Danh sách tiểu hành tinh/435801–435900

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
435801 2008 VB22 01/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,6 km MPC · JPL
435802 2008 VJ48 03/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,1 km MPC · JPL
435803 2008 VE50 04/11/2008 Catalina CSS 1,3 km MPC · JPL
435804 2008 VH52 23/09/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435805 2008 VH56 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 940 m MPC · JPL
435806 2008 VE60 22/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435807 2008 VV60 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 930 m MPC · JPL
435808 2008 VL65 01/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,9 km MPC · JPL
435809 2008 VU70 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
435810 2008 VH78 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435811 2008 WN1 18/11/2008 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
435812 2008 WS1 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
435813 2008 WG10 06/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435814 2008 WN16 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 11882| 1,8 km MPC · JPL
435815 2008 WW17 22/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435816 2008 WF23 20/11/2004 Kitt Peak Spacewatch 1,2 km MPC · JPL
435817 2008 WN31 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435818 2008 WL32 21/11/2008 Socorro LINEAR 680 m MPC · JPL
435819 2008 WJ37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,3 km MPC · JPL
435820 2008 WL37 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,6 km MPC · JPL
435821 2008 WC40 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435822 2008 WE41 27/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
435823 2008 WC61 23/11/2008 Socorro LINEAR 2,5 km MPC · JPL
435824 2008 WQ61 23/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435825 2008 WL65 17/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435826 2008 WL66 21/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,4 km MPC · JPL
435827 2008 WG67 03/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435828 2008 WC70 06/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,3 km MPC · JPL
435829 2008 WF70 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435830 2008 WB75 09/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435831 2008 WL75 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435832 2008 WP75 09/09/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 740 m MPC · JPL
435833 2008 WT76 25/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435834 2008 WL81 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435835 2008 WC82 01/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435836 2008 WD83 07/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,6 km MPC · JPL
435837 2008 WU87 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
435838 2008 WW87 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435839 2008 WF89 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,5 km MPC · JPL
435840 2008 WS94 06/10/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435841 2008 WD102 28/10/2008 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
435842 2008 WA105 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435843 2008 WC106 08/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,9 km MPC · JPL
435844 2008 WW112 30/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435845 2008 WQ114 31/10/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
435846 2008 WT117 22/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,5 km MPC · JPL
435847 2008 WL118 30/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,1 km MPC · JPL
435848 2008 WJ123 30/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,3 km MPC · JPL
435849 2008 WF128 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
435850 2008 WC129 24/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
435851 2008 WS132 01/10/2008 Catalina CSS 1,2 km MPC · JPL
435852 2008 WF135 18/11/2008 Socorro LINEAR 2,2 km MPC · JPL
435853 2008 WL135 18/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,0 km MPC · JPL
435854 2008 WQ136 20/11/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,4 km MPC · JPL
435855 2008 WK138 17/11/1999 Catalina CSS 1,6 km MPC · JPL
435856 2008 WV138 21/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435857 2008 WP140 18/11/2008 Catalina CSS 2,8 km MPC · JPL
435858 2008 XR12 09/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
435859 2008 XZ29 28/10/2008 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
435860 2008 XV30 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
435861 2008 XE39 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435862 2008 XW43 02/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 3,6 km MPC · JPL
435863 2008 YC2 20/12/2008 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
435864 2008 YZ8 23/12/2008 Piszkéstető K. Sárneczky 2,6 km MPC · JPL
435865 2008 YP12 19/11/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,1 km MPC · JPL
435866 2008 YX26 27/10/2003 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
435867 2008 YH46 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,0 km MPC · JPL
435868 2008 YO48 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,2 km MPC · JPL
435869 2008 YS49 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,8 km MPC · JPL
435870 2008 YM55 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
435871 2008 YH58 13/09/2007 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,2 km MPC · JPL
435872 2008 YB78 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
435873 2008 YX99 29/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,1 km MPC · JPL
435874 2008 YJ101 11/09/2007 Catalina CSS 2,5 km MPC · JPL
435875 2008 YW115 21/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
435876 2008 YG122 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435877 2008 YE128 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435878 2008 YD130 04/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435879 2008 YC135 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435880 2008 YZ137 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
435881 2008 YV138 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,3 km MPC · JPL
435882 2008 YT144 30/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,5 km MPC · JPL
435883 2008 YE157 22/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
435884 2008 YK159 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 3,0 km MPC · JPL
435885 2008 YA160 30/12/2008 Catalina CSS 750 m MPC · JPL
435886 2008 YL160 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 4,5 km MPC · JPL
435887 2008 YX162 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,9 km MPC · JPL
435888 2008 YJ165 21/11/2008 Catalina CSS 3,4 km MPC · JPL
435889 2008 YU168 21/12/2008 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL
435890 2008 YT169 31/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,5 km MPC · JPL
435891 2008 YD172 30/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,7 km MPC · JPL
435892 2009 AE8 02/01/2009 Catalina CSS 3,1 km MPC · JPL
435893 2009 AV12 22/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 1,4 km MPC · JPL
435894 2009 AL26 02/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,2 km MPC · JPL
435895 2009 AN30 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435896 2009 AA34 29/12/2008 Mount Lemmon Mount Lemmon Survey 2,7 km MPC · JPL
435897 2009 AP37 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,8 km MPC · JPL
435898 2009 AT44 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
435899 2009 AG45 15/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 1,8 km MPC · JPL
435900 2009 AM46 01/01/2009 Kitt Peak Spacewatch 2,4 km MPC · JPL