
435012 2006 VA33 26/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435013 2006 VD37 11/11/2006 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
435014 2006 VA46 09/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435015 2006 VA53 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,4 km MPC · JPL
435016 2006 VT56 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 620 m MPC · JPL
435017 2006 VE59 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435018 2006 VK65 16/10/2006 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
435019 2006 VT69 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
435020 2006 VH70 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
435021 2006 VH72 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435022 2006 VR74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
435023 2006 VV74 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
435024 2006 VF83 28/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
435025 2006 VH90 19/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435026 2006 VB98 21/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435027 2006 VZ102 12/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
435028 2006 VK107 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 860 m MPC · JPL
435029 2006 VN107 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435030 2006 VD120 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
435031 2006 VQ124 14/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435032 2006 VV125 27/10/2006 Catalina CSS 4,0 km MPC · JPL
435033 2006 VG127 20/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
435034 2006 VQ141 13/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,6 km MPC · JPL
435035 2006 VF152 25/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
435036 2006 VX170 02/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
435037 2006 WQ6 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
435038 2006 WX33 23/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
435039 2006 WT35 15/11/2006 Catalina CSS 900 m MPC · JPL
435040 2006 WP45 02/10/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
435041 2006 WQ45 30/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435042 2006 WD53 16/11/2006 Catalina CSS 4,8 km MPC · JPL
435043 2006 WY54 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435044 2006 WK55 10/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 4,0 km MPC · JPL
435045 2006 WR61 21/10/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
435046 2006 WX64 17/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
435047 2006 WT67 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435048 2006 WS78 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
435049 2006 WU79 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435050 2006 WA81 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435051 2006 WV89 18/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435052 2006 WW97 11/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
435053 2006 WH99 27/09/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,7 km MPC · JPL
435054 2006 WZ137 19/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435055 2006 WX139 11/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435056 2006 WC148 20/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435057 2006 WX184 17/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
435058 2006 XG2 12/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 320 m MPC · JPL
435059 2006 XE28 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435060 2006 XB33 16/11/2006 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
435061 2006 XU58 01/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435062 2006 XK70 14/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
435063 2006 XD71 14/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
435064 2006 YJ 17/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 710 m MPC · JPL
435065 2006 YO8 01/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435066 2006 YQ12 16/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435067 2006 YN34 13/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
435068 2006 YF43 24/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
435069 2006 YR54 27/12/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 980 m MPC · JPL
435070 2007 AW13 27/12/2006 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435071 2007 AG28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435072 2007 AK28 09/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435073 2007 AG30 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 650 m MPC · JPL
435074 2007 BK3 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435075 2007 BT12 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
435076 2007 BD13 16/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435077 2007 BO13 03/11/2005 Kitt Peak Spacewatch 760 m MPC · JPL
435078 2007 BU15 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435079 2007 BV21 24/01/2007 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
435080 2007 BW42 24/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 590 m MPC · JPL
435081 2007 BV48 26/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 580 m MPC · JPL
435082 2007 BO61 18/11/2006 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435083 2007 BP80 24/01/2007 Catalina CSS 780 m MPC · JPL
435084 2007 BV99 17/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435085 2007 BU100 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 680 m MPC · JPL
435086 2007 CC12 06/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
435087 2007 CR16 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 820 m MPC · JPL
435088 2007 CU17 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 790 m MPC · JPL
435089 2007 CJ28 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 650 m MPC · JPL
435090 2007 CQ28 09/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 620 m MPC · JPL
435091 2007 CT36 27/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 820 m MPC · JPL
435092 2007 CF38 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 750 m MPC · JPL
435093 2007 CK42 07/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,1 km MPC · JPL
435094 2007 CZ42 27/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 630 m MPC · JPL
435095 2007 CB44 10/01/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 780 m MPC · JPL
435096 2007 CQ51 29/01/2007 Kitt Peak Spacewatch 860 m MPC · JPL
435097 2007 CV51 17/01/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
435098 2007 CU58 10/02/2007 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
435099 2007 CL64 08/02/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 900 m MPC · JPL
435100 2007 DZ4 17/02/2007 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL