Danh sách tiểu hành tinh/434001–434100

Tủ sách mở Wikibooks
Chính thức Tạm đặt Ngày tháng Địa điểm Người khám phá Đường kính Chú thích
434001 2000 SQ296 28/09/2000 Socorro LINEAR 4,4 km MPC · JPL
434002 2000 SM320 29/09/2000 Kitt Peak Spacewatch 1,9 km MPC · JPL
434003 2000 SP372 26/09/2000 Apache Point SDSS 680 m MPC · JPL
434004 2000 SM374 26/09/2000 Apache Point SDSS 2,0 km MPC · JPL
434005 2000 TD33 04/10/2000 Socorro LINEAR 4,7 km MPC · JPL
434006 2000 UJ51 24/10/2000 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
434007 2000 VH61 01/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 740 m MPC · JPL
434008 2000 WY2 19/11/2000 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434009 2000 WB132 17/11/2000 Kitt Peak Spacewatch 7,5 km MPC · JPL
434010 2000 XB14 04/12/2000 Bohyunsan Y.-B. Jeon, B.-C. Lee 1,0 km MPC · JPL
434011 2000 YU140 19/12/2000 Kitt Peak DLS 2,2 km MPC · JPL
434012 2001 FE120 28/03/2001 Kitt Peak Spacewatch 780 m MPC · JPL
434013 2001 PF20 10/08/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
434014 2001 QV105 18/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,3 km MPC · JPL
434015 2001 QK167 24/08/2001 Haleakala NEAT 850 m MPC · JPL
434016 2001 QC262 25/08/2001 Socorro LINEAR 940 m MPC · JPL
434017 2001 QP329 23/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 720 m MPC · JPL
434018 2001 QP330 27/08/2001 Anderson Mesa LONEOS 660 m MPC · JPL
434019 2001 RG9 08/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
434020 2001 RG142 10/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
434021 2001 SY3 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,8 km MPC · JPL
434022 2001 SK8 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 900 m MPC · JPL
434023 2001 ST53 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
434024 2001 SL76 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434025 2001 SQ142 16/09/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434026 2001 SJ143 16/09/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434027 2001 SB144 16/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
434028 2001 SG182 19/09/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434029 2001 SN182 19/09/2001 Socorro LINEAR 820 m MPC · JPL
434030 2001 SF183 19/09/2001 Socorro LINEAR 750 m MPC · JPL
434031 2001 SW197 25/08/2001 Kitt Peak Spacewatch 750 m MPC · JPL
434032 2001 SS208 19/09/2001 Socorro LINEAR 4,0 km MPC · JPL
434033 2001 SD222 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
434034 2001 SS222 19/09/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
434035 2001 SE228 09/10/1997 Kitt Peak Spacewatch 1,0 km MPC · JPL
434036 2001 SM236 19/09/2001 Socorro LINEAR 700 m MPC · JPL
434037 2001 SL248 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
434038 2001 SG249 19/09/2001 Socorro LINEAR 3,1 km MPC · JPL
434039 2001 SO284 12/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 2,7 km MPC · JPL
434040 2001 SL309 19/09/2001 Kitt Peak Spacewatch 710 m MPC · JPL
434041 2001 SB329 19/09/2001 Socorro LINEAR 720 m MPC · JPL
434042 2001 TL25 14/10/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
434043 2001 TC57 13/10/2001 Socorro LINEAR 870 m MPC · JPL
434044 2001 TC93 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434045 2001 TV158 20/09/2001 Socorro LINEAR 980 m MPC · JPL
434046 2001 TJ183 14/10/2001 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
434047 2001 TT212 13/10/2001 Palomar NEAT 940 m MPC · JPL
434048 2001 TV234 15/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,1 km MPC · JPL
434049 2001 TK241 09/10/2001 Kitt Peak Spacewatch 3,2 km MPC · JPL
434050 2001 TU257 10/10/2001 Palomar NEAT 900 m MPC · JPL
434051 2001 UW16 24/10/2001 Palomar NEAT 430 m MPC · JPL
434052 2001 UP17 24/10/2001 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434053 2001 UP27 28/10/2001 Palomar NEAT 280 m MPC · JPL
434054 2001 UR43 17/10/2001 Socorro LINEAR 1,6 km MPC · JPL
434055 2001 UY52 17/10/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
434056 2001 UK67 20/10/2001 Socorro LINEAR 2,3 km MPC · JPL
434057 2001 UN144 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434058 2001 UE156 23/10/2001 Socorro LINEAR 3,2 km MPC · JPL
434059 2001 UA221 21/10/2001 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
434060 2001 UB224 18/10/2001 Palomar NEAT 710 m MPC · JPL
434061 2001 UY224 23/10/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434062 2001 VR2 09/11/2001 Socorro LINEAR 650 m MPC · JPL
434063 2001 VC65 10/11/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434064 2001 VX71 12/11/2001 Emerald Lane L. Ball 2,9 km MPC · JPL
434065 2001 WJ30 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
434066 2001 WO51 19/11/2001 Socorro LINEAR 900 m MPC · JPL
434067 2001 WV52 19/11/2001 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
434068 2001 WF69 09/11/2001 Socorro LINEAR 4,2 km MPC · JPL
434069 2001 WF78 20/11/2001 Socorro LINEAR 2,9 km MPC · JPL
434070 2001 XM5 05/12/2001 Haleakala NEAT 4,2 km MPC · JPL
434071 2001 XO133 14/12/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
434072 2001 XE138 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434073 2001 XB202 14/12/2001 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434074 2001 XK206 17/11/2001 Socorro LINEAR 3,7 km MPC · JPL
434075 2001 XY223 19/11/2001 Socorro LINEAR 3,5 km MPC · JPL
434076 2001 XU252 14/12/2001 Socorro LINEAR 1,2 km MPC · JPL
434077 2001 YN1 18/12/2001 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
434078 2001 YB15 17/12/2001 Socorro LINEAR 3,9 km MPC · JPL
434079 2001 YK153 19/12/2001 Anderson Mesa LONEOS 1,8 km MPC · JPL
434080 2002 AE2 07/01/2002 Haleakala NEAT 1,8 km MPC · JPL
434081 2002 AQ158 13/01/2002 Socorro LINEAR 1,0 km MPC · JPL
434082 2002 BP20 19/01/2002 Anderson Mesa LONEOS 860 m MPC · JPL
434083 2002 CK 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,5 km MPC · JPL
434084 2002 CA19 06/02/2002 Siding Spring R. H. McNaught 1,1 km MPC · JPL
434085 2002 CD29 06/02/2002 Socorro LINEAR 1,4 km MPC · JPL
434086 2002 CC59 13/02/2002 Socorro LINEAR 3,0 km MPC · JPL
434087 2002 CV69 07/02/2002 Socorro LINEAR 1,1 km MPC · JPL
434088 2002 CV72 07/02/2002 Socorro LINEAR 2,1 km MPC · JPL
434089 2002 CO162 08/02/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
434090 2002 CF217 10/02/2002 Socorro LINEAR 2,0 km MPC · JPL
434091 2002 CJ258 06/02/2002 Kitt Peak M. W. Buie 820 m MPC · JPL
434092 2002 EE9 13/03/2002 Palomar NEAT 1,9 km MPC · JPL
434093 2002 EP37 09/03/2002 Kitt Peak Spacewatch 940 m MPC · JPL
434094 2002 EP57 13/03/2002 Socorro LINEAR 1,7 km MPC · JPL
434095 2002 FB25 19/03/2002 Palomar NEAT 1,3 km MPC · JPL
434096 2002 GO5 11/04/2002 Socorro LINEAR APO 530 m MPC · JPL
434097 2002 GT33 01/04/2002 Palomar NEAT 2,3 km MPC · JPL
434098 2002 GC71 09/04/2002 Kitt Peak Spacewatch 1,6 km MPC · JPL
434099 2002 GK89 08/04/2002 Palomar NEAT 590 m MPC · JPL
434100 2002 GQ119 12/04/2002 Palomar NEAT 1,5 km MPC · JPL