Danh sách tiểu hành tinh/435901–436000

Tủ sách mở Wikibooks

Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
435901 2009 BU 16/01/2009 Mayhill A. Lowe 2,7 km MPC · JPL
435902 2009 BZ1 17/01/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
435903 2009 BC7 18/01/2009 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
435904 2009 BK9 18/01/2009 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
435905 2009 BN10 22/01/2009 Mayhill A. Lowe 820 m MPC · JPL
435906 2009 BD14 28/01/2009 Tzec Maun F. Tozzi 1,2 km MPC · JPL
435907 2009 BV24 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,9 km MPC · JPL
435908 2009 BL29 23/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
435909 2009 BB50 16/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435910 2009 BU52 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435911 2009 BE57 18/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435912 2009 BT64 20/01/2009 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
435913 2009 BR73 30/01/2009 Wildberg R. Apitzsch 3,1 km MPC · JPL
435914 2009 BX81 29/01/2009 Wildberg R. Apitzsch 3,4 km MPC · JPL
435915 2009 BW82 20/01/2009 Catalina CSS 3,9 km MPC · JPL
435916 2009 BO92 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435917 2009 BE94 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435918 2009 BN97 25/01/2009 Catalina CSS 2,9 km MPC · JPL
435919 2009 BU98 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435920 2009 BW98 26/01/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
435921 2009 BX105 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
435922 2009 BL114 01/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435923 2009 BQ114 26/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
435924 2009 BL128 13/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435925 2009 BF136 17/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
435926 2009 BZ137 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435927 2009 BL139 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
435928 2009 BA140 29/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435929 2009 BG141 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
435930 2009 BY144 30/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435931 2009 BM150 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
435932 2009 BQ152 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435933 2009 BV164 18/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435934 2009 BT168 31/01/2009 Cerro Burek Alianza S4 Obs. 2,5 km MPC · JPL
435935 2009 BF171 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435936 2009 BD177 25/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,7 km MPC · JPL
435937 2009 BS179 18/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435938 2009 CP3 02/02/2009 Moletai K. Černis, J. Zdanavičius 2,5 km MPC · JPL
435939 2009 CG10 01/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,0 km MPC · JPL
435940 2009 CE24 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435941 2009 CW25 01/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435942 2009 CW26 17/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,7 km MPC · JPL
435943 2009 CE40 14/02/2009 Heppenheim Starkenburg Obs. 3,1 km MPC · JPL
435944 2009 CH52 14/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435945 2009 CY53 14/02/2009 Catalina CSS 4,1 km MPC · JPL
435946 2009 CT56 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435947 2009 CE58 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435948 2009 CQ64 04/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,9 km MPC · JPL
435949 2009 DO3 19/02/2009 Magdalena Ridge W. H. Ryan 3,7 km MPC · JPL
435950 Bad Königshofen 435950|Bad Königshofen}} 21/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,4 km MPC · JPL
435951 2009 DG11 17/02/2009 Dauban F. Kugel 3,3 km MPC · JPL
435952 2009 DS17 19/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
435953 2009 DM20 17/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435954 2009 DX24 21/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435955 2009 DU30 23/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,4 km MPC · JPL
435956 2009 DB32 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435957 2009 DT38 24/02/2009 Calar Alto F. Hormuth 3,1 km MPC · JPL
435958 2009 DP39 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435959 2009 DA40 20/02/2009 Dauban F. Kugel 2,1 km MPC · JPL
435960 2009 DZ43 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435961 2009 DU48 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435962 2009 DQ53 05/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435963 2009 DH54 16/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
435964 2009 DK57 22/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435965 2009 DK59 16/03/2004 Kitt Peak Spacewatch 3,5 km MPC · JPL
435966 2009 DQ62 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435967 2009 DT66 24/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,4 km MPC · JPL
435968 2009 DO69 31/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435969 2009 DB71 17/02/2009 La Sagra Mallorca Obs. 2,8 km MPC · JPL
435970 2009 DY75 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,8 km MPC · JPL
435971 2009 DJ80 14/09/2006 Kitt Peak Spacewatch 21885| 3,1 km MPC · JPL
435972 2009 DY80 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435973 2009 DR81 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435974 2009 DB82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435975 2009 DH82 24/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435976 2009 DY84 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,3 km MPC · JPL
435977 2009 DB93 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435978 2009 DP94 28/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,2 km MPC · JPL
435979 2009 DG113 18/11/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
435980 2009 DE117 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435981 2009 DT127 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,8 km MPC · JPL
435982 2009 DC130 27/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435983 2009 DX131 20/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435984 2009 EA5 01/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435985 2009 ED7 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435986 2009 EO8 02/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,3 km MPC · JPL
435987 2009 EM12 01/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,4 km MPC · JPL
435988 2009 EG15 15/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435989 2009 ER18 19/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435990 2009 EL20 03/03/2009 Catalina CSS 3,8 km MPC · JPL
435991 2009 ET20 03/02/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,6 km MPC · JPL
435992 2009 FE11 04/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435993 2009 FL11 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
435994 2009 FM11 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435995 2009 FL13 18/03/2009 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435996 2009 FS17 26/02/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435997 2009 FB25 18/03/2009 Catalina CSS 820 m MPC · JPL
435998 2009 FP40 17/03/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435999 2009 FE41 21/03/2009 Bergisch Gladbach W. Bickel 2,9 km MPC · JPL
436000 2009 FE46 17/03/2009 Uccle Uccle Obs. 2,3 km MPC · JPL

Bản mẫu:List of minor planets/See also